Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvælstof (N) > Kvælstofnormer og -prognose

Kvælstofnormer og -prognose

Kvælstofnormer.
Kvælstofnormerne for den enkelte afgrøde er fastsat ud fra forsøgene og gældende priser for afgrøde og kvælstof. SEGES indstiller årligt normerne til NaturErhvervstyrelsen via  Aarhus Universitet. Herefter reducerer NaturErhvervstyrelsen normerne, så de rammer det politisk fastsatte niveau.
 
Kvælstofprognosen.
Aarhus Universitet og SEGES udarbejder den årlige kvælstofprognose til Normudvalget, som derefter indstiller til NaturErhvervstyrelsen. Prognosen angiver korrektionen af kvælstofbehovet i det enkelte år ud fra jordens indhold af mineralsk kvælstof om foråret.

 Artikler

Nye artikler

Hvorfor er kvælstofprognosen kun et plus på 5-10 kg kvælstof pr. ha i 2020
Kvælstofprognosen er netop offentliggjort og det kan overraske, at den kun viser et forøget kvælstofbehov på 5-10 kg kvælst...
19.03.20

Kvælstofprognosen 2020
Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 10.000 tons eller omkring...
19.03.20

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion