Planter, Økologi

Bor til majs i 2020

Der er øget risiko for bormangel i majsmarker, som har fået større mængder nedbør i vinterhalvåret end normalt. Vurder derfor behovet for udsprøjtning i dine marker.