Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvælstof (N) > Kvælstofnormer og -prognose

Kvælstofnormer og -prognose

Kvælstofnormer.
Kvælstofnormerne for den enkelte afgrøde er fastsat ud fra forsøgene og gældende priser for afgrøde og kvælstof. SEGES indstiller årligt normerne til NaturErhvervstyrelsen via  Aarhus Universitet. Herefter reducerer NaturErhvervstyrelsen normerne, så de rammer det politisk fastsatte niveau.
 
Kvælstofprognosen.
Aarhus Universitet og SEGES udarbejder den årlige kvælstofprognose til Normudvalget, som derefter indstiller til NaturErhvervstyrelsen. Prognosen angiver korrektionen af kvælstofbehovet i det enkelte år ud fra jordens indhold af mineralsk kvælstof om foråret.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion