Øvrige dyr

Lempede krav til kalkning af minkgylle

Fødevarestyrelsen har besluttet, at der ikke stilles krav om kalkning eller anden hygiejnisering af minkgylle fra COVID-19 inficerede besætninger, hvis gyllen henstår i gyllebeholderen til efter 31. maj 2021.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside. Herefter kan gyllen udbringes som normalt uden yderligere restriktioner.

Begrundelsen for lempelsen er, at eventuel COVID-19-virus i husdyrgødningen vil være reduceret betragteligt, når husdyrgødningen har stået fra aflivningens afslutning i november 2020 til og med 31. maj 2021.

Beslutningen er truffet efter den midlertidige suspendering af hygiejniseringskravet, som blev indført i december 2020.

Hvis man ønsker at udbringe gylle fra COVID-19-inficerede minkbesætninger inden den 31. maj, skal gyllen hygiejniseres ved kalkning til pH 12 som beskrevet i Fødevarestyrelsens retningslinjer.

Endelig er der på Fødevarestyrelsens hjemmeside omtalt, at man efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen kan anvende en anden metode, som sikrer at virus inaktiveres. Det er ikke nævnt, hvilke metoder, der kan være tale om. 

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af