Oprettet: 18-10-2019

Blandeopskrift – ny mulighed i DMS

Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodring, foderrest fra sidste udfodring og tørstofprocent på grovfoder.

I DMS og SmartKoen er der kommet en ny facilitet – Blandeopskrift. Her kan du gøre dine foderplaner klar til udfodring og se dem på din telefon, når du læsser. Målet med Blandeopskrift er at give dig et grundlag for at beslutte, hvor meget der skal blandes de enkelte dage. Du kan anvende Blandeopskrift direkte som en erstatning for en printet foderplan eller bruge blandeopskrift til at gøre en foderplan klar til FODERTEKNIK og CowConnect.

Sådan gør du

For at bruge Blandeopskrift skal du først oprette en blandeopskrift med udgangspunkt i en foderplan fra DMS. Under opsætningen kan du tilpasse rækkefølgen af fodermidlerne, angive blandetid, og hvilke dage blandingen anvendes.

Når du eller dine medarbejdere skal blande foder, kan I se dagens blandinger i Blandeopskrift-SmartKoen. I kan tilpasse den samlede mængde direkte i telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodring, foderrest fra sidste udfodring og tørstofprocent på grovfoder. Herefter er det bare at følge opskriften på telefonen som erstatning for en printet foderplan.

Når du arbejder i Blandeopskrift, ændrer du hverken i foderplanen i DMS eller i de fodermidler, der indgår i foderplanen. Du kan derfor altid gå tilbage til den oprindelige foderplan.

Du finder Blandeopskrift i menuen Foder. På telefonen har du adgang til Blandeopskrift via SmartKoen.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 19, 2019 

Sidst bekræftet: 18-10-2019 Oprettet: 18-10-2019 Revideret: 18-10-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16
Urea i tankmælk er uanvendeligt til foderstyring
Ureatallet kan ikke anvendes som grundlag for foderstyring i malkekvægsbesætninger. Foderplanlægning og -kontrol er langt s...
15.07.16