Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Natrium (Na)

Natrium (Na)

Det er kun få landbrugsafgrøder, som reagerer positivt på tilførsel af natrium. I sukkerroer og andre arter af bladbede opnås positive merudbytter for tilførsel af natrium. Tilførsel af natrium kan i nogen grad erstatte tilførsel af kalium. I græsafgrøder ændrer tilførsel af natrium græssets smag og kan forøge græsoptagelsen under afgræsning.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion