Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvælstof (N) > Kvælstofudvaskning

Kvælstofudvaskning

Drænvandsundersøgelser 2013/2014

 
Sammen med danske landmænd gennemfører vi på tredje år drænvandsundersøgelser.
Formålet er:

  • at få et mere præcist billede af kvælstofkoncentrationen i drænvand fra marker over hele landet,
  • at give den enkelte landmand viden om, hvor meget kvælstof der mistes fra hans marker.

Vi har de første to år målt lavere kvælstofkoncentrationer end de tal, som måles i de nationale moniteringsprogrammer for drænvand. Jo flere landmænd, der tiltager i undersøgelsen, jo mere solid viden får vi om kvælstofudledningen fra dræn, og jo mere kan vi nuancere debatten om kvælstofudledning i drænvand.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion