Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning

Gødskning

Brug menuen til venstre for at komme videre til den ønskede side.

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 Læs om Mark Online

Nye artikler

Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
Nu med video. På grund af store nedbørsmængder kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand....
26.02.20

Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
På grund af store nedbørsmængder kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand.dk kan du nu s...
24.02.20

Udtagning af gyllanalyser fra gylletank
Der er god økonomi i at udtage gylleanalyser fra hver af bedriftens gylletankem og at benytte disse til at justere gødnings...
21.02.20

Kvælstofprognosen 2020
Kvælstofprognosen forventes indstillet den 11. marts 2020.
20.02.20

Regler ved udbringning af gylle
Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning mv. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. I...
20.02.20

Video og præsentation fra Webinar om gødskning i foråret 2020
Se eller gense webinaret, som blev afholdt onsdag den 19. februar. Du kan også downloade præsentationen.
20.02.20

Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion