Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvælstof (N) > Ammoniakfordampning

Ammoniakfordampning

Ammonium fra husdyrgødning og handelsgødning kan fordampe til atmosfæren i form af ammoniak.
Ammoniakfordampningen er størst fra husdyrgødning og sker både fra stald, lager og ved udbringning. Desuden sker der en lille ammoniakfordampning fra afgrøder.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion