Kvæg, Økonomi og ledelse

Sådan kan du udnytte din fuldspaltestald når opstaldning ikke længere er mulig

Fra sommeren 2024 er opstaldning på fuldspalter ikke længere lovligt. Derfor er det en god ide allerede nu at overveje, hvordan dyrene i stedet kan opstaldes, og hvordan stalden kan udnyttes.

Neden for får du nogle forslag til forskellige muligheder med eksisterende stald med 3x3 m fuldspaltebokse på hver side af midtergående foderbord.

  • Lav sengebåse på tværs af fuldspalteboksene og udnyt spaltearealet som ædeplads. Sengebåsene placeres oven på eksisterende spalter. Foderbord fortsætter uændret.
  • Etablér udvendigt foderbord i begge sider af stalden, så fuldspalterne udnyttes til ædeplads. Etablér sengebåse på tidligere foderbord.
  • Sæt stikspær på eksisterende stald. Under stikspær etableres sengebåse. Fuldspalter anvendes til ædeplads, og foderbord fortsætter uændret.
  • Etablér dybstrøelse i første halvdel af stalden, og bevar fuldspalter som ædeplads i staldens sidste del. Foderbord fortsætter uændret.
  • Etablér udvendigt foderbord, og anvend den ene side fuldspalter som ædeplads. Resterende del af stald anvendes til dybstrøelse.
  • Etablér dybstrøelse i hele fuldspalteområde ved at hæve kanalbund, så dyrene kan opnå naturlig ædestilling ved foderbordet. Der vil primært være tale om opstaldning af helt små kalve ved denne løsning.

Bemærk: Uanset hvilken løsning, der i stedet ønskes til opstaldning, vil det betyde mere plads til dyrene. Det er altså ikke muligt at have det samme antal dyr i de samme rammer.

Sengebåse på tværs af fuldspalteboksene

Sengebåse på tværs af fuldspalteboksene. Foto: SEGES Innovation

Husk at kvier på fuldspalter skal på græs

Hvis din fuldspaltestald er taget i brug før 1. juli 2010, er det tilladt at have kvier opstaldet på spalterne frem til sommeren 2024. Men det er et krav, at de kommer på græs i mindst seks timer dagligt i mindst 150 dage i perioden 15. april til og med 31. oktober.

Dyrene kan dog holdes inde, hvis det er nødvendigt at beskytte dem mod særlige forhold, fx unormale vejrforhold, insektangreb eller hvis de skal undersøges af dyrlæge. De kan også holdes inde i perioden ved inseminering, men højst 30 dage.

Krav om afgræsning gælder ikke for slagtekalve og slagtekvier, som er opstaldet på fuldspalter.

Opstaldning på fuldspalter er i alle tilfælde kun muligt frem til 1. juli 2024.

Vil du vide mere?