Eftergiveligt underlag på opsamlingsplads Hero

Kvæg, Økonomi og ledelse

Tænk over eftergiveligt underlag på køernes opsamlingsplads ved malkestalden

Krav om eftergiveligt underlag på køernes opsamlingsplads ved malkestalden er allerede et krav for nogle kvægstalde, mens det først bliver et krav i 2024 for andre.

Hvis din stald er taget i brug før 1. juli 2010, skal du have eftergiveligt underlag på opsamlingspladsen ved malkestalden - eller på det område, hvor køerne samles til malkning - i 2024. Et eftergiveligt underlag skåner køernes klove og vil typisk være en gummibelægning.

Opsamlingspladsen kan være særskilt eller f.eks. udgøres af gangarealet mellem sengebåserækker.

I stalde, hvor køerne malkes i robotter, vil opsamlingspladsen være området foran malkerobotterne. Også her kan området være et mere eller mindre lukket område, eller et område som kan lukkes midlertidigt af ved opsamling.

Hvis din stald er taget i brug efter 1.juli 2010, skal der allerede nu være eftergiveligt underlag på opsamlingspladsen.

Krav om en særskilt opsamlingsplads til køerne før malkning

Hvis din stald er taget i brug før 1. juli 2010, træder et arealkrav om en særskilt opsamlingsplads i kraft i 2034. Opsamlingspladsen skal udgøre et areal på mindst 1,5 m2 pr. ko for store racer og 1,35 m2 for Jersey racer. Hvor mange køer, der står på opsamlingspladsen, og dermed hvor stor pladsen er, vil være forskelligt fra stald til stald ud fra indretning og holdopdeling. Gulvet på opsamlingspladsen skal fortsat være eftergiveligt.

Hvis din stald er taget i brug mellem 1. juli 2010 og 1. juli 2012, skal du opfylde kravet allerede i 2032. Hvis din stald er taget i brug efter 1. juli 2012, gælder kravet om en særskilt opsamlingsplads allerede.

Vil du vide mere?