Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Planteværn > Plantesygdomme

Plantesygdomme

 

 Artikler

 Test din viden

Test din viden om resistens mod pesticider. Se flere test.

Nye artikler

Nyt tilfælde af ny virussygdom fundet i hvede igen
Ejendomme med angreb af Soil borne cereal mosaic virus (SBCMV) bør ikke have maskinfællesskab med andre ejendomme.
23.06.17

Aktuelt om svampesygdomme i hestebønner
Der er modtaget en del meldinger om vikkeskimmel. Der er fundet chokoladeplet i 2 marker i denne uge.
23.06.17

Skal der anvendes hvedeudsæd bejdset mod goldfodsyge?
I ca. 80 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.
23.06.17

Aktuelt om kartoffelskimmel
Situationen for kartoffelskimmel pr. den 21. juni er nærmere omtalt i KartoffelNyt nr. 18, 2017.
22.06.17

Betydningen af sene angreb af brunrust i hvede
Ved sprøjtning på 4 procent dækning i vækststadium 71 blev der opnået et nettomerudbytte på knap 2 hkg/ha. Ved sprøjtning p...
21.06.17

Svampebekæmpelse i sukkerroer, foderroer og energiroer
Bladsvampe bekæmpes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet. Registreringsnettet i sukkerro...
21.06.17

Nyt om svampesygdomme i vinterhvede, vårsæd og alm. rajgræs til frø i uge 25 i registreringsnettet
Brunrust breder sig i flere hvedesorter. Evt. svampebekæmpelse i hvede skal afsluttes senest i vækststadium 71.
20.06.17

Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2016-2017
Der er fundet mest havrerødsot i vinterhvede. I de tidligt såede vinterhvedemarker med meget havrerødsot er der opnået en b...
20.06.17

Svampemidlet Property godkendt i korn
Midlet er et specifikt meldugmiddel, som har samme effekt og virkemekanisme som svampemidlet Flexity
16.06.17

Aktuelt om kartoffelskimmel
Situationen for kartoffelskimmel pr. 14. juni er nærmere omtalt i KartoffelNyt nr. 17, 2017.
16.06.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn
Ghita Cordsen Nielsen
PlanteInnovation