Kvæg

Lineær bedømmelse af eksteriør hos malkekvæg

Når kåringsinspektørerne bedømmer koen, registrerer de, hvordan den ser ud på bedømmelsestidspunktet.

Inspektøren foretager en registrering efter 1 - 9 skala og tilføjer evt. afvigekoder - alle registreringer gemmes i håndterminalen.

Der er dog en del faktorer, som påvirker dens udseende, og ud fra de rå kåringstal er det derfor ofte vanskeligt at sammenligne køer. Eksempelvis er det ikke rimeligt at sammenligne krydshøjden for en ung nykælvet 1. kalvs ko med en ko i 3. laktation, da koen i 1. laktation ikke er udvokset. Ved beregning af eksteriørtal korrigeres for disse forskelle, således at forskellige køer kan sammenlignes.

Korrektioner af rå bedømmelser

Alle køer korrigeres til niveau af en 1. laktations ko, som er 4 måneder fra kælvning. Køer i 1. laktation korrigeres for afstand til kælvning og alder ved kælvning. RDM, HOL og DRH korrigeres til 28 mdr., mens Jersey korrigeret til en alder på 26 mdr. ved kælvning. Køer i 2. og 3. laktation korrigeres for kælvningsnummer og afstand til kælvning.

I nedenstående oversigt kan man se, hvad man korrigerer bedømmelsen for, for at kunne sammenligne dyr, samt se et eksempel på korrektion af en 3. kalvs ko.

Korrektionsfaktorer ved beregning af eksteriørtal

 • Korrektion for alder ved 1. kælvning hos malkekøer 

  Alder ved 1. kælvning (Age at 1st calving)

  RDM og DRH korrigeret til 28 mdr. og HOL og Jersey til 26 mdr.
  RDM and DRH are corrected to an age of 28 months and Jersey and HOL to 26 months.

  Billede 1

  Sidst revideret / bekræftet: 21-10-2019

  Korrektion for afstand til 1. kælvning hos malkekøer 

  Korrektion for afstand til 1. kælvning i mdr. Der korrigeres til 4 mdr. fra kælvning.
  Correction for time since 1st calving in month. Data are corrected to 4 months after calving.

  Billede 2

  Sidst revideret / bekræftet: 21-10-2019

  Korrektion for afstand mellem malkning og kåring - 1. laktation

  Korrektion for afstand mellem malkning og kåring i timer hos køer i 1. laktation - korrigeret til 7 timer fra malkning.
  Correction for distance from milking to classification in hours for 1st calvers - corrected to 7 hours from milking.

  Billede 3

  Sidst revideret / bekræftet: 06-06-2018

 • Korrektion for kælvningsnr. ved 2. kælvning hos malkekøer 

  Korrektion for laktation hos 2. kalvs ko.
  Correction for no, of lactation for 2nd calvers.

  Billede 4

  Sidst revideret / bekræftet: 21-10-2019

  Korrektion for afstand til 2. og senere kælvning hos malkekøer 

  Korrektion for afstand til 2. og senere kælvning. Der korrigeres til 4 mdr. fra kælvning.
  Correction for time since calving for cows in second and later lactation in months. Data are corrected to 4 months after calving.

  Billede 5

  Sidst revideret / bekræftet: 21-10-2019

  Korrektion for afstand mellem malkning og kåring - 2. og øvrige kælvning 

  Korrektion for afstand mellem malkning og kåring i timer hos køer i 2. og senere laktation - korrigeret til 7 timer fra malkning.

  Correction for distance from milking to classification in hours for cows in 2nd or later - corrected to 7 hours from milking.

  Billede 6

  Sidst revideret / bekræftet: 06-06-2018

 • Korrektion for laktation hos 3. kalvsko - malkekvæg 

  Correction for lactation for cows in third lactation.

  Billede 7

  Sidst revideret / bekræftet: 03-02-2020

  Korrektion for afstand til 2. og senere kælvning hos malkekøer 

  Korrektion for afstand til 2. og senere kælvning. Der korrigeres til 4 mdr. fra kælvning.
  Correction for time since calving for cows in second and later lactation in months. Data are corrected to 4 months after calving.

  Billede 8

  Sidst revideret / bekræftet: 21-10-2019

  Korrektion for afstand mellem malkning og kåring - 2. og øvrige kælvning

  Korrektion for afstand mellem malkning og kåring i timer hos køer i 2. og senere laktation - korrigeret til 7 timer fra malkning.

  Correction for distance from milking to classification in hours for cows in 2nd or later - corrected to 7 hours from milking.

  Billede 6

  Sidst revideret / bekræftet: 06-06-2018

Eksempel på korrektion af bedømmelsen for Holstein ko, kælvet 3. gang

Sådan beregnes eksteriørtal af malkekvæg

 • Beregning af eksteriørtal for krop, lemmer og malkeorganer
  De korrigerede registreringer sammenvejes til 3 sammensatte egenskaber: krop, lemmer og malkeorganer. Sammenvejningen sker i forhold til racernes vægtning og optimum - se længere nede på siden.
 • Beregning af helhed
  Til sidst bliver de 3 eksteriørtal for krop, lemmer, og malkeorganer sammenvejet til ét tal for dyrets totale eksteriør = helhed. Se vægtforhold i sammenvejningen under: optimum og vægtning på siden om Lineær kåring.
 • Offentliggørelse af eksteriørtal
  Eksteriørtallene offentliggøres på en skala fra 60 - 99 med gennemsnit 80 og spredning på godt 5.

Ejeren får med det samme en udskrift af bedømmelsen for alle de køer, som er bedømt i besætningen.

På udskriften ses de beregnede eksteriørtal inkl. helhed. Når bedømmelsen er opdateret på Kvægdatabasen, bliver eksteriørtallene samtidig tilgængelige for div. udskrifter.

Kåringer af malkekvæg

Antal bedømmelser pr. år

Tabeller med optima og vægtfaktorer for racerne findes på NAV’ hjemmeside : Nordisk Avlsværdi Vurdering i rapporten “NAV routine genetic evaluation of dairy cattle – data and genetic models” (på engelsk).
Tabeller med gns. pr. race findes i nyeste Årsstatistik under afsnittet om ”Eksteriør- og brugsegenskaber”.

Vil du vide mere?