Kvæg

Hent planche til kvægbedriftens servicepersonale med dine krav om smittebeskyttelse

Se info om gode besøgsregler, som du kan udlevere til f.eks. håndværkere, klovbeskærer, vognmand m.fl., så du undgår, at de slæber smitte med ind i din besætning.

En kvægbedrift er en travl arbejdsplads med mange besøgende hver dag, som f.eks. håndværkere og montører. Det er folk, som ofte besøger flere besætninger i løbet af en dag, og som derfor udfordrer smittebeskyttelsen. 

Derfor er det nødvendigt at være meget klar og konkret omkring hvilke krav til smittebeskyttelse, du stiller til dem, når de kommer i besætningen.

Udlever denne planche til dine faste besøgende, så de undgår at slæbe smitte med rundt.

Vil du vide mere?