Et barn i en græsmark

Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg, Planter

Spørgsmål og svar om ESG

En ESG-rapport beskriver din virksomheds indsatser og resultater inden for klima og miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse. Det er et styrings- og ledelsesværktøj til dig og din virksomhed, og selve rapporten gives til virksomhedens samarbejdspartnere og interessenter.

ESG-rapportering er en del af fremtidens landbrug i Danmark. Når noget nyt rammer, er der ofte flere spørgsmål end svar. Sådan er det også, når det kommer til ESG-ledelsesrapportering. 

Men lige præcis på denne side er der faktisk svar på alle spørgsmål – og målet er at klæde dig som landmand på til ESG-ledelsesrapportering. Uanset om du er i gang, eller det er helt nyt for dig.

Hvad står ESG for?

De tre bogstaver står for Enviromental, Social og Governance. De tre engelske ord kan oversættes på lidt forskellige måder til dansk, men det mest gængse bud er:

 • Klima og miljø
 • Sociale forhold
 • Virksomhedsledelse

ESG er for finansielle samarbejdspartnere et risikovurderingsværktøj, som anvendes fx i forbindelse med vurderingen af en investering. En ESG-ledelsesrapport kan for landbrugsvirksomheder både være et stærkt ledelsesværktøj og et stærkt kommunikationsværktøj til at illustrere ledelseskraft og parathed i forhold til grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Spørgsmål og svar til ESG i landbruget

 • Det spørgsmål er der to svar på:

  Svar 1: Fordi banken, realkreditinstituttet eller andre samarbejdspartnere i disse år mødes af EU-krav om rapportering på ikke finansielle nøgletal. Det involverer for mange store virksomheder, at de skal indsamle ESG nøgletal fra deres kunder eller leverandører, som i mange tilfælde er landmanden. 

  I første omgang er der mest fokus på klima. ESG er risikostyring; klimaændringerne kommer til at forårsage tab og ødelæggelser, og de politiske krav om grøn omstilling gør fremtiden for virksomheder, der ikke har en plan, usikker. Derfor interesserer banker og realkreditinstitutter sig for ESG-forhold hos kunderne. 
  I artiklen: Sådan ser realkredit-direktør på ESG-krav kan du læse om, hvordan DLR-kredits direktør ser på, hvordan ESG indgår i risikovurdering af landbrugsvirksomheder i fremtiden.

  Svar 2: Fordi det er værdifuldt ledelsesværktøj til en bæredygtig udvikling af din landbrugsvirksomhed. SEGES Innovations erfaring er, at landmanden oplever, at ESG-rapporten giver et nyt og friskt syn på bedriften og gør det diffuse omkring bæredygtighed mere konkret. Og så er en hyppig reaktion fra landmanden ”ESG-rapporten handler i bund og grund om godt landmandskab”.

 • Klima og miljø fylder (også uden ESG-krav) meget for dansk landbrug, og det er også det punkt, som på nuværende tidspunkt har størst bevågenhed i ESG-rapporteringen. Der er en masse forskellige tiltag i gang, som dokumenterer og/eller nedbringer landbrugets påvirkning på klima og miljø, og det er dem, du skal beskrive under E’et. 

  Det kan eksempelvis være tiltag og nøgletal inden for: 

  • Udledningen af drivhusgasser fra virksomheden
  • Udledning af drivhusgasser pr. produceret enhed
  • Ammoniaktab 
  • IPM

  Flere af faktorerne under E’et vil du som landmand i forvejen skulle rapportere til diverse parter – i så fald er det blot at flytte dem med over i ESG-rapporten. Der skal ikke nødvendigvis opfindes nyt for ESG-rapportens skyld.

  Arbejdet med biodiversitet er også en del af ESG-rapporten, og her kan et Naturtjek være en effektiv medspiller i forhold til tiltag og dokumentation.

  Læs mere her: Sådan gavner biodiversitet din ESG-rapport

 • De sociale forhold dækker i en landbrugsmæssig sammenhæng forhold for både mennesker og dyr. 

  Hvad gør du for, at din landbrugsbedrift er et godt sted at være? Hvordan arbejder du med at forbedre dyrenes sundhed og velfærd på din bedrift? Og hvilket omdømme skaber forholdene i din virksomhed blandt medarbejdere, lokalområde og kunder? Det skal du beskrive i afsnittet omkring S.

  For medarbejdere kan indsatser være at:

  • Tage ansvar for dem, der står uden for arbejdsmarkedet
  • Skabe en sikker arbejdsplads med fokus på at undgå nedslidning og arbejdsulykker  
  • Uddanne fremtidens landmænd ved at tage praktikanter, elever og studerende ind
  • Skabe trivsel og motivation hos dine medarbejdere ved at involvere dem i planlægning, udvikling og driftsresultater samt arrangere sociale arrangementer

  Læs mere her: Sociale forhold er vigtige i din ESG-rapport og S’et i ESG: Få et værktøj du kan måle arbejdsforhold på i din virksomhed

  For dyrene kan nøgletal være:

  • Celletal hos malkekvæg
  • Dødelig hos pattegrise
  • Deltagelse i hjerteordning
 • En god ledelse af din landbrugsvirksomhed kan medvirke til en bæredygtig udvikling, og den er derfor vigtig i en ESG-sammenhæng. Her får du 6 indikatorer, der pejler dig i retning af en bæredygtig ledelse:

  • Vi har en strategi for virksomheden, der sætter retning for dens udvikling.
  • Vi anvender aktivt vores strategi for virksomheden i bedriftens ledelse
  • Vi anvender driftsbudget for planlægning og opfølgning
  • Vi har planer for at sikre fortsat drift ved kritiske nedbrud og truende kriser
  • Vi søger inspiration og sparring hos personer udenfor virksomheden
  • Vi er åbne og imødekommende om vores virksomhed

  Bliv klogere på god governance: God governance i din ESG-rapport

 • Din ESG-ledelsesrapport bør være baseret på validerede data. Det gør det muligt at følge udviklingen mellem år, hvilket er en fordel for læseren, men det styrker også ESG’en som et ledelsesværktøj. Det kan være en fordel at huske på, at ESG’en er født som et risikovurderingsværktøj. Dermed adskiller den sig fra en CSR eller andre typer mere bløde metoder til at arbejde med bæredygtighed, og derfor er ESG-ledelsesrapporten bygget på data.   

  Har du ikke data på for eksempel biodiversitet eller arbejdsmiljø, så betyder det ikke, at du skal vente med at lave en ESG-rapport. For inden for ESG-området bliver der asfalteret, mens der køres, og intet er perfekt, så det er bare med at komme i gang med ESG-indsatser og den efterfølgende rapportering. Og så vil rapporten højst sandsynlig ændre form og indhold over de kommende år, så den passer til det, dine samarbejdspartnere efterspørger – og hvad du selv arbejder bedst med.

  ESGreen Tool er et værktøj til at håndtere data inden for ESG. I første version beskæftiger værktøjet sig udelukkende med E’et, men det vil over tid også omhandle S’et og G’et. 

  Læs mere her: ESGreen Tool: Landbrugets digitale klimaværktøj

 • De værdiskabende tiltag i en ESG-sammenhæng er forskellige fra bedrift til bedrift. Det vigtigste er at se på din bedrift og vurdere, hvad der giver bedst mening for dig i forhold til økonomi og effekt.

  Her får du eksempler på, hvad tiltag omtalt i en ESG-rapportering kunne være:

  • Etablere system til forsuring af gylle
  • Fodring med ekstra fedt til malkekvæg
  • Lave handlingsplan for nedsat behov for halekupering af grise
  • Deltage i faglige netværk og erfa-grupper

  For at du bedre kan vælge de rigtige tiltag for dig, har SEGES Innovation lavet et katalog over de mest gængse og effektive tiltag. Det er opdelt på driftsgrensniveau, så du kun får det, der er relevant for dig: Konkrete tiltag, der forbedrer din ESG-rapport

 • Ligesom kravene til ESG-rapportering er i en rivende udvikling, er der også sket rigtig meget den seneste tid i forhold til opkvalificering og uddannelser af rådgivere, der kan hjælpe dig som landmand med din ESG-rapport og din udvikling inden for ESG. Derfor vil der med stor sandsynlighed være gevinst, hvis du spørger dit rådgivningscenter eller anden rådgivningsvirksomhed om hjælp til at komme i gang med ESG på din bedrift.
  Læs mere om rådgivernes uddannelse: Rådgivere klar til hjælpe dig med udvikling inden for ESG

  Det er dog vigtigt at sige, at selvom du får hjælp af en rådgiver, så er det vigtigste din tid og dine tanker. Det er i sidste ende dig og dine medarbejdere, der skal eksekvere på de tiltag og handleplaner, der identificeres som vigtige for virksomhedens fremtidige succes. ESG-ledelsesrapporten har kun værdi, hvis den kommer fra dig og er forankret i din overordnede vision for virksomheden.  

  Når du, sammen med rådgiver eller ej, skal i gang med ESG-rapporteringen, kan der tages udgangspunkt i en skabelon, som SEGES Innovation har udviklet i samarbejde med landmænd: Sådan udfylder du en ESG-ledelsesrapport

 • Ja, det er der! Og antallet stiger hele tiden. Nogen gør det, fordi de ønsker at være på forkant, og andre fordi, finansielle samarbejdspartnere allerede nu efterspørger en ESG-rapport.

  Her to eksempler fra den virkelig verden: 

  Mælkeproducent Vibeke Jørgensen fra Mors har valgt helt selv at udarbejde sin ESG-rapport, som hun har fået meget positiv respons på, efter hun har fortalt om processen på sin Facebook-side og sendt rapporten til alle interesserede.
  Læs mere her: Case: ESG-rapport har gjort Nørgaard Landbrug attraktiv for investorer og banker 

  Planteavler og griseproducent Kristian Boel Kjær Østergaard fra Skive har til ESG-rapporten fået assistance af den private rådgivningsvirksomhed, som de forvejen laver deres strategiske arbejde sammen med. Landbrugsvirksomheden havde i forvejen gang i mange tiltag inden for miljø og sociale forhold, og derfor var arbejdet med ESG-rapporten gnidningsfri og værdifuld.
  Et Naturtjek, der ser nærmere på bedriftens biodiversitet, var én af de nye tiltag i ESG-rapporten, og det kan du læse om her: Case: Sådan arbejder Kristian med biodiversitet i sin ESG-rapport

Vil du vide mere?

Støttet af