Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-04-2020

  

Oprettet: 05-04-2019

’Kvier – tilvækst og størrelse’ er et nyt værktøj i DMS

Hold styr på kviernes tilvækst i DMS, så du er sikker på at opnå deres fulde ydelsespotentiale.


Klik på billedet og se filmen om at bruge ”Kvier tilvækst og størrelse”

Nu er første del af et nyt værktøj, med fokus på kviers tilvækst og størrelse, tilgængeligt i DMS Dyreregistrering. Værktøjet finder du under Analyse og Lister > Analyseudskrifter.

Når kvierne vejes og måles flere gange i løbet af opdrætsperioden, er det en måde at sikre, at kvierne med det største potentiale for mælkeproduktion kommer til at indgå i produktionen. Kom godt i gang med at bruge værktøjet ved at se filmen med vejledning. Se link til filmen nedenfor.

Fordoblet fødselsvægt på dag 56

I denne første del af værktøjet er der fokus på daglig tilvækst fra fødsel til 56 dage, som er et vigtigt nøgletal. Der beregnes, hvor stor en andel af kvierne, der har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage. De registrerede vejninger på kvier i aldersgruppen 42 til 84 dage vises og er baggrunden for beregning af 56- dages vægten. Det er i dag kun et fåtal af landmænd, som registrerer vejninger, men dette kan gøres under Dagligt overblik, Vægt/højde.

Hold styr på kviernes ydeevne

Produktion af kælvekvier udgør en stor andel af de samlede omkostninger i mælkeproduktionen. Tiden fra fødsel til 1. kælvning er én lang periode med omkostninger, der er forbundet med at opdrætte kvien til en holdbar og højtydende ko. Da mange køer højst gennemfører tre laktationer, bruger disse dyr næsten halvdelen af deres liv som voksende ikke-produktive kvier. Derfor fortjener produktionen af kælvekvier omhyggelig opmærksomhed.

Registrering af kviernes vækst er en af de vigtigste metoder til at måle kviernes ydeevne. Ved at holde styr på kviernes tilvækst, kan der holdes styr på, om opdræts-omkostningerne er på niveau med de resultater, der opnås, og man kan sikre, at den fremtidige produktion ikke sættes over styr på grund af dårligt management eller for ringe sundhed og ernæring. Stort set alle sunde og velvoksende kvier bør fordoble deres fødselsvægt ved 56 dage efter fødsel. Det er den tidligste parameter for, om tilvæksten og sundheden er i orden. Derfor anbefales det at veje kvierne ved fødsel og dernæst omkring de 56 dage efter fødsel, som de første 2 vejninger.

Kvier med størst potentiale skal indgå i mælkeproduktionen

I en del besætninger er kvie-management ikke kritisk, men variationsbredden mellem besætninger er stor. Hvis næringsstoftildelingen eller sundhedsniveauet ikke er tilfredsstillende, kan det betyde, at kvierne kælver meget ældre end 24 måneder eller er alt for små ved kælvning og har for lav livstidsydelse sammenlignet med de kvier, der er fodret korrekt og har et højt sundhedsniveau. Sunde, produktive 1. kalvskøer er resultatet af godt management, der begynder, før kalven er født og fortsætter, indtil kvien har kælvet og har klaret overgangen til hendes 1. laktation.

Det nye værktøj udvides efterhånden med visning af vejninger fra de ældre kvier.

Se filmen om at bruge ”Kvier tilvækst og størrelse” her

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2019

 

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 05-04-2019 Revideret: 05-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Søs Ancker

Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Dine medarbejdere med udenlandsk baggrund kan også registrere i DMS
Nye vejledninger med engelske oversættelser af DMS
12.05.20
AP1 Besætninger med høj holdbarhed hos køer har også lavere fremstillingspris
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for reg...
19.12.19
Der er økonomi i besætningens holdbarhed
Bedrifter med høj holdbarhed har en fremstillingspris, der er 17-18 øre lavere, end bedrifter med lav holdbarhed. Se holdba...
19.12.19
Nye holdbarhedsprofiler i DMS viser hvornår driftsenheden mister kvier og køer
Dyrenes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. Med en ny udskrift i DMS kan man nu både se holdbarhed for køer og ...
18.12.19
Fravænning af kalve baseret på kraftfoderoptagelse
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
17.10.19