Jura

COVID-19: Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland

Ny midlertidig lokal lønkompensationsordning i Nordjylland, som skal forhindre afskedigelse af medarbejdere samt hjælpe de berørte virksomheder.

Som følge af den ekstraordinære smitteudvikling i Nordjylland er der iværksat lokale restriktioner og tiltag i syv nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune. Med ordningen får virksomheder i de nævnte kommuner adgang til at søge om lønkompensation. 

Den nye lønkompensationsordning er baseret på følgende:

 1. En tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder. 
  Ordningen tilpasses således, at den bedre kan imødekomme en situation med en lokal nedlukning. Tidligere var det et krav, at hele virksomheden lukkede ned, men i dag kan virksomheder søge om kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder. Samtidig ændres skæringsdatoen for, hvornår virksomhederne senest må have afskediget medarbejdere, til den 6. november 2020. 
   
 2. En lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning. 
  Genindførelsen vil basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, hvilket indebærer, at virksomhederne skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Medarbejdere omfattet af pendlingslønkompensationsordningen indgår i antalsopgørelsen. Der kan ikke søges om lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra, og der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere. 
   
 3. Pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen vedr. pendling på tværs af kommunegrænser.
  For virksomheder med arbejdssteder i og uden for de ovennævnte 7 kommuner, ydes der ekstraordinært lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde grundet den kraftige opfordring til ikke at krydse kommunegrænser. Ordningen baseres på forudsætninger for den tidligere lønkompensationsordning, hvorfor virksomheder i den lønkompenserende periode ikke må afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager. Pendlingslønkompensation kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder, og det vil ikke være muligt at søge om kompensation for medarbejdere, der arbejder hjemme. 

Ordningerne trådte i kraft den 6. november 2020 og gælder frem til den 3. december 2020. 

Den lokale lønkompensationsordning vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat. For så vidt angår pendlingslønkompensationsordningen er den maksimale sats hævet til 45.000 kr. pr. omfattet ansat, hvilket hænger sammen med de særlige lokale udfordringer for pendlere i Nordjylland.

De berørte virksomheder vil få mulighed for at ansøge om lønkompensation, når ansøgningsvilkår og vejledninger mm. er klar. Når der åbnes for ansøgning på virk.dk, kan ansøgning ske med tilbagevirkende kraft fra den 6. november 2020. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet - Trepartsaftale om lokal lønkompensationsordning som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland

Vil du vide mere?