boring i Nordskoven

Natur og vandmiljø, Jura, Planter, Økonomi og ledelse

Fristen for at indgå frivillige aftaler om BNBO er seks måneder fra 1. juli 2024

Det er gået trægt med at indgå frivillige BNBO-aftaler. Derfor har Folketinget vedtaget et lovforslag, som gør det forbudt at bruge sprøjtemidler i BNBO.

Nyhed

05. juli 2024

 Opdateret 08. juli 2024

Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud om sprøjtestop, men denne mulighed haft begrænset brug. Med lovforslaget forpligter kommunerne sig til at udstede påbud til lodsejere om sprøjtestop i de boringsnære beskyttelsesområder, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale med lodsejeren.

Lovforslaget er en opfølgning på regeringens akutplan for BNBO fra juni 2023 og træder i kraft den 1. juli 2024. Da det kan tage tid for kommunerne at udarbejde påbuddene, får kommunerne en frist efter ikrafttrædelsen, før et påbud skal være givet. Hvis der er forsøgt indgået en frivillig aftale, kan og skal kommunen give påbud direkte efter lovens ikrafttræden og senest 1. januar 2025. For de øvrige områder skal en frivillig aftale forsøges indgået inden udgangen af 2024, hvis ikke det lykkes, så skal kommunen give et påbud.

Det er SEGES Innovations anbefaling at forsøge at indgå en frivillig aftale det næste halve år. Ved at indgå i en frivillig aftale, er der bedre mulighed, som lodsejer at have medbestemmelse på arronderingen af arealet og evt. dyrkningsaftaler på jorden. Det kan også aftales, om der skal være en fysisk afgrænsning eller hvordan det sikres, at det aftalte areal ikke sprøjtes. 

Husk ved indgåelse af aftalen at få skrevet forbehold ind for at erstatningen er skattefri. Det kræves, at byrådet specifikt har truffet beslutning om ekspropriationsvilje på de udpegede matrikler, før skatterådet kan afgøre det. Derfor skal der indsættes en betingelse i den frivillige aftale om bindende svar fra Skattestyrelsen.

På LandbrugsInfo finder du flere artikler, som kan hjælpe lodsejere, forsyning og kommune med at indgå frivillige aftaler:

Vil du vide mere?