Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Fosfor (P) > Fosforbehov, -normer og -gødninger

Fosforbehov, -normer og -gødninger

Fosforbehovet fastlægges ud fra afgrødens bortførsel, afgrødens rodudvikling og af fosforindholdet i jorden. Mængden af fosfor fastsættes på sædskifteniveau i forhold til bortførslen af fosfor. Fosfor kan tilføres i form af husdyrgødning, handelsgødning eller affaldsprodukter.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion