Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning

Gødskning

Brug menuen til venstre for at komme videre til den ønskede side.

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 Læs om Mark Online

Nye artikler

International evaluering af beregningsgrundlaget for danske kvælstofreduktionskrav
Jævnfør Regeringens Landbrugspakke fra 2015, er der nu foretaget en international evaluering af det modelkompleks, som dann...
17.10.17

Hvor finder jeg vejledninger til AgroGIS
Nu er alle vejledninger til AgroGIS opdateret og samlet på LandbrugsInfo, så det bliver lettere at holde sig opdateret med ...
16.10.17

Vandmiljøet i kystnære farvande påvirkes ikke kun af kvælstof
Kvælstof har betydning for vandmiljøet i danske kystnære farvande.. Men i danske vandområdeplaner fokuseres der kun på kvæl...
16.10.17

Afslag på ansøgning om forlænget frist for udbringning af flydende husdyrgødning
Miljø- og Fødevareministeren har i dag givet afslag på Landbrug & Fødevares ansøgning om forlænget frist for udbringning af...
13.10.17

Opdateret protokol for fosfortal (Pt) – 2017
Tidligere ringanalyser har vist systematiske afvigelser på analysen af fosfortallet (Pt), hvilket har resulteret i, at Aarh...
13.10.17

Kvælstofudledning større i år 1900 end angivet af DCE
Kvælstofudledningen i år 1900, som danner udgangspunkt for den danske fastsættelse af referencetilstanden i Vandrammedirekt...
13.10.17

Resultater med gødskning efter CropSat i vinterhvede i 2016
I forsøg støttet af Stiftelsen Hofmansgave er gennemført en undersøgelse i 13 vinterhvedemarker i 2016, hvor formålet var a...
12.10.17

AgroGIS - Vejledning: Interpolation af data
Vejledning til interpolation af data i AgroGIS. Pas på med tolkning!
11.10.17

Vejledning: Overfør markpolygoner fra AgroGIS til Mark Online
Vejledning til hvordan markpolygoner/randzoner overføres fra AgroGIS til Mark Online via WFS-T. Få en oversigt over, hvad f...
11.10.17

Vejledning: AgroGIS og CropSAT
I CropSAT kan du ikke ændre den beregnede gødningsmængde, men det kan du ved at indlæse tildelingsfilen i AgroGIS. Markér e...
11.10.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation