Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvælstof (N) > Denitrifikation

Denitrifikation

Ved denitrifikation omdannes nitrat (NO3) til frit kvælstof (N2) eller til lattergas (N2O). Denitrifikation forekommer i og lige under rodzonen som en mikrobiel proces, og under rodzonen er det en kemisk proces. I rodzonen forekommer denitrifikation specielt under vandmættede forhold.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion