Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Svovl (S)

Svovl (S)

Svovl har en omsætning i jorden, der minder meget om kvælstof. Svovl optages af afgrøden som sulfatsvovl. Overskud af sulfatsvovl om efteråret, udvaskes om vinteren af overskudsnedbøren. Det lave nedfald af svovl fra atmosfæren betyder, at det generelt anbefales at tilføre svovl med gødning. Da svovl i husdyrgødning er svært tilgængeligt, skal tilførsel ske i handelsgødning. Korsblomstrede har et særligt stort behov for tilførsel af svovl.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødningsteam