Færre antibiotikauheld kvægbesætninger ønskes

Selv om der stadigt sjældnere påvises antibiotika i mælken, er der plads til forbedringer. Især robotbesætninger bør fokusere på rutinerne.


"I de fleste tilfælde findes årsagen til et antibiotikauheld i managementfejl" Snorri Sigurdsson, leder af afd. for mælkekvalitet, SEGES

De første ni måneder i år har der været påvist antibiotika i 101 mælkeleverancer fra danske mælkeproducenter. Det er ni færre tilfælde end i 2016, og det er jo dejligt, at tallet falder. Men taget i betragtning, at der i år er en del færre besætninger, der leverer mælk, end sidste år, så er forbedringen ikke for stor.

Ud af de 101 tilfælde har de 60 tilfælde, svarende til 59 pct., været under den såkaldte MRL-værdi, der er EU’s maksimalgrænseværdi. I de tilfælde, hvor MRL-værdien er overskredet, får bedriften besøg af myndighederne. Men som bekendt har danske mejerier en nultolerance over for antibiotikarester i mælken og altså strammere krav, end EU tillader.

Altid besøg af rådgiver

Hver gang der påvises antibiotikarester i mælk, og altså ikke kun, hvis det er over MRL-værdien, kommer der en kvalitetsrådgiver fra SEGES’ afdeling for mælkekvalitet på besøg i besætningen. Sammen med landmanden finder kvalitetsrådgiveren årsagen til antibiotikafundet, og han gennemgår besætningens procedurer for på den måde bedst muligt at sikre, at fejlen ikke sker igen.

I de fleste tilfælde findes årsagen til et antibiotikauheld i managementfejl. Det vil sige, at der ved en fejl bliver malket en ko med, som har været i behandling, og/eller at koen bliver malket med i tanken, før udskillelsestiden for medicinen er udløbet.

Tip: Undgå fejl med robotter sådan

Alt for ofte er det menneskelige fejl i forbindelse med framalkning, der er årsag til antibiotikauheld i robotbesætninger.

Derfor foreslår vi denne procedure:

  • Print en liste ud med de køer, der skal malkes fra
  • Lav to regler:
    • Der må aldrig behandles en ko, der ikke står på listen
    • Der må aldrig genbehandles en ko, der ikke står på listen.

Hvis I følger dette, burde det være sikkert, at indtastningen er rigtigt inde i AMS-systemet og at den ko, som er i behandling, malkes fra.

Flest fejl med robotmalkning

Når vi ser nærmere på de besætninger, som har fået konstateret antibiotikarester i tankmælken, ses det endnu en gang, at besætninger, som malker med malkerobotter, er overrepræsenteret i statistikken.

På landsniveau malkede i alt 24,6 pct. med malkerobot i slutningen af 2016. Men i statistikken over besætningstyper, som har fået påvist antibiotikarester i tankmælken de første ni måneder i år, er der 43 pct. af besætningerne, som malker med robotter.

Vores erfaring viser, at en alt for hyppig årsag til disse fejl er forkerte managementrutiner i forhold til, hvordan køer i behandling indtastes til framalkning. Det sker, at køer tastes ind til for kort framalkning, at der sker tastefejl, når konummeret indtastes eller at man kommer til at taste en anden ko ind i systemet end den, der er blevet behandlet.

Tekniske fejl

Mælkekvalitetsrådgiverne finder også enkelte tekniske fejl på robotterne som årsag til antibiotika­uheldet, når de efter et uheld er på besøg. Blandt andet finder de af og til defekte ventiler, som ikke lukker helt tæt, og derved kommer den framalkede mælk med i køletanken.

SEGES’ afdeling for mælkekvalitet er i tæt dialog med de firmaer, som leverer malkerobotter, så vi sammen kan afhjælpe den overrepræsentation af antibiotikauheld, som vi ser ved robotmalkning. Det gælder såvel forbedringer på managementprogrammer som tekniske løsninger.

 

 

 

 

 

Relaterede links
Nye Arla-regler for afhentning og indvejning af mælk
Hjælp dine udenlandske medarbejdere til bedre malkearbejde

Artiklen har været bragt i  KvægNYT nr. 20, 2017