Kom godt i gang med økologisk svineproduktion

Omlægning til økologisk svineproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.

Planlægning

Reglerne lægger op til, at man har 4 år til processen med at få hele bedriften omlagt, og at der begyndes med markdriften og sluttes af med husdyrholdet.

Der er imidlertid også andre faktorer end reglerne, der spiller en afgørende rolle, nemlig afsætning, miljø-/byggetilladelser og finansiering. Afsætningen gælder ikke kun slagtesvin – det gælder i høj grad også, hvis man planlægger en fremtid som smågrisesælger.

Det kan forekomme som en umulig kabale at få til at gå op, og nogle kan fristes til at løbe en betydelig risiko ved at omlægge uden sikkerhed for afsætning. Det er en meget farlig løsning!

Modellen med at påbegynde omlægning af marker og derefter husdyrholdet giver en værdifuld ro til at blive fortrolig med den nye driftsform, regler, dokumentationskrav og kontrol. Dertil kommer også en vis sikkerhed i form af egne økologiske foderafgrøder.

Omlægningen

Hvis omlægning af et sohold sker fra konventionel frilands drift til økologisk, er ændringerne i den daglige management ikke særlig store. Sker omlægningen i kraft af en indendørs besætning eller etablering af en helt ny udendørsbesætning, er der tale om et kvantespring, som forudsætter noget træning! Drift af udendørs sohold er en faglig disciplin, som kræver indsigt og erfaring, på lige fod med alle andre krævende jobs. Brug tid på et praktikophold hos igangværende producenter – det kommer mangefold tilbage, og giver desuden en god kontakt til nye kollegaer.

Der kan opstå situationer, hvor der er behov for en hurtigere omlægning end beskrevet ovenfor. Det kan især stresse processen, hvis der pludselig opstår mulighed for kontrakt på afsætning og de øvrige forhold (miljø og finansiering) allerede er på plads. I sådanne tilfælde bør det undersøges, om der kan lejes økologiske arealer, der kan bruges til sofolde. Ulempen ved denne model er, at lejede arealer ofte ligger længere væk end egne, og at der skal bekostes hegning.

Er der tale om slagtesvineproduktion på basis af indkøbte smågrise er det mindre kompliceret. Hvis staldforhold opfylder kravene, og der kan skaffes økologisk foder, kan en slagtesvineproduktion forholdsvis hurtigt startes op.

En ny hverdag

Al erfaring viser, at det er utrolig værdifuldt at møde kollegaer, hvor fælles udfordringer og iagttagelser kan drøftes. Kontakt rådgivningen, som er behjælpelig med at sammensætte erfagrupper, arrangerer temadage og evt. ekskursioner.