Tænk hele vejen rundt om et ejer- og generationsskifte

Et ejer- og generationsskifte er et tværfagligt område, hvor det er vigtigt, at der tænkes hele vejen rundt – ikke bare om landbrugsvirksomheden, men også om landbrugsfamilien – med henblik på at skabe den nødvendige juridiske tryghed og sikring.

Med henblik på at skabe overblik over hvilke forhold, der bør overvejes for at skabe juridisk tryghed og sikring i forbindelse med et ejer- og generationsskifte er opmærksomhedspunkter i forhold til forsikringer, social sikring og pension blevet afdækket.

 

Opmærksomhedspunkterne er blevet til 17 anbefalinger, som er formidlet via et drejehjul. Ønskes drejehjulet tilsendt, kan dette ske ved at skrive til skat@seges.dk

For mere info omkring drejehjulet se her

 

Du kan også læse mere om anbefalingerne og de bagvedlæggende notater via nedenstående links.

 

Tænk hele vejen rundt om et ejer- og generationsskifte: