Udstyr til kalve kan være bakteriebomber

Øget fokus på desinfektion og hygiejne skal reducere smittetrykket hos kalvene

Vi har stadig en del at lære i kvægbruget i forhold til desinfektion. Derfor har konsulent Anne M. Holm, SEGES Kvæg indledt et samarbejde med desinfektionsekspert Ove Christoffersen for at afklare, hvor og hvordan smittetrykket kan reduceres i kalvenes nærmiljø.

”Mange steder bliver der brugt en masse tid og kræfter på at gøre bokse og udstyr rent. Men vi må bare erkende, at vi mangler viden på området. Og det vil vi gerne være med til at tilføre, så kvægbrugerne bruger deres kræfter på en måde, der giver maksimal effekt,” fortæller Anne M. Holm.

Fokus på alt udstyr
Anne M. Holm har gennemgået en række bedrifter sammen med desinfektionseksperten. De gennemgik både kælvningsbokse, udstyr til råmælkstildeling, skåle, mælkefodringsvogn og kalvebokse. Og de fandt flere små områder – kroge og samlinger – i kalvens nærmiljø, der nogle steder er rene bakteriebomber.

”Alle steder, hvor der er revner og samlinger, kan bakterierne samle sig fx i revner i boksen, i betongulvet, hvis det er ujævnt, eller samlinger i råmælksudstyret,” fortæller Anne M. Holm og fortsætter:

”Det er vigtigt, at man ude på bedrifterne sænker smittepresset på alle trin, fra kalven bliver født, til den er tre-fire måneder gammel.”

For at dokumentere effekten af sæbe og desinfektionsmiddel vil der, som en del af projektet, blive taget bakteriologiske målinger af kalvebokse rengjort med hhv. vand, vand og sæbe samt med vand, sæbe og desinfektionsmiddel.

Arbejdet med rengøring og desinfektion hos kalve er en del af projektet Sunde køer og kalve dør ikke.

Læs også:

FarmTest: Rengøring og desinfektion i kvægstalde 

Forkerte rutiner slår kalvene ihjel

Tørre og mætte kalve overlever vinteren

Spørgeskema om kalvepasning på vej

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 20 – 2015