Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning

Gødskning

Brug menuen til venstre for at komme videre til den ønskede side.

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 Læs om Mark Online

Nye artikler

Skal 3. tildeling til vinterhvede gives i det tørre vejr?
Selvom det er tørt og udsigt til endnu en uges tørt vejr, kan der forventes effekt af 3. tildeling af kvælstof til vinterhv...
24.05.18

Skal 3. tildeling til vinterhvede gives i det tørre vejr
Selvom det er tørt, og der er udsigt til endnu en uges tørt vejr, kan der forventes effekt af 3. tildeling af kvælstof til ...
24.05.18

Reminder: 14.06.2018: Konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
De mange resultater fra GUDP projektet om emissionsbaseret regulering præsenteres, herunder hvordan måling af kvælstof i va...
22.05.18

Miljøets tilstand i 2016 ifølge NOVANA
I den nyligt udgivne rapport sammenfattes resultaterne fra NOVANA. SEGES bringer her en opsummering af de vigtigste udvikli...
18.05.18

Tredje kvælstoftildeling i vinterhvede
Hvis vinterhvede skal gødskes positionsbestemt, skal der være 30-50 kg kvælstof tilbage efter anden tildeling, og anden til...
16.05.18

Interreg projektet MANURE STANDARDS
SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forb...
14.05.18

Kontrollér vårbyggen for manganmangel
Vårbyg er meget følsom overfor manganmangel. Tjek derfor vårbygmarkerne for manganmangel nu og udsprøjt mangan ved konstate...
14.05.18

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation