Du er her: LandbrugsInfo > Heste > Voldgift

Voldgift

Fra den 15. april 2011 er der mulighed for at få tvister om heste afgjort ved voldgift i regi af SEGES. 

SEGES har dermed imødekommet et udtalt ønske fra hestesektoren om at etablere rammerne for en voldgift, som er skræddersyet til at håndtere tvister vedrørende heste. 

”Hestevoldgiften” skal sikre en hurtig og fagligt kompetent afgørelse af tvister, til gavn for såvel heste som de involverede parter.

Der kan vedtages voldgiftsbehandling efter to forskellige regelsæt. ”Almindelige regler for voldgift om heste” og ”Regler for udvidet voldgift om heste”. De to regelsæt adskiller sig ved voldgiftsbehandlingens omfang og deraf følgende omkostninger. Det bør derfor ved vedtagelse af voldgift vurderes hvilket regelsæt man ønsker at anvende.

”Almindelige regler for voldgift om heste” finder anvendelse med mindre parterne udtrykkeligt har vedtaget ”Regler for udvidet voldgift om heste”. 

Regelsættene for de to voldgiftsbehandlinger er offentliggjort her på siden. Voldgiftsprocessen og typiske spørgsmål om voldgift er desuden beskrevet i artiklen ”spørgsmål og svar om voldgift.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Jacob Langvad Nielsen

Team Selskaber