Planter

Dispensation fra frist for anmeldelse af læggekartofler til marksyn

Udsættelsen gælder til og med søndag den 9. juni 2024.

Lægningen af kartofler er i 2024 stærkt forsinket på grund af en ekstraordinær stor nedbørsmængde i foråret 2024 kombineret med en høj grundvandsstand fra efteråret 2023. Det har betydet, at mange marker ikke har kunnet befærdes til normal tid.

Med begrundelse i den usædvanlige vejrsituation i foråret 2024 har Landbrugsstyrelsen givet dispensation for udsættelse indtil søndag den 9. juni 2024 iht. § 29, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1419 af 1/12/2023 om læggekartofler og avl af konsumkartofler, fra reglerne om anmeldelse i § 29, stk. 1 og 3 i samme bekendtgørelse for alle læggekartoffelavlere. 

Alle avlere opfordres til at foretage anmeldelsen, så snart alle kartoflerne er lagt.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af