Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning

Gødskning

Brug menuen til venstre for at komme videre til den ønskede side.

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 Læs om Mark Online

Nye artikler

Miljøets tilstand i 2016 ifølge NOVANA
I den nyligt udgivne rapport sammenfattes resultaterne fra NOVANA. SEGES bringer her en opsummering af de vigtigste udvikli...
18.05.18

Tredje kvælstoftildeling i vinterhvede
Hvis vinterhvede skal gødskes positionsbestemt, skal der være 30-50 kg kvælstof tilbage efter anden tildeling, og anden til...
16.05.18

Interreg projektet MANURE STANDARDS
SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forb...
14.05.18

Kontrollér vårbyggen for manganmangel
Vårbyg er meget følsom overfor manganmangel. Tjek derfor vårbygmarkerne for manganmangel nu og udsprøjt mangan ved konstate...
14.05.18

Kvæstofbehov i efterafgrøder?
Jordens indhold af kvælstof vil i mange tilfælde kunne forsyne efterafgrøder med tilstrækkeligt kvælstof, så de kan opnå en...
09.05.18

Kom godt i gang med graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede
SEGES har udarbejdet en model til graduering af kvælstof til 3. tildeling i vinterhvede i slutningen af maj. Læs om baggrun...
09.05.18

14.06.2018: Indvielse af minivådområde med filtermatrice testanlæg
Aarhus Universitet inviterer til indvielse af et nyt pilot- og testanlæg til afprøvning af minivådområde med filtermatrice ...
08.05.18

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation