Økologi

Økologi og proteinfoder: Faglige artikler i projekt ØkoProtein

Artikler fra projekt ØkoProtein, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.

Når det gælder økologi og proteinfoder, er hestebønner en god proteinkilde. Det kan man læse mere om i en række artikler i projekt ØkoProtein, som skal åbne for brugen af dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder til husdyr i den danske økologi.

Dyrk hestebønner til svin

  • Dansk producerede hestebønner er en god proteinkilde i foderet til økologiske svin, og samtidig er hestebønner med til at sikre en tilstrækkelig forsy...

Læs mere...

Hestebønner som alternativ proteinkilde til fjerkræ

  • Nye fodringsforsøg har vist, at hestebønner kan bruges som foder til æglæggende høner. Udover at erstatte importeret soja, er hestebønner et oplagt valg til at forbedre det ofte ensidige sædskifte hos økologiske fjerkræproducenter..

Læs mere...

Analyse af rå, afskallede og fermenterede hestebønner og lupiner

  • Afskalning af hestebønner og lupiner fjerner den fiberrige skal, hvorved indholdet af råprotein og aminosyrer øges i den afskallede vare.

Læs mere...

Nyt inspirationshæfte med spændende viden om økologiske hestebønner

  • SEGES Økologi har udarbejdet et nyt hæfte om dyrkning, forarbejdning, fodring og handel med danske proteinafgrøder – og især hestebønner.

Læs mere...

Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord

  • I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.

Læs mere...

Lidt hestebønner til svin er godt

  • Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvækst, lavt foderforbrug, en tør gødning og sædskiftefordel.

Læs mere...

Skal du købe eller sælge økologiske hestebønner – få hjælp til at beregne prisen

  • Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.

Læs mere...

Test af hestebønner til økogrise

  • Hestebønner rummer stort potentiale som økologisk proteinkilde. Især ved overgangen til 100 pct. økologisk fodring, hvor det specielt er manglen på pr...

Læs mere...

Økologiske dyrkningsforsøg med smalbladet lupin

  • Smalbladet lupin er interessant i forhold til fodring af kvæg og egnet til dyrkning på uvandet sandjord, men lave udbytter betyder, at smalbladet lupin dyrkes i meget begrænset omfang

Læs mere

 

Emneord

Vil du vide mere?