Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl

Planteavl

 Mest læste om planteavl den seneste måned

 

 Artikler

 Fakta om kvælstof

 Plantekongres

Sæt kryds i kalenderen til Plantekongres 2018 16.-17. januar.
Se shows fra indlæg i 2017 via programmet.

 Faglige begivenheder

23.10.2017: Dialogmøder med L&F Kvæg - Vestjylland Nord
L&F Kvægs ledelse orienterer om aktuelle faglige og politiske tiltag. Møderne giver desuden mulighed for at få en god snak ...
19.09.17

24.10.2017: Dialogmøder med L&F Kvæg - Østjylland
L&F Kvægs ledelse orienterer om aktuelle faglige og politiske tiltag. Møderne giver desuden mulighed for at få en god snak ...
19.09.17

25.10.2017: Markvandring på Lolland
SEGES, Konkurrencedygtig Planteproduktion og VKST inviterer til markvandring den 25. oktober 2017. Her skal vi se på forsøg...
05.10.17

25.10.2017: Regionsmøde - Planteproduktion - Sjælland
Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder i oktober, november og december 2017...
05.10.17

25.10.2017: Faglig temadag om ægproduktion
Kom og få ny viden fra 3 af de Fjerkræafgiftsfondsprojekter, som SEGES arbejder med i 2017 vedrørende konsumægsproduktion. ...
10.10.17

25.10.2017: Dialogmøder med L&F Kvæg - Nordjylland Nord
L&F Kvægs ledelse orienterer om aktuelle faglige og politiske tiltag. Møderne giver desuden mulighed for at få en god snak ...
19.09.17

25.10.2017: Dialogmøder med L&F Kvæg - Nordjylland Syd
L&F Kvægs ledelse orienterer om aktuelle faglige og politiske tiltag. Møderne giver desuden mulighed for at få en god snak ...
19.09.17

26.10.2017: Regionsmøde - Planteproduktion - Sydhavsøerne
Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder i oktober, november og december 2017...
05.10.17

  Klik for nedbørsprognose

 Får du logget ind?

Nye artikler

Medax Top til vækstregulering af prydplanter i væksthus
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Medax Top (19-201) til vækstregulering af prydplan...
18.10.17

5. registrering af bladlus i vinterhvede i uge 42
Der er udløst bladlusbekæmpelse i 2 af 14 tidligt såede hvedemarker i milde områder. Der er færre registreringer denne uge.
17.10.17

8. registrering af rapsjordlopper i uge 42
Tærsklen på de 25 rapsjordlopper har indtil videre været overskredet på knap 25 procent af lokaliteterne. I flere marker er...
17.10.17

International evaluering af beregningsgrundlaget for danske kvælstofreduktionskrav
Jævnfør Regeringens Landbrugspakke fra 2015, er der nu foretaget en international evaluering af det modelkompleks, som dann...
17.10.17

Film: Tag selv prøver af majs og græs under høst
Et hurtigt og godt analyseresultat af din majs- eller græshøst kan fås ved løbende at udtage prøver, mens læssene køres til...
16.10.17

Hvor finder jeg vejledninger til AgroGIS
Nu er alle vejledninger til AgroGIS opdateret og samlet på LandbrugsInfo, så det bliver lettere at holde sig opdateret med ...
16.10.17

Forebyggelse af lagersygdomme i lægge- og spisekartofler på kølelager
Smittespredning sker primært ved optagning og sortering specielt ved lav temperatur. Kartoflerne skal holdes tørre (uden ko...
16.10.17

Vandmiljøet i kystnære farvande påvirkes ikke kun af kvælstof
Kvælstof har betydning for vandmiljøet i danske kystnære farvande.. Men i danske vandområdeplaner fokuseres der kun på kvæl...
16.10.17

Paludikultur – udpining af, eller fuld produktion på kulstofrige lavbundsjorde
I mange lande har flere projekter fokus på at forhindre nedbrydning af kulstofrige lavbundsjorde ved vådlægning og ændret a...
13.10.17

Efterafgrøder
Landmanden skal fra starten have et overblik over mulighederne i forhold til virkemidler på og uden for dyrkningsfladen, he...
13.10.17

 Kurser fra DLBR Akademiet

 
 

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation