Ejerskifte 2020

Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forbindelse med dit ejer- eller generationsskifte.

Videoer og podcast

Tegnefilm: Drømmen om at blive herre i eget hus kan blive til virkelighed

Der er mange måder at blive selvstændig landmand på. Traditionelt har et realkreditlån været vejen frem, men en forpagtningsaftale, earn-out eller et partnerskab med en ekstern investor er gode alternativer.

Se tegnefilmen om tre unge landmænd, som har fundet hver deres vej til at udleve drømmen om at blive selvstændig landmand.

Video: Ejer - og generationsskifte - hvad skal du være opmærksom på?

Hvordan forbereder du et ejerskifte? Med succes. Hvad skal du være opmærksom på, og hvad kan det være en god idé at få ekstern hjælp til? Mød svineproducent Henrik Bøje Nielsen og far og søn, Peter og Hans Christian Carstensen. Se videoen.

Podcast: Generationsskifte - kom i gang i god tid

Ti års tilløb tog Henning og sønnen Andreas Nielsen til deres generati-onsskifte. Undervejs nåede Andreas at få sin landbrugsuddannelse i hus og blive klar til at overtage bedriften. Hør om makkerparrets erfaringer i ny podcast.

Tegnefilm om sælgerpantebreve

Et sælgerpantebrev i en familiehandel kan indgå i sælgers virksomhedsordning, når blot pantebrevet er et erhvervsmæssigt lån. Det vil sige, at sælgerpantebrevet er indgået på markedsvilkår for afdrag og løbetid, at renten svarer til markedsrenten, og at sælgerpantebrevet er kursfastsat.

Se videoerne og hør mere om, hvad der karakteriserer et sælgerpantebrev, hvordan sælgerpantebrevet kan indgå i virksomhedsordningen samt fordele og ulemper ved at bruge et sælgerpantebrev

Se tegnefilmen: Et sælgerpantebrev kan være svaret

Se tegnefilmen: Læg dit sælgerpantebrev i virksomhedsordningen

Se tegnefilmen: Hør mere om fordele og ulemper ved et sælgerpantebrev

Video: Familie- og arveret - Har du husket at tage stilling?

Hvem skal arve og drive gården og de stolte traditioner videre? Hvad sker der, hvis ægteskabet går i stykker? Hvordan er du og din ægtefælle stillet? Det gør en afgørende forskel, at du har forholdt dig til de mulige scenarier, inden de måske bliver til virkelighed.

Se videoen for at få et hurtigt overblik.

I folderen ”Familie- og arveret – Har du husket at tage stilling?”, som også findes her på siden, får du viden om de væsentligste spørgsmål inden for familie- og arveret.

Video: Guide til enker og enkemænd i landbruget

Og hvad nu, hvis ulykken er ude, og du og din ægtefælle ikke i tide får aftalt, hvad der skal ske, hvis en af jer falder bort? Hvad gør den efterladte her og nu? Og hvad skal der ske med bedriften?

Se videoen for at få et hurtigt overblik.

Find svar og inspiration i folderen ”Guide til enker og enkemænd i landbruget”, som også findes her på siden.

Test – Tag temperaturen på dit ejerskifte

Ejer- og generationsskifte er en proces, som kræver meget planlægning og forberedelse. Dine overvejelser kan være af både personlig, lovmæssig og økonomisk karakter og afhænger af, hvor langt i beslutningsprocessen du er. Tag testen og få et overblik over, hvad du først og fremmest bør overveje i forbindelse med dit ejerskifte.

”Test dit ejerskifte” (køber)

”Test dit ejerskifte” (sælger)

Informationsmateriale

Sådan gennemfører du dit ejerskifte i landbruget – Tips og gode råd til køber og sælger

En del landbrug har i dag behov for at gennemføre et ejerskifte. Og ejerne har svært ved at få hul på opgaven. SEGES kommer dem nu til undsætning med et overblik over de vigtigste finansieringsmuligheder og løsningsmodeller for ejerskifte i en ny folder. Løsningerne er afstemt med den finansielle sektor.

 

Sådan gennemfører du dit ejerskifte i landbruget – Tips og gode råd til køber og sælger

 

Guide til enker og enkemænd i landbruget

Tiden efter et dødsfald kan opleves som kaotisk og uvirkelig for de nærmeste pårørende, og overskuddet til at tage sig af de mange praktiske gøremål, der presser sig på, er som oftest ikke særligt stort. Guiden beskriver helt kort og enkelt, hvad du som nærmeste pårørende skal forholde dig til i de første uger efter din ægtefælles bortgang.

Guide til enker og enkemænd i landbruget

Familie- og arveret – Har du husket at tage stilling?

Hvem skal arve og drive gården og de stolte traditioner videre? Hvad sker der, hvis ægteskabet går i stykker? Hvordan er du og din ægtefælle stillet? Det gør en afgørende forskel, at du har forholdt dig til de mulige scenarier, inden de måske bliver til virkelighed. Folderen giver dig viden om de væsentligste spørgsmål inden for familie- og arveret.

Familie- og arveret – Har du husket at tage stilling?

Rapporter

Rapport om brugerundersøgelse vedr. ejer- og generationsskifte 

Hvor meget tænker landmænd på deres generationsskifte? Er de i gang med at planlægge deres ejer- eller generationsskifte? Hvilke barrierer ser de for deres ejer- eller generationsskifte? Og hvad har de brug for af rådgivning? Alle disse spørgsmål og flere afdækkes af SEGES brugerundersøgelse, som blev gennemført i foråret 2016.

Læs hele brugerundersøgelsen 

Læs artiklen: Kun hver ottende landmand har skrevet sin exit-strategi ned

Rapport om test af ejerskifteværktøjer

Værktøjerne Exitplanlægning og Ejerstrategikortet fra Center for Ejerledede Virksomheder er testet og vurderet, om de kan anvendes ved ejer- og generationsskifte i landbruget. Læs notat om test af ejerskifteværktøjer

Rapporter til inspiration vedrørende ejerformen

Det personlige eje har traditionelt været den foretrukne måde at blive selvstændig landmand på, men mange landmænd mener i dag også, de har selveje, blot de har bestemmende indflydelse i det selskab, som ejer deres landbrugsvirksomhed.

Det har banet vejen for alternative ejerformer som earn-out og partnerskab med ekstern investor. Også forpagtning bruges af mange landmænd, som ønsker at etablere sig.

Hver bedrift har sin unikke situation og udgangspunktet vil derfor altid være, at der skal ske en individuel betragtning for hvilken ejerstruktur, som den enkelte bedrift skal have. Dette er meget vigtigt altid at være opmærksom på.

Læs notat om Sameje

Læs om etablering af landbrugsvirksomhed via forpagtning og/eller leje her

Læs om juridiske og skatteretlige forskelle i de forskellige ejerformer; Personligt ejet, interessentskab, kapitalselskab og partnerselskab i notatet her

Få et hurtigt overblik over forskellene i skemaet her

Rapport om finansiering med deltagelse af eksterne investorer

Fokus for notatet har været at undersøge mulighederne for finansiering med deltagelse af eksterne investorer. Det er gjort ved interviews med landmænd, som benytter eksterne investorer som samarbejdspartnere.

Læs notatet her.

Rapporter vedrørende crowdfunding

Igennem de seneste år har en af de mest omtalte finansieringsformer været crowdfunding, men hvad er crowdfunding egentligt for en størrelse?

Læs mere i notatet her.

Hvis mangel på finansiering holder innovationslystne landmænd tilbage, kan  crowdfunding være en måde at realisere drømmen på.

Fokus har været at undersøge mulighederne for lånebaseret crowdfunding, som er særlig relevant, hvis idéerne går i retning mod specialproduktion. Det er blandt andet gjort ved besøg hos Danmarks to førende portaler for lånebaseret crowdfunding. Læs notatet om lånebaseret crowdfunding her.

Læs også om finansiering via aktiebaseret eller rewardbaseret crowdfunding kunne være en mulighed. Fokus for notatet er to landmænd, som vurderes egnet til at kunne rejse kapital ved hjælp af henholdsvis aktiebaseret - og rewardbaseret crowdfunding. Dette notat præsenterer forretningsplanerne for begge cases til brug for præsentation overfor interesserede crowdfunding-platforme. Læs notatet om aktie- og rewardbaseret crowdfunding her.

Rapport om det gode ejerskifte

Start ejerskiftet i god tid, så den unge når at få kompetencerne.

Læs notat om det gode ejerskifte, som er baseret på Center for Ejerledede Virksomheders rapport om ejerskifter i ejerledede virksomheder.