Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning

Gødskning

Brug menuen til venstre for at komme videre til den ønskede side.

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 Læs om Mark Online

Nye artikler

Regneark til beregning af konsekvenser af nye fosforregler, opdateret
SEGES har udarbejdet et regneark, hvor man hurtigt kan beregne konsekvenserne af den ny fosforregulering, som erstatter beg...
16.08.17

29 oplandskonsulenter tilbyder gratis rådgivning
Oplandskonsulenterne er nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområ...
16.08.17

Hvorfor er proteinindholdet i dansk korn faldet?
Det faldende proteinindhold i vårbyg og vinterhvede i perioden fra 1990 til 2015 skyldes primært reduceret kvælstoftildelin...
14.08.17

Regler for efterafgrøder 2017/18
I efteråret 2017 er der 5 typer efterafgrøder: pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, MFO-efterafgrøder, frivillige m...
11.08.17

Tilmelding af efterafgrøder i skemaet ''Gødningskvote og Efterafgrøder, 2017''
Pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder skal tilmeldes senest 31. august 2017 i Tast selv-service skemaet ”Gødningskv...
11.08.17

Flydende husdyrgødning mv. til efterafgrøder forud for sukkerroer
Der må udbringes flydende husdyrgødning, flydende affald, afgasset vegetabilsk biomasse eller bundfald til grøngødning med ...
11.08.17

Efterårsgødskning til vintersæd - sammenstilling af forsøg udført i perioden 1987-2016
I en sammenstilling af 90 forsøg udført i perioden 1987-2016 viste de fleste forsøg ikke merudbytter ved efterårsgødskning ...
11.08.17

Efterårsgødskning af vintersæd
Kun under bestemte forhold er der brug for tilførsel af gødning forud for såning af vintersæd.
09.08.17

Tjek jordens kalk- og næringsstofindhold ved jordanalyser
For at undgå, at udbyttet begrænses af kalk- eller næringsstofmangel bør der tages jordprøver regelmæssigt.
09.08.17

Gødsknings- og plantedækkereglerne for planperioden 2017/18
Overblik over de forholdsvis få ændringer i bekendtgørelserne for gødning og plantedække for 2017/18. De store ændringer i ...
04.08.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning
Leif Knudsen
PlanteInnovation