Planter

Oversigt over frister og typer af efterafgrøder i efteråret 2022

I denne oversigt kan du se de vigtigste frister og regler for 5 typer efterafgrøder, som skal være på marken i efteråret 2022.