Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl

Planteavl

 Mest læste om planteavl den seneste måned

 

 Artikler

 Ny pjece: Fakta om kvælstof

 Plantekongres 2017

Se shows fra indlæg via programmet.

 Tommelfingerregler

SEGES har udarbejdet en række tommelfingerregler, der kan bruges ved optimering af mark- og gødningsplanen.
Læs artiklen

 Faglige begivenheder

27.06.2017: Markvandring - sorter til økologi
Markvandring hos Nordic Seed om økologisk vårbyg, vinterhvede, hestebønner og lupin.
15.06.17

29.11.2017: Økologi-Kongres 2017
Årets store økologi begivenhed afholdes denne gang d. 29. - 30. november på Hotel Comwell i Kolding
19.04.17

16.-17.01.2018: Plantekongres 2018
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interesse...
06.05.15

11.01.2018: Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
04.04.17

16.-17.01.2019: Plantekongres 2019
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interesse...
06.05.15

  Klik for nedbørsprognose

 Får du logget ind?

Nye artikler

Ny pjece stiller skarpt på fakta om kvælstof
Pjecen kommer hele vejen rundt om kvælstof – kvælstofkredsløbet, nitrat i drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande...
22.06.17

Aktuelt om kartoffelskimmel
Situationen for kartoffelskimmel pr. den 21. juni er nærmere omtalt i KartoffelNyt nr. 18, 2017.
22.06.17

Regneark til beregning af konsekvenser af nye fosforregler, opdateret
SEGES har udarbejdet et regneark, hvor man hurtigt kan beregne konsekvenserne af den ny fosforregulering, som erstatter beg...
22.06.17

Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps
Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps i vækstsæsonen 2...
21.06.17

Biscaya OD 240 er godkendt til mindre anvendelse i en lang række frilandsgrønsager
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Biscaya OD 240 til mindre anvendelse i en lang ræk...
21.06.17

Forsøgsarbejde: Ønskeseddel til sorter af vinterhvede og vinterbyg 2017-2018
Sortsafprøvningen af alle vintersædsorter gennemføres 8-13 steder i landet. Herudover kan vi levere udsæd til lokale sortsf...
21.06.17

Forbehold for ukrudtsmidler anvendt før vinterraps
Vær opmærksom på, at der for nogle ukrudtsmidler anvendt i forfrugten er forbehold, når den efterfølgende afgrøde er vinter...
21.06.17

Betydningen af sene angreb af brunrust i hvede
Ved sprøjtning på 4 procent dækning i vækststadium 71 blev der opnået et nettomerudbytte på knap 2 hkg/ha. Ved sprøjtning p...
21.06.17

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
Planlæg ukrudtsbekæmpelsen før såning af vinterraps med udgangspunkt i kendskab til markens ukrudtsflora.
21.06.17

Svampebekæmpelse i sukkerroer, foderroer og energiroer
Bladsvampe bekæmpes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet. Registreringsnettet i sukkerro...
21.06.17

 Kurser fra DLBR Akademiet

 
 

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information
Henrik Buus
Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation