Brug af malkedata har revolutioneret malkning og malkeresultater på Nørupgaard

Malkerne er blevet topmotiverede af at følge deres præstation i malkestalden dagligt via malkedata.


”Teamlederen for hvert malkehold noterer hver dag holdets tal på tavlen med rød eller grøn afhængig af, om de er kommet over eller under målet,” fortæller Peter Dahl Schelde.

”Resultaterne kom sindssygt hurtigt – det er ærgerligt, at jeg ikke har brugt det her værktøj før.”

Sådan fortæller mælkeproducent Peter Dahl Schelde, som siden oktober måned har brugt malkedata til at optimere malkning og mælkekvalitet på sin bedrift med 600 årskøer og ni ansatte.

”Mit ønske var at forbedre celletallet og reducere antallet af nyinfektioner. Og allerede en måned efter vi gik i gang, var antallet af nyinfektioner halveret fra 10-12 pct. til 6 pct. Og hvor celletallet før lå omkring 230.000, ligger det nu og svinger mellem 140.000 og 204.000 som det højeste. Vi har alt i alt langt færre problemkøer og dermed en mere effektiv malkning,” fortæller han.

Malkerne driver selv opfølgning og forbedring

Den helt afgørende faktor for forbedringen har været medarbejdernes motivation.

”De har været sindssygt motiverede. De var skeptiske i starten – men nu er de glade for, at vi fokuserer mere på, hvad de præsterer. De er virkelig medspillere, ” fortæller Peter Dahl Schelde, som sammen med sin SEGES-rådgiver har sat tal på tre mål for malkningen: Gennemsnitligt flow (kg mælk/minut), peak flow og dobbelt nedlægning. Efter hver malkning noterer teamlederen for malkeholdet, som består af tre malkere, holdets tal på tavlen med rød eller grøn afhængig af, om de er kommet over eller under målet.

”Hver onsdag gennemgår vi tallene for den forgangne uge. Hvem havde en god malkning – hvad kan vi lære af det – eller hvordan kan vi forbedre dem, der havde en dårligere malkning?” forklarer Peter Dahl Schelde. Han havde på ingen måde forventet, at motivationen af medarbejderne ville være så stor.

”Det er dem, der driver det og følger op – og dem, som kommer og siger ’så du den gode malkning’ eller ’hvad er det, der sker lige nu’ – hvis tingene ikke kører,” fortæller han.

Mere tid og en ekstra malker

Peter Dahl Schelde understreger samtidigt, at de bruger mere tid på malkning end før og også har sat en ekstra malker på.

”På anbefaling af vores SEGES-rådgiver har vi sat en tredje mand på, som står på den anden side af karrusellen. Han dypper, tager sig af alarmer, vender evt. maskinen rigtigt og vasker, så der altid er rent til næste ko. På den måde kan malker 1, der forskummer og malker ud, og malker 2, der tørrer patter af og sætter maskinen på, koncentrere sig om deres arbejde, så der hele tiden er et rigtigt godt flow i malkeprocessen,” forklarer Peter Dahl Schelde. Med SimHerd har han fået regnet på, at den ekstra mand kan betale sig på grund af de færre nyinfektioner, færre yverbetændelser og lavere celletal og dermed også en højere ydelse.

”Brugen af malkedata udvikler ikke bare vores malkere, så de bliver bedre. Det udvikler virksomheden som helhed, fordi der virkelig er økonomisk potentiale i det her,” slutter Peter Dahl Schelde.

“De har været sindssygt motiverede. De var skeptiske i starten – men nu er de glade for, at vi fokuserer mere på, hvad de præsterer. De er virkelig medspillere.”

Peter Dahl Schelde, Nørupgaard

 

Har du fået lyst til at vide mere om, hvordan man læser og bruger malkedata, kan du se filmen Opfølgning med malkedata på seges.tv

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 2, 2019