Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl

Planteavl

 Mest læste om planteavl den seneste måned

 

 Artikler

 Fakta om kvælstof

 Plantekongres

Se programmet til Plantekongres 2018 og tilmeld dig her

 Faglige begivenheder

Reminder: 11.12.2017: Workshop - Fastlæggelse af jordens udbyttepotentiale, rodzonekapacitet og tekstur
Jordens evne til at indeholde plantetilgængeligt vand (rodzonekapacitet) er en af de parametre, der har størst betydning fo...
05.12.17

11.12.2017: Workshop - Bland dig til robuste afgrøder og højere udbytter
Opnå bedre kvalitet, dyrkningsmæssige fordele og større diversitet gennem målrettede sorts- og artsblandinger
08.11.17

12.12.2017: Workshop for landmænd - Bring præcisionsbestemt planteværn i anvendelse
Både for landmænd og andre med interesse for præcisionssprøjtning. Kom til workshoppen hvis du ønsker at komme i gang med a...
16.11.17

13.12.2017: Etablering af minivådområder - Kursus for entreprenører
De næste år skal der etableres omkring 2000 minivådområder til at rense markdræn for næringsstoffer. Projekterne gennemføre...
05.12.17

14.12.2017: Debatmøde for økologer
SEGES Økologi Innovation inviterer til: Debatmøde for økologer om virkemidler til fastholdelse af kvælstof på dyrkningsflad...
23.11.17

14.-15.12.2017: Planteernæring med fokus på det praktiske
Har du en særlig interesse for planteernæring? Så kan du få opdateret din teoretiske viden på kurset ”Planteernæring med fo...
23.06.17

18-12-2017: Workshop om kronvildt på landbrugsarealer
I nogle områder af landet opleves der markskader fra kronvildt. På workshoppen er der indlæg om problematikken. Der bliver ...
27.11.17

19-12-2017: Workshop om bramgæs på landbrugsarealer
I nogle områder af landet opleves der markskader fra bramgæs. På workshoppen er der indlæg om problematikken. Der bliver dr...
27.11.17

  Klik for nedbørsprognose

 Får du logget ind?

Nye artikler

Majssorter til 2018
Se spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet i landsforsøgene
11.12.17

Rådighedsbegrebet og forskellige støtte- og tilskudsordninger
Rådighedsbegrebet er et begreb, der indenfor støtteområdet er et af flere kriterier, der har betydning for, hvem der kan sø...
08.12.17

Forebyggelse af resistens mod svampemidler
Der er kun få virkemekanismer i de godkendte svampemidler.
08.12.17

Såtidspunkt for havre
Økonomisk konsekvens ved sen såtidspunkt for havre
08.12.17

Fortsat nedgang i triazolernes effekt mod Septoria i hvede
Ved brug af stærkere SDHI-midler øges risikoen for udvikling af resistens mod SDHI-midler. Begræns derfor anvendelsen.
08.12.17

Herbicidresistens kan undgås, men det kræver omtanke
Jo større ukrudtstryk og jo mere man behandler, jo hurtigere bliver der udviklet resistens – og vice versa.
08.12.17

Plantekongres: Er de danske miljøregler de skrappeste?
Hør udenlandske forskeres vurdering af de beregninger, der er brugt til at opstille kravene i vandplanerne, og hør en ekspe...
08.12.17

Beskyttelse af dyre- og plantearter
En række dyre- og plantearter er beskyttede eller fredede. Men hvilken beskyttelse er der tale om og hvad betyder det for l...
07.12.17

Forbud på vej mod sulfosulfuron (Monitor m.fl.)
Miljøstyrelsen har afslået fornyet godkendelse af ukrudtsmidler indeholdende aktivstoffet sulfosulfuron, heriblandt Monitor...
07.12.17

Hvilke virkemidler passer til landskabet?
På en gård ved Gedved er der netop bygget en intelligent bufferzone. PÅ ejendomme er der også lokaliteter, som egner sig ti...
07.12.17

 Kurser fra DLBR Akademiet

 
 

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation