Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Tre midlertidige syge- og barselsdagpengeordninger er forlænget

Tre midlertidige ordninger, som styrker retten til sygedagpenge og barselsdagpenge ved fravær på grund af covid-19, er forlænget til 30. juni 2021.

Nyhed

06. januar 2021

 Opdateret 15. marts 2021

Folketinget vedtog 22. december et lovforslag, der forlænger tre midlertidige COVID-19 ordninger, der ellers ville være udløbet ved årsskiftet. Følgende ordninger er forlænget til og med den 30. juni 2021:

  • Sygedagpenge til lønmodtagere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, herunder lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko.
  • Udvidet ret til refusion til arbejdsgiveren fra medarbejderens første fraværsdag, når medarbejderen er smittet eller antaget smittet med COVID-19. Udvidet sygedagpenge til selvstændige, der er smittet eller antaget smittet med COVID-19.
  • Barselsdagpenge til forældre med børn, der hjemsendes pga. COVID-19 og forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19. Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige og omfatter forældre til børn op til og med 13 år. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet.

Kilde: Lovforslag L 92 2020-21 - Vedtaget 23. marts 2021

Derudover lempes beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge, så man ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt, kan se bort fra perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 30. april 2021. Perioden kan helt eller delvis betragtes som en såkaldt »død« periode ved opgørelsen af beskæftigelseskravet. Det vil sige, at 12-månedersperioden og/eller 1-månedperioden i sygedagpengelovens § 42, stk. 1, kan forlænges bagud med et antal dage, svarende til antallet af dage i den »døde« periode. Reglen gælder for alle selvstændige erhvervsdrivende og således ikke alene selvstændige, der f.eks. har været lukket i en periode eller kan dokumentere, at de har oplevet ordrenedgang eller lignende.

Vil du vide mere?