Planter

Sådan sikrer du, at din marksprøjte er klar til syn

Mange marksprøjter overholder ikke kriterierne for at blive godkendt, når de skal til syn hvert tredje år. Det er landmandens eget ansvar at sikre, at sprøjten lever op til synskravene, og det kan gøres ved hjælp af simple vedligeholdelsesrutiner.

Efter fem år skal nye marksprøjter synes, og derefter skal de synes hvert tredje år. Ved synet gennemgås sprøjten og dens funktionalitet for at sikre, at den lever op til de kriterier, der er sat for at blive godkendt til yderligere tre års brug. Det er vigtigt, at marksprøjten altid lever op til synskriterierne, da det også sikrer optimal sprøjtning i marken.

Der findes ikke et register for sprøjter, så man bliver ikke automatisk indkaldt til syn. Derfor er man nødt til selv at holde styr på, hvornår synsperioden udløber. Synsperioden fremgår af synsmærkatet på sprøjten (se billede nedenfor). Ved landbrugsstyrelsens kontrolbesøg finder man, at 6 % af sprøjterne ikke er blevet synet til tiden. Det udløser typisk bøder, som kan være ret betydelige beløb, hvis sprøjten efter synsperioden har sprøjtet et større antal hektar. 

Sprøjtemærkat

Sprøjtemærkatet viser, at denne sprøjte skulle synes senest i maj 2023. Foto: Torben Worsøe.

Gør din marksprøjte klar til syn

Mange landmænd vil kunne spare en del udgifter ved selv at gennemgå sprøjten inden syn. Tabellen neden for viser en liste over de typiske fejl og mangler på en marksprøjte ved syn. Eftersyn efter de typiske fejl bør indgå i den daglige eller løbende vedligeholdes af sprøjten før og under sprøjtning i marken. Fejlene vil ofte bevirke forkert eller uensartet udbringning af planteværnsmidlerne med sprøjten. 

Tabel 1. Top 10 fejl over marksprøjter 2023-2020

Gruppe Evt. yderligere beskrivelse % fejl 2022 % fejl 2021 % fejl 2020
Filtre 45,7 47,2 38,0
Rør og slanger Slid og montering 24,2 24,9 24,9
Utætheder Lækagetest (ved sprøjtning) 21,2 19,4 19,1
Betjening, målesyst, regul. Manometer 20,3 20,4 17,8
Dyser og væskefordeling Sektionsligetryk 18,4 17,6 15,5
Dyser og væskefordeling Drypning (efter 5 sek.) 18,1 16,8 16,1
Sprøjtebom Stabilitet og symmetri 16,6 17,4 19,0
Utætheder Lækagetest (før sprøjtning) 16,2 14,9 12,5
Krav før syn Kraftoverføring diverse 16,1 15,2 16,1
Sprøjtebom Afvigerled 15,4 12,9 15,4

Sprøjtesynsinspektørens bud på løbende vedligehold

Fejl på filtre er den mest almindelige fejl ved syn med en fejlprocent på 45,7 % (tabel 1). Det skyldes ofte, at filtrene ikke bliver tjekket og rengjort for kemiaflejringer. Denne fejlprocent kan reduceres markant ved at gøre det til en vane, at du tjekker og rengør filtrene mindst én gang om måneden i løbet af en sprøjtesæson. 

Generelt kan du reducere fejlprocenten på alle punkter i tabellen ved at lave en rutine for regelmæssig rengøring af dyser, filtre og tjek af mekaniske dele og slanger.

SEGES Innovation har været med to sprøjtesynsinspektører på arbejde for at undersøge, hvilke punkter, der tjekkes ved syn af marksprøjter, og hvad du selv kan gøre for at sikre, at din marksprøjte altid er klar til syn.

Her er de vigtigste punkter, som du skal gennemgå for at sikre, at din marksprøjte lever op til synskravene og fungerer optimalt:

 • Sprøjtepumpen: Hold øje med olien i glasset. Hvis olieniveauet ændrer sig, skal pumpen serviceres
 • Hoved filter og linjefiltre: Skal kontrolleres og rengøres mindst 1 gang i måneden i løbet af sæsonen. Er maskerne blevet defekte, skal filteret skiftes
 • Dyser, dyse filtre og drypstop: Skal kontrolleres og evt. rengøres for kemiaflejringer mindst 2-3 gange i løbet af en sprøjtesæson. Du skal jævnligt at kontroller, at sprøjtebillede er jævnt. Drypstop rengøres sammen med dyser for at sikre, at der ikke er dryp fra dyser 5 sekunder efter, at de slukker. Ved synet bliver dysernes ydelse kontrolleret ved en dyse test. 
 • Kemipåfylder: Haner skal åbne/lukke nemt, og dunkspuleren skal spule, når en dunk trykkes ned over den, og slukke, når dunken fjernes. Slanger og haner er her typisk udsatte for slid, så kontroller, at de er tætte.
 • Manometer: Mekaniske manometre skal afmonteres ved vinterklargøring og opbevares oprejst et frostsikkert sted.
 • Sprøjtebom: Sprøjtebom skal være stabil og kontrolleres ved at rykke i den og se, at den hurtigt falder tilbage til udgangspunktet. Den må ikke kunne rykkes for let. 
 • Afvigerled: Skal kunne bøje sig bagud ved påkørsel af hegn, træ og skal kunne falde tilbage i hak efterfølgende.
 • Utætheder: Sprøjten må på intet tidspunkt være utæt fra slanger, dyser osv. Derfor skal udsatte slanger, dyser og filtre jævnligt kontrolleres for utætheder.  

Du kan læse mere om, hvordan du tjekker og vedligeholder din marksprøjte i denne PowerPoint, som sammen med videoen kan bruges i undervisning på f.eks. sprøjte-opfølgningskurser.

Download: Vedligehold af marksprøjter

Download: Daglig vedligehold af Danfoil sprøjte

Når en marksprøjte afleveres til syn, skal den være rengjort. I forhold til at forbedre statistikken for fejl på sprøjter, er det vigtigt at påpege, at når du som landmand afleverer din sprøjte til syn, så starter synet med det samme, uanset at du har forventning om, at værkstedet udbedrer fejl og mangler. Derfor bør du gennemgå sprøjten, inden den afleveres og få udarbejdet disse. Hvis ikke det sker inden syn, så aftal med din servicepartner, at der inden selve synet afsættes tid til at udbedre fejl. 

Væksthussprøjter

Sprøjter til væksthuse dækker over flere forskellige typer sprøjter:

 • Sprøjtebom i væksthus (vandret eller lodret sprøjtebom)
 • Kærresprøjte (højtryk eller lavtryk)
 • Mobile doseringspumper 
 • Gødningskar

Du kan læse mere om vedligeholdelse af de forskellige væksthussprøjter i PowerPoint herunder.

Granulatudstyr skal fra 2025 også til syn

Granulatudstyr skal fra 2025 også synes, så skal marksprøjten til syn i 2024, så overvej samtidig at få synet det udstyr, du udbringer sneglekorn med. Fristen for granulatudstyr er 1. juli 2025. Synet består af en simpel funktionstest, som er at krav fra EU, der nu indføres i Danmark. Det samme gælder for vægesprøjter (weed-wiper) 

Bejdseudstyr til kartofler

Kartoffelavlere skal være opmærksomme på, at bejdseudstyr med roterende forstøvere nu skal være synet med en frist 1. januar 2024. Det samme gælder for bejdseudstyr monteret på indlageringsanlæg, sorteringsanlæg eller lignende. Bejdseudstyr med dyser har siden januar 2019 skulle synes hvert 3. år. 

ATV-sprøjter 

ATV-sprøjter er også omfattet kravet om syn, også selvom tanken er under 25 liter. Kun egentlige rygsprøjter-og håndsprøjter under 25 liter er undtaget syn. Er rygsprøjten monteret på en ATV, er der ikke krav til syn.

Vil du vide mere?