Afgrøde i mark

Planter

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser 2022

Oversigten viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Nye og ændrede godkendelser - 2022

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Aliette WG 80 i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse

  Miljøstyrelsen har givet godkendelse til mindre anvendelser af svampemidlet Aliette WG 80 (18-407) mod jordbærrødmarv og læderråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse.

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af jordbærrødmarv og læderråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse
  • Maks. dosering ved dypning af rødder på udplantningsplanter på tætte borde med recirkulation er en 0,25 % opløsning i 15-20 min. Maks 1 behandling per hold
  • Maks. dosering er 4 kg/ha ved sprøjtning af jordbær dyrket i render i åbne væksthuse med tæt bund med opsamling/recirkulation. Maks 3 behandlinger per hold. Sprøjtefristen er 14 dage
  • Ved behandling ved dypning, samt efterfølgende udplantning af behandlede planter, skal der bæres kemisk bestandige handsker. 
  • Må kun anvendes på tætte borde med recirkulation eller tæt underlag med opsamling/recirkulation 
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes 

  Læs mere om Aliette WG 80 i Middeldatabasen.

  1. marts 2022

 • Etikette til svampemidlet Armicarb er godkendt 

  Miljøstyrelsen har den 27. oktober 2022 givet en godkendelse af Armicarb (reg. nr. 1008-03) til bekæmpelse af svampesygdomme i æbletræer inklusiv planteskolekulturer af æbletræer, samt flere godkendelser til mindre anvendelse som fremgår af produktets etikette.

  Læs mere om Armicarb i Middeldatabasen.

  7. december 2022

 • Godkendelse af Amistar Gold til mindre anvendelse mod svampesygdomme i havefrø og olieræddike til frøproduktion på friland.
  Miljøstyrelsen har d. 1. juli 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Amistar Gold (reg. nr. 1-233) mod svampesygdomme i havefrø og olieræddike til frøproduktion på friland.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Amistar Gold i Middeldatabasen.

  4. juli 2022.

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Udvidet godkendelse til Amistar Gold i bederoer

  Miljøstyrelsen meddeler 23. marts 2022, at godkendelsen af Amistar Gold (1-233) er udvidet i bederoer, så der nu må behandles i split og ikke kun én gang. Der skal være minimum 21 dage mellem behandlingerne, og der må bruges op til 1,0 l/ha pr. vækstsæson.

  Læs mere om Amistar Gold i Middeldatabasen.

  23. marts 2022

 • Godkendelse af Asperello til bekæmpelse af visse svampesygdomme i afgrøder i åbne og lukkede væksthuse

  Miljøstyrelsen har d. 7. juli 2022 godkendt Asperello (reg. nr. 1038-1) til bekæmpelse af visse svampesygdomme i afgrøder i åbne og lukkede væksthuse.

  Læs mere om Asperello i Middeldatabasen.

  12. juli 2022

 • Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl

  Asulox er til høst 2022 tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl.

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox (501-59) i spinat, skorzoner og morgenfruer i perioden 25. marts 2022 til 5. juli 2022, hvorefter midlet ikke længere må anvendes eller opbevares på ejendommen.

  Den godkendte dosering er 1 x 2,0 l/ha eller i en split på 2 x 1,0 l/ha. Hvis der anvendes en split strategi skal der anvendes maks. 100 l vand/ha og der skal være 1 - 2 uger mellem behandlingerne. En uge i denne sammenhæng er 7 dage og 2 uger er 14 dage.

  Læs altid Asulox etiketten grundigt inden brug

  Anvendelsesbegrænsninger:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer, avlet på kontrakt. 
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
  • Der skal anvendes båndsprøjte. 

  Følgende skal overholdes i forbindelse med brug af Asulox: 

  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion skal anvendes ved udbringning. 
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. 
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. 
  • Ved inspektion af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og handsker og der må maksimalt arbejdes 2 timer i behandlede afgrøder. 
  • Der skal gå 1-2 uger mellem behandlingerne ved en split-strategi.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. 

  Handsker og arbejdstøj er et krav både ved opblanding og udbringning. Der må opfordres til at man selvfølgelig ikke bruger det samme arbejdstøj og handsker både ved opblanding og udbringning. I uheldige tilfælde kan det bevirke en ikke hensigtsmæssig forurening af traktorens kabine.

  Sprøjteteknik:

  Kravet om 90 procent afdriftsreduktion kan opfyldes med dyser anerkendt af Miljøstyrelsen, som fremgår af bilag 1 i Vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik.

  Ved splitsprøjtning med max. 100 l vand pr. gang vil kun en ISO 02 dyse være egnet. Ved en enkel sprøjtning er der ikke begrænsninger i forhold til vandmængde.

  Tabel 1. Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion

  Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion
 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Forbud mod Banjo Forte (395-58)

  Adama tilbagetrækker registreringen af Banjo Forte (dimethomorph + fluazinam) til bekæmpelse af kartoffelskimmel på grund af udsigten til et generelt EU-forbud mod dimethomorph. Tilbagetrækningen i Danmark sker fra den 30. november 2022, hvorefter Banjo Forte ikke længere må importeres. Banjo Forte må ikke sælges til avlere efter den 31. maj 2023, og der er forbud mod anvendelse og opbevaring efter den 31. maj 2024. 

  Læs mere om Banjo Forte i Middeldatabasen.

  30. august 2022

   
 • Godkendelse af ukrudtsmidlet Barclay Barbarian Super 360

  Miljøstyrelsen har d. 15. juli 2022 godkendt Barclay Barbarian Super 360 ( reg.nr. 357-16).

  Produktet er det fortsættende produkt i forhold til Barbarian Super 360 (reg.nr. 357-8) som er under udfasning.

  Læs mere om Barclay Barbarian Super 360 i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Godkendelse af Belkar til mindre anvendelse i purløg og kål

  Ukrudtsmidlet Belkar (reg. nr. 64-91) er blevet godkendt til mindre anvendelse om efteråret mod tokimbladet ukrudt i purløg og efterårssået kål til frøproduktion.

  Godkendelsen giver mulighed for at bekæmpe tokimbladet ukrudt i purløg og efterårssået kål til frøproduktion på friland i BBCH-stadie 12-30 med 0,25-0,5 l/ha. 

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod tokimbladet ukrudt i purløg og efterårssået kål til frøproduktion på friland
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes  
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter
  • I BBCH-stadie 12-15 må der i alt max anvendes 0,25 l/ha
  • I BBCH-stadie 16-30 må der i alt max anvendes 0,5 l/ha
  • Der kan udføres en splitbehandling med 2 x 0,25 l/ha med 21 dages interval, dog max 1 behandling i BBCH-stadie 12-15

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Belkar i Middeldatabasen.

  25. august 2022

 • Ændret klassificering af Cabrio Duo

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 17. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af svampemidlet Cabrio Duo (reg.nr. 19-219), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Cabrio Duo i Middeldatabasen.

  20. december 2022

 • Opdatering af mindre anvendelse på Cabrio Duo (19-219) til anvendelse mod hvidrust i havefrø til frøproduktion på friland.

  Opdateringen af brugsanvisningen for den mindre anvendelse af Cabrio Duo (reg. nr. 19-219) skyldes at produktet er blevet klassificeret for skadelige effekter på forplantningsevnen. Derfor er det fremover er et krav at sprøjtefører skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning af Cabrio Duo.

  Der er ikke ændret på selve anvendelsen i forhold til dosis og anvendelsestidspunkter af Cabrio Duo i havefrø til frøproduktion på friland, og denne opdatering vedrører derfor udelukkende skærpet krav til brug af værnemidler.

  Vejledning for Cabrio Duo (19-219) mod hvidrust i havefrø til frøproduktion på friland:

  • Må kun anvendes mod hvidrust i havefrø til frøproduktion på friland
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
  • Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter

  Brugsanvisning 

  Til anvendelse på friland

  Afgrøde: Havefrø til frøproduktion
  Skadevolder: Hvidrust (Albugo Candida) 
  Max dosering pr. behandling: 2,5 L/ha
  Antal behandlinger (minimums interval): 1-3 (7 -10 dage) 
  Vandmængde L/ha: 200-1000
  Behandlingstidspunkt: Om foråret ved konstateret angreb

  Læs brugsanvisningen grundigt før brug.

  Læs mere om Cabrio Duo i Middeldatabasen.

  20. december 2022

 • Godkendelsen for svampemidlet Comet Pro er udvidet til sukkerroer

  Miljøstyrelsen meddeler, at godkendelsen for svampemidlet Comet Pro (pyraclostrobin) netop er blevet udvidet til også at omfatte sukkerroer. Der vurderes, at godkendelsen gælder for alle former for bederoer, men BASF er pt. ved at afklare dette. Miljøstyrelsen oplyser 7. januar 2022, at Comet Pro er godkendt i ”bederoer”, dvs. ikke kun i sukkerroer. 

  Der må maks. anvendes 2 behandlinger pr. vækstsæson og maks. i alt 0,625 l pr. sæson. Der skal være mindst 21 dage mellem to behandlinger. Sprøjtefristen er 28 dage.

  Det er glædeligt, at Comet Pro nu må anvendes i roer, da kun Amistar Gold ellers er godkendt til svampebekæmpelse i roer, og kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Det hidtidige mest anvendte middel Opera (Rubric+Comet Pro) er nu som bekendt forbudt, men Comet Pro har også god effekt. 

  Comet Pro indeholder kun strobilurinet pyraclostrobin, og der er i Danmark fundet tilfælde af resistens hos bedemeldug og Cercospora mod strobiluriner. Det gælder derfor om at skifte mellem forskellige virkemekanismer. Svampemidlet Propulse har også været afprøvet i roer, men forventes ifølge Bayer først godkendt til sæson 2023.

  Læs mere om Comet Pro i Middeldatabasen.

  7. januar 2022

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Conserve mod trips og minérfluelarver i prydplanter

  Miljøstyrelsen har den 23. november 2022 givet godkendelse af Conserve (reg. nr. 64-51) til mindre anvendelse mod trips og minérfluelarver i lukkede væksthuse i prydplanter til senere udsætning/udplantning på friland eller containerplads.

  Læs mere om Conserve i Middeldatabasen.

  7. december 2022

 • Dispensation til anvendelse af Conserve med spinosad mod pletvingefrugtfluen i jordbær, brombær, hindbær, blåbær, kirsebær og blomme.

  Miljøstyrelsen har d. 8. juni 2022 givet dispensation til anvendelse af Conserve (reg. nr. 64-51) med spinosad mod pletvingefrugtfluen i jordbær, brombær, hindbær, blåbær, kirsebær og blomme.

  Læs mere om Conserve i Middeldatabasen.

  15. juni 2022
 • Ændret klassificering af Cuadro NT

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 17. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af vækst-reguleringsmidlet Cuadro NT (reg.nr. 11-59), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Cuadro NT i Middeldatabasen.

  20. december 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Godkendelse af skadedyrsmidlet Floramite 240

  Miljøstyrelsen har den 30. september 2022 givet en godkendelse til Floramite 240 (reg.nr. 558-12) til brug mod spindemider i prydplanter i lukkede væksthuse, og en godkendelse til mindre anvendelse af midlet til bekæmpelse af spindemider i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.

  Floramite indeholder 240  g/l  bifenazate  

  Læs mere om Floramite 240 i Middeldatabasen.

  27. oktober 2022
 • Mindre anvendelse til Orius Gold og Folicur Xpert EC 240.

  Miljøstyrelsen meddeler 7. juni 2022, at der er givet en mindre anvendelse til Orius Gold og Folicur Xpert EC 240 i hestebønner. Orius Gold og Folicur Xpert EC 240 er omfattet af de nye triazolregler og erstatter Orius Max 200 EW hhv. Folicur Xpert.

  Der kan af Orius Gold anvendes maks. 0,25 l før vækststadie 60 (før begyndende blomstring) eller maks. 0,5 l i vækststadie 60-71. Der kan af Folicur Xpert EC 240 anvendes maks. 0,31 l før vækststadie 60 (før begyndende blomstring) eller maks. 0,62 l i vækststadie 60-71. 

  Anvender man begge midler, reduceres de anførte mængder jævnfør de nye triazolregler. Husk også at medtælle evt. brug af omfattede midler med de hidtidige etiketter. Se nærmere i Der er kommet nye triazol-regler. 

  Læs mere om Orius Gold og Folicur Xpert EC 240 i Middeldatabasen.

  8. juni 2022

   
 • Godkendelse af Folicur Xpert EC 240 til mindre anvendelse i havefrø, blomsterfrøkulturer, rødkløver, hvid-kløver, alsikkekløver, kællingetand samt olieræddike til frøproduktion på friland

  Miljøstyrelsen har d. 12. august 2022 givet en godkendelse til mindre anvendelse af Folicur Xpert EC 240 (18-665) til bekæmpelse af svampesygdomme havefrø, blomsterfrøkulturer, rødkløver, hvidkløver, alsikkekløver, kællingetand samt olieræddike til frøproduktion på friland.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Folicur Xpert EC 240 i Middeldatabasen

  12. august 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Godkendelse af ukrudtsmidlet Gallup Hi-Aktiv

  Miljøstyrelsen har d. 15. juli 2022 godkendt Gallup Hi-Aktiv (reg.nr. 357-14).

  Produktet er det fortsættende produkt i forhold til Barclay Gallup Hi-Aktiv (reg.nr. 357-3) som er under udfasning.

  Læs mere om Gallup Hi-Aktiv i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Godkendelse af ukrudtsmidlet Gallup Super 360

  Miljøstyrelsen har d. 15. juli 2022 godkendt Gallup Super 360 (reg.nr. 357-15).

  Produktet er det fortsættende produkt i forhold til Barclay Gallup Super 360 (reg.nr. 357-4) som er under udfasning.

  Læs mere om Gallup Super 360 i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Afslag på ansøgning om dispensation til Gaucho WS 70 til bejdsning og såning af roefrø i 2022

  Miljøstyrelsen meddeler, at der netop er givet afslag på ansøgning om dispensation til bejdsning af bederoer med skadedyrsmidlet Gaucho i sæson 2022.

  Se brev fra Miljøstyrelsen med afgørelsen.

  Læs også nyhederne fra Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar.

  17. februar 2022

 • Godkendelse af ukrudtsmidlet Glyphomax 48 HL

  Miljøstyrelsen har d. 15. juli 2022 godkendt Glyphomax 48 HL (reg.nr. 756-7).

  Produktet er det fortsættende produkt i forhold til Glyphomax HL (reg.nr. 756-2) som er under udfasning.

  Læs mere om Glyphomax 48 HL i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Godkendelse af Gnatrol SC til mindre anvendelse mod larver af sørgemyg i frøafgrøder i åbne og lukkede væksthuse.

  Miljøstyrelsen har d. 7. juni 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Gnatrol SC (reg. nr. 526-14) mod larver af sørgemyg i frøafgrøder i åbne og lukkede væksthuse.

  Læs mere om Gnatrol SC i Middeldatabasen.

  15. juni 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Udvidet godkendelse til Greteg Star i bederoer

  Miljøstyrelsen meddeler 28. marts 2022, at godkendelsen af Greteg Star er udvidet i bederoer, så der nu må behandles i split og ikke kun én gang.

  Der skal være minimum 21 dage mellem behandlingerne, og der må bruges op til 1,0 l/ha pr. vækstsæson. I den forløbne uge fik Amistar Gold udvidet sin godkendelse til samme anvendelse. De to midler er identiske.

  Læs mere om Greteg Star i Middeldatabasen.

  29. marts 2022

 • Afmeldelse af ukrudtsmidlet Harmonix Foliaplus

  Godkendelsen af Harmonix Foliaplus, (reg. nr. 18-632) er afmeldt ved Miljøstyrelsen fra 4. oktober 2022, i forbindelse med overførsel til en ny registreringshaver. Produktet må anvendes og opbevares til og med 3. april 2024.

  Læs mere om Harmonix Foliaplus i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Godkendelse af svampemidlet Harmonix Turf Defense

  Miljøstyrelsen har den 27. september 2022 givet en godkendelse til brug af Harmonix Turf Defense (reg. nr. 18-656) til bekæmpelse af svampesygdomme på golfbaner og græsarealer på sportspladser. 

  Midlet må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.

  Midlet må anvendes i økologisk produktion.

  Harmonix Turf Defense er en væske indeholdende 1 x 109 CFU/g Bacillus amyloliquefaciens QST 713.

  Læs mere om Harmonix Turf Defence i Middeldatabasen.

  27. oktober 2022

 • Afmeldelse af skadedyrsmidlet K-Obiol EC 25

  Godkendelsen af K-Obiol EC 25 (reg. nr. 18-541) er afmeldt ved Miljøstyrelsen fra 4. oktober 2022, i forbindelse med overførsel til en ny registreringshaver. Produktet må anvendes og opbevares til og med 3. april 2024.

  Læs mere om K-Obiol EC 25 i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Afmeldelse af skadedyrsmidlet K-Obiol ULV 6

  Godkendelsen af K-Obiol ULV 6 (reg. nr. 18-547) er afmeldt ved Miljøstyrelsen fra 4. oktober 2022, i forbindelse med overførsel til en ny registreringshaver. Produktet må anvendes og opbevares til og med 3. april 2024.

  Læs mere om K-Obiol ULV 6 i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Kerb 400 SC er blevet godkendt til mindre anvendelse til rækkesprøjtning i frøafgrøder til frøproduktion

  Ukrudtsmidlet Kerb 400 SC (reg. nr. 64-72) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod græsukrudt i afgrøder til frøproduktion på friland, udbragt mellem afgrøderækker med afskærmet sprøjteudstyr.

  Godkendelsen giver mulighed for at der kan rækkesprøjtes i frøafgrøder med en dosering på 1,0 l/ha på det behandlede nettoareal, hvilket vil sige det behandlede areal mellem afgrøderækkerne. Der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson, og der skal anvendes traktormonteret marksprøjte med afskærmende sprøjteudstyr til behandlingen. Kerb 400 SC må i afskærmet rækkesprøjtning, udbringes i perioden 1. november til 1. marts.

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod græsukrudt i afgrøder til frøproduktion udbragt mellem rækker med afskærmet sprøjteudstyr på friland
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Der skal anvendes afskærmet sprøjtning
  • Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling og såning/plantning af bladgrøntsager og rodgrøntsager må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling med Kerb 400 SC 
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.

  26. oktober 2022

 • Godkendelse af insektmidlet Lalguard M52 GR

  Miljøstyrelsen har d. 5. august 2022 godkendt Lalguard M52 GR (reg. nr. 880-11) til bekæmpelse af larver af væksthussnudebiller i buskfrugt på friland og i prydplanter, planteskolekulturer samt jordbær i åbne og lukkede væksthuse, samt på friland.

  Midlet er det fortsættende produkt i forhold til det tidligere godkendte og nu afmeldte Met52 Granular (reg. nr. 681-1).

  Læs mere om Lalguard M52 GR i Middeldatabasen

  9. august 2022
 • Godkendelse af insektmidlet Lalguard M52 OD

  Miljøstyrelsen har d. 5. august 2022 godkendt Lalguard M52 OD (reg. nr. 880-12) til insektbekæmpelse i løg og porre på friland samt i jordbær, grøntsager og gerbera i væksthus.

  Midlet er det fortsættende produkt i forhold til det tidligere godkendte og nu afmeldte Met52 OD (reg. nr. 681-2).

  Læs mere om Lalguard M52 OD i Middeldatabasen

  9. august 2022

 • Insektmidlet Lamdex (reg. nr. 396-77) har fået godkendelse til mindre anvendelse til bekæmpelse af bladrandbiller og fritfluer i udlæg af kløvergræs og lucerne, efter høst af dæksæd

  Der må udføres 2 behandlinger med minimum 14 dages interval. Der må anvendes 0,3 kg/ha Lamdex pr. behandling 

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod bladrandbiller og fritfluer i udlæg af kløvergræs og lucerne efter høst af dæksæd på friland
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
  • Må ikke anvendes senere end 30 dage før høst af udlæg
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Lamdex i Middeldatabasen

  21. april 2022
 • Lamdex har fået ændret godkendelsen til mindre anvendelse

  Insektmidlet Lamdex (reg. nr. 396-77) har fået ændret den mindre anvendelse til brug i markfrø til frøproduktion. Hvor den tidligere mindre anvendelse kun tillod anvendelse i maj – juli, er denne nu udvidet til at gælde ved konstateret angreb. 

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
  • Halmen og rester må ikke opfodres.
  • Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Der må i alt kun anvendes 0,6 kg/ha Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstår.
  • Der må behandles ved konstateret angreb
  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.
   
 • Ukrudtsmidlet Lentagran 45 WP godkendt til mindre anvendelse i gulerødder, linser, lupiner og kikærter på friland.

  Miljøstyrelsen har d. 6. december 2022 godkendt ukrudtsmidlet Lentagran 45 WP (reg. nr. 632-1) til mindre anvendelse i gulerødder, linser, lupiner og kikærter på friland. Bruger skal være i besiddelse af brugsanvisningen inden anvendelsen.

  Lentagran 45 WP vil i løbet af 2023 blive erstattet af det identiske produkt Lentagran 45 med reg. nr. 631-9, i forbindelse med skift af registreringshaver, men den mindre anvendelse er også godkendt overført til det fortsættende produkt.

  Læs mere om Lentagran 45 WP i Middeldatabasen.

  12. december 2022

 • Ukrudtsmidlet Mateno Duo 600 SC har fået godkendelse til mindre anvendelse i frøgræs efter høst af dæksæd

  Ukrudtsmidlet Mateno Duo SC 600 (18-631) har fået godkendelse til mindre anvendelse, til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs til frøproduktion. Der må efter høst af dæksæd, behandles med op til 0,7 liter Mateno Duo SC 600 pr. hektar, og der må max. udføres 1 behandling pr. vækstsæson.

  For at tilpasse vejledningen til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i tæt samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod græsukrudt i frøgræs til frøproduktion efter høst af dæksæd
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse skal overholdes  
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Mateno Duo SC 600 i frøgræs efter høst af dæksæd omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Mateno Duo SC 600 i Middeldatabasen.

  29. juli 2022

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Mavrik mod skadedyr i rodfrugter og jordbær på friland

  Miljøstyrelsen har den 21. november 2022 givet godkendelse af Mavrik (reg. nr. 396-82) til mindre anvendelse mod gulerodsfluer, bedefluer, sellerifluer, kålfluer, kålsommerfugle, agerugler og bladlus i gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, majroe og glaskål på friland, samt mod trips og bladlus i jordbær på friland.

  Læs mere om Mavrik i Middeldatabasen.

  7. december 2022

 • Afmeldelse af skadedyrsmidlet Merit Gran

  Godkendelsen af Merit Gran (reg. nr. 18-574) er afmeldt ved Miljøstyrelsen fra 4. oktober 2022, i forbindelse med overførsel til en ny registreringshaver. Produktet må anvendes og opbevares til og med 3. april 2024.

  Læs mere om Merit Gran i Middeldatabasen

  10. august 2022
 • Godkendelse af Milbeknock til mindre anvendelse mod mider i tomat og agurk i åbne og lukkede væksthuse

  Miljøstyrelsen har d. 29. juni 2022 givet godkendelse af Milbeknock (reg. nr. 632-5) til mindre anvendelse mod mider i tomat og agurk i åbne og lukkede væksthuse.

  Læs mere om Milbeknock i Middeldatabasen.

  30. juni 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Dispensation til anvendelse af Mizuki til nedvisning af kartofler til lagring i 2022

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Mizuki (pyraflufen-ethyl, Reg. nr. 604-34) til nedvisning af kartofler til lagring i 2022. Tilladelsen til besiddelse og anvendelse af Mizuki gælder for perioden 7. juli 2022 til 19. oktober 2022, hvorefter tilladelsen bortfalder. Rester skal derefter afleveres på den kommunale affaldsordning for farligt affald. 

  Anvendelse

  • Maksimal 2 behandlinger med en dosering på 2 l/ha i 200- 300 l vand pr. ha
  • Minimum 5 dages interval mellem de to behandlinger
  • Midlet må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende

  Brugsanvisning

  Mizuki er et kontaktmiddel, hvor fuld nedvisning først indtræffer efter 14-21 dage. Midlet er primært velegnet til nedvisning af stængler men har også nogen effekt på blade, specielt efter begyndende modning. I kartofler med stor vækstkraft er det nødvendigt at kombinere nedvisningen med Mizuki med en forudgående kemisk eller mekanisk vækststandsning. 
  Mizuki er regnfast efter 2 timer, men effekten af Mizuki er påvirket af antallet af solskinstimer efter behandling. Mizuki bør derfor anvendes forud for en tørvejrsperiode og helst om formiddagen. Hvis Mizuki anvendes på fuld top anvendes en stor vandmængde, minimum 300 liter pr. ha. Brug dysser som giver små dråber (uden afdrift) for at opnå god dækning af plantedelene.

  Læs mere om Mizuki i Middeldatabasen.

  7. juli 2022

 • Ændret klassificering af Moddevo

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 17. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af vækstreguleringsmidlet Moddevo (reg.nr. 1-249), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Moddevo i Middeldatabasen.

  30. december 2022

 • Ændret klassificering af Moddus M

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 17. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af vækstreguleringsmidlet Moddus M (reg.nr. 1-154), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Moddus M i Middeldatabasen.

  30. december 2022

   
 • Ændret klassificering af Moddus Start

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 19. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af vækst-reguleringsmidlet Moddus Start (reg.nr. 1-223), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Moddus Start i Middeldatabasen.

  20. december 2022

 • Sneglemidlet Molluxx er godkendt

  Miljøstyrelsen har den 17. november 2022 givet godkendelse til Molluxx (reg. nr. 364-83) mod agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug, havebrug og væksthuse.

  Læs mere om Molluxx i Middeldatabasen.

  8. december 2022

 • Godkendelse af Movento SC 100 til mindre anvendelse mod ferskenbladlus i sukkerroer på friland (ved kraftigt angreb)

  Miljøstyrelsen har d. 17. juni 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Movento SC 100 (reg. nr. 18-549) mod ferskenbladlus i sukkerroer på friland (ved kraftigt angreb).

  Læs mere om Movento SC 100 i Middeldatabasen.

  27. juni 2022

   
 • Ændret klassificering af Moxa

  Miljøstyrelsen har med virkning fra d. 17. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af vækstreguleringsmidlet Moxa (reg.nr. 613-12), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Moxa i Middeldatabasen.

  20. december 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Godkendelse til mindre anvendelse af NeemAzal-T/S mod bladlus og trips i jordbær på friland.

  Miljøstyrelsen har den 8. december 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af skadedyrsmidlet NeemAzal-T/S (reg. nr. 643-1) mod bladlus og trips i jordbær på friland.

  Læs mere om NeemAzal-T/S i Middeldatabasen.

  9. december 2022

 • Svampemidlet Option WG er godkendt 

  Miljøstyrelsen har d. 9. december 2022 godkendt svampemidlet Option WG (reg. nr. 64-134). Midlet erstatter  Option som udgår. Midlerne er identiske.

  Læs mere om Option WG i Middeldatabasen.

  12. december 2022

 • Godkendelse af Orius Gold til mindre anvendelse mod svampesygdomme i solbær, ribs, blåbær og hyben på friland.

  Miljøstyrelsen har d. 13. juni 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Orius Gold (reg. nr. 347-57) mod svampesygdomme i solbær, ribs, blåbær og hyben på friland.

  Læs mere om Orius Gold i Middeldatabasen.

  15. juni 2022

 • Mindre anvendelse til Orius Gold og Folicur Xpert EC 240.

  Miljøstyrelsen meddeler 7. juni 2022, at der er givet en mindre anvendelse til Orius Gold og Folicur Xpert EC 240 i hestebønner. Orius Gold og Folicur Xpert EC 240 er omfattet af de nye triazolregler og erstatter Orius Max 200 EW hhv. Folicur Xpert.

  Der kan af Orius Gold anvendes maks. 0,25 l før vækststadie 60 (før begyndende blomstring) eller maks. 0,5 l i vækststadie 60-71. Der kan af Folicur Xpert EC 240 anvendes maks. 0,31 l før vækststadie 60 (før begyndende blomstring) eller maks. 0,62 l i vækststadie 60-71. 

  Anvender man begge midler, reduceres de anførte mængder jævnfør de nye triazolregler. Husk også at medtælle evt. brug af omfattede midler med de hidtidige etiketter. Se nærmere i Der er kommet nye triazol-regler

  Læs mere om Orius Gold og Folicur Xpert EC 240 i Middeldatabasen.

  8. juni 2022

 • Godkendelse af Orius Gold til mindre anvendelse mod rust i porre og purløg på friland.

  Miljøstyrelsen har d. 13. juni 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Orius Gold (reg. nr. 347-57) mod rust i porre og purløg på friland.

  Læs mere om Orius Gold i Middeldatabasen.

  15. juni 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Vækstreguleringsmidlet Primo Maxx Pro er godkendt 

  Miljøstyrelsen har med virkning fra d. 17. december 2022 godkendt vækstreguleringsmidlet Primo Maxx Pro (reg. nr. 1-293). Midlet erstatter Primo Maxx II, (reg. nr. 1-247) der er afmeldt, restlager må lovligt anvendes indtil 1. januar 2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Desuden er der sket en omklassificering af aktivstoffet som har resulteret i en afgiftsstigning på det nye middel.

  Læs mere om Primo Maxx Pro i Middeldatabasen.

  20. december 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Dispensation til svampemidlet Propulse SE 250 i sukkerroer

  Der er givet dispensation til at bruge svampemidlet Propulse SE 250  i sukkerroer frem til og med 31. oktober 2022. Dispensationen gælder ikke foder- og energiroer.

  Miljøstyrelsen meddeler 12. august 2022, at der er givet dispensation til brug af svampemidlet Propulse SE 250 i sukkerroer. Dispensationen er søgt af Nordic Sugar for at forsinke resistensudvikling hos meldug og Cercospora mod strobiluriner, som indgår i begge de godkendte midler Comet Pro (ren strobilurin) og Amistar Gold (strobilurin + triazol). Propulse indeholder et SDHI-middel og triazolet Proline.

  Dispensationen gælder til og med 31. oktober 2022. Bayer oplyser, at de til sæson 2023 forventer en regulær godkendelse af Propulse til sukkerroer og energiroer, men ikke til foderroer.

  Der må ved 1 behandling anvendes op til 1,1 l Propulse pr. sæson. Der må behandles op til 2 gange, men med maks. 0,6 l Propulse pr. behandling. Der skal være mindst 21 dage mellem 2 behandlinger.

  Der må efter sprøjtning kun foretages manuelt arbejde i maksimalt 2 timer dagligt. Manuel aflugning af stokløbere skal derfor enten foretages før behandling med Propulse eller, hvis dette ikke er muligt, tidligst 10 dage efter behandling.

  Propulse har en meget god effekt mod meldug og Cercospora, og god effekt mod rust og Ramularia. I forsøg ved NBR har behandling med 2 x 0,5 l Propulse + 0,2 l Comet Pro (gns. 3 forsøg i 2019) samt behandling med 2 x 0,5 l Propulse + 0,5 l Amistar Gold (gns. af 6 forsøg 2020-2021) været blandt de behandlinger, der har givet de højeste nettomerudbytter. 

  Propulse tæller ikke med i de nye triazolregler. Da man ikke kan overskride triazolmængderne med de godkendte midler og gældende regler i roer, er der ikke behov for at tage hensyn til de nye triazolregler i roer.

  Nedenfor ses en oversigt over svampemidler, som er til rådighed i sukkerroer i 2022.

  Oversigt over svampemidler, der er til rådighed i sukkerroer i 2022

  NBR anbefaler nedenstående strategi i sukkerroer i resten af vækstsæsonen.

  Første behandling har i år i mange marker bestået af 0,3 l Comet Pro pr. ha eller 0,5 l Amistar Gold pr. ha i uge 30 eller 31. Der anbefales kun maks. en enkelt behandling med ren Comet Pro af hensyn til forsinkelse af resistensudvikling hos meldug. 

  Lige nu er der udbredt rust i området. Rangordning af midlernes effekt mod rust er: Comet Pro, Amistar Gold, Propulse.

  Til anden behandling anbefales derfor en af følgende behandlinger:

  0,4-0,5 Propulse + 0,2 Comet Pro 
  0,4-0,5 Propulse + 0,3-0,4 Amistar Gold  
  Ønskes ren Propulse anvendt, anbefales 0,75 l Propulse pr. ha. 

  Ved etablerede angreb af rust eller et højt smittetryk af rust (kystnære områder, meget modtagelige sorter) anvendes de højeste doser.

  Ved meget sen optagning og høj tilvækst, og hvor der fortsat bliver min. 6 uger mellem sidste behandling og optagning, kan der undtagelsesvis være behov for tre behandlinger. Til eventuelt tredje behandling, hvor der ofte ses en del rustangreb, skal de tilladte antal behandlinger og doseringer pr. produkt tilpasses efter de først udførte sprøjtninger.  

  Følg bladsvampevarslingen for aktuelle anbefalinger.

  Læs mere om dispensationen til Propulse SE 250 i Middeldatabasen.

  15. august 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg Star, Balaya, Narita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Afmeldelse af vækstreguleringsmidlet Proxy

  Godkendelsen af Proxy (reg. nr. 18-545) er afmeldt ved Miljøstyrelsen fra 4. oktober 2022, i forbindelse med overførsel til en ny registreringshaver. Produktet må anvendes og opbevares til og med 3. april 2024.

  Læs mere om Proxy i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Afmeldelse af ukrudtsmidlet Quartz

  Godkendelsen af Quartz (reg. nr. 18-514) er afmeldt ved Miljøstyrelsen fra 4. oktober 2022, i forbindelse med overførsel til en ny registreringshaver. Produktet må anvendes og opbevares til og med 3. april 2024.

  Læs mere om Quartz i Middeldatabasen

  10. august 2022

 • Godkendelse af Ranman Top til mindre anvendelse mod løgskimmel i løg, skalotteløg og hvidløg på friland.

  Miljøstyrelsen har d. 13. juni 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Ranman Top (reg. nr. 352-8) mod løgskimmel i løg, skalotteløg og hvidløg på friland.

  Læs mere om Ranman Top i Middeldatabasen.

  15. juni 2022

 • Dispensation til anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver

  Reglone (reg. nr. 1-291) har fået dispensation til anvendelse i perioden 15. november 2022 til 14 marts 2023 i engrapgræs og hvidkløver til frø. 

  Vilkår for dispensation på Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø:

  • Reglone må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø i vinterperioden 2022/2023 med en maksimal dosering på 0,75 L/ha
  • Der maksimalt anvendes 75 L vand/ha
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og åndedrætsværn ved blanding, påfyldning og udsprøjtning.
  • Ved inspektion af marker med behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.
  • Halm og frø må ikke benyttes til foder.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.

  Der skal udfyldes ”Tro og love erklæring” ved køb af Reglone. Denne skal udfyldes ved køb af  Reglone og sendes af grovvarefirmaet til SEGES. Ligeledes skal avleren udfylde ”Dokumentation om sprøjteteknik” som skal opbevares sammen med sprøjtejournalen

  Brugsanvisning:

  Med en godkendt dosering på maksimalt 0,75 l pr. ha er det meget vigtigt, at sprøjtningen times helt rigtigt, og at der ikke gås på kompromis med vejret på udbringningstidspunktet. Højt vejr med masser af sol, gerne efterfulgt af en frostperiode, giver den bedste effekt på græsukrudt. Derfor bør man ikke lade chancen for en veltilrettelagt Reglone sprøjtning gå forbi. Vær parat og kør så tidligt på dagen som muligt, således at solindstrålingen efter sprøjtningen bliver størst mulig. Det er dog vigtigt at der ikke køres på planter med rim på.

  Husk at tilsætte spredeklæbemiddel, for at sikre bedst mulig effekt. Dispensationen giver mulighed for at udbringe Reglone i perioden 15. november 2022 til den 14. marts 2023, og det optimale tidspunkt, vil ligge fra midten af december til midten af januar, hvor afgrøden er gået mest muligt af vækst.

  Læs mere om Reglone i Middeldatabasen.

  9. november 2022

 • Dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af kartofler til lagring i 2022

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Reglone (diquat - reg. nr. 1-288) til nedvisning af lagerkartofler i perioden fra den 22. juni til den 19. oktober 2022.

  Dispensationen til brug af Reglone gives på følgende vilkår:

  • Reglone (reg. nr. 1-288) må kun anvendes til nedvisning af lagerkartofler i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 2 x 0,8 L/ha.
  • Der må kun udbringes Reglone i de marker, som i Fællesskemaet er anført med afgrødekoderne 149, 150, 152-156. Stivelseskartofler til forarbejdning med afgrødekode 151 må ikke behandles med Reglone.
  • Dispensationen til markedsføring er givet fra den  22. juni til den 5. oktober 2022, med frist for salg i detailled 12. september 2022.
  • Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 22. juni til 19. oktober 2022. 
  • Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
  • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 90 L vand/ha. 
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion ved udbringning.
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte leddyr og terrestriske planter.
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. 
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. 
  • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj. 
  • Det påhviler SEGES Innovation, at informere brugerne om de fastsatte vilkår og informere om pligten til at føre særskilt journal, som viser, at vilkårene er overholdt jf. Miljøstyrelsens skabelon.
  • SEGES Innovation skal sikre, at der til den enkelte avler maksimalt må sælges et kvantum svarende til de godkendte doseringer jf. ”Bestillingsseddel og Tro og love erklæring”. 
  • SEGES Innovation skal på anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende information vedr. mængden af Reglone (reg. nr. 1-288), der er solgt til de enkelte avlere (identificeret ved CVR-nummer) og antallet af hektar med de relevante afgrødekoder.
  • Jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone (reg. nr. 1-288), hvoraf følgende skal fremgå jf. ”Dokumentation som skal følge sprøjtejournaldata”.

  Download "Bestillingsseddel og Tro og Love erklæring"

  Download "Dokumentation som skal følge sprøjtejournalen"

  Brugsanvisning til Reglone

  Anvendelse af Reglone vil oftest ikke være tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig nedvisning. SEGES Innovation har ansøgt om anvendelse af 2 x L/ha Mizuki (pyraflufen-ethyl). Dette middel har endnu ikke opnået godkendelse på dispensation, men det forventes, at den den kommer i begyndelsen af juli. Den ansøgte dosering på 2 x 0,8 L/ha Reglone skal i langt de flest tilfælde følges op med én til to behandlinger med Mizuki (pyraflufen-ethyl) for at opnå tilfredsstillende nedvisning afhængig af sort og anvendelse. Det anbefales at udføre de to behandlinger med Reglone med et interval på 3 dage.  

  Sprøjteteknik

  Reglone skal udbringes med maksimalt 90 l vand pr. ha og en sprøjteteknik, der giver mindst 50 procent reduktion af afdrift. I Miljøstyrelsens vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik ses udvalget af sprøjteteknik, der er godkendt med 50 procent afdriftsreduktion i bilag 1.

  Se Miljøstyrelsen vejledning om driftsreducerende sprøjteteknik 
  Se pdf med Bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning om driftsreducerende sprøjteteknik 

  Læs mere i Dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af kartofler til lagring i 2022.

  Læs mere om Reglone i Middeldatabasen. 

  24. juni 2022

 • Dispensation til anvendelse af Reglone (1-290) til nedvisning af spinat og purløg til frøproduktion

  Der er givet dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af spinat og purløg til frøproduktion til høst 2022. Dispensationen gælder i en 120 dages periode med start 17. juni 2022 og ophør 1. september 2022. Fra denne dato må midlet ikke længere hverken anvendes eller opbevares på ejendommen.

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  • Reglone (1-290) må kun anvendes til nedvisning af spinat og purløg til frø med en maksimal dosering på 0,5 liter pr. hektar
  • Ved sprøjtning i spinat og purløg må der maksimalt anvendes 40 liter vand pr. hektar 
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter
  • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.

  Sprøjteteknik

  I forbindelse med udbringning af Reglone til nedvisning af spinat og purløg til frø stilles der følgende krav til sprøjteteknik:

  Der skal anvendes udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion og en vandmængde på maksimalt 40 L/ha skal anvendes ved udbringning. Disse krav opfyldes ved udsprøjtning med Danfoil sprøjte monteret med Eurofoil forstøvere. Der anvendes maksimalt 7 mbar lufttryk, en hastighed på maks. 7 km/t, minimum 10 cm afgrødehøjde og bomhøjde 40-45 cm.

  Dokumentation af afdriftsreducerende sprøjteteknik

  Bemærk, at hvis man anvender Reglone i spinat og purløg i 2022, skal man dokumentere den anvendte sprøjteteknik. Dette skal gøres ved at udfylde vedlagte ”Skabelon til dokumentation ved brug af Reglone ifm. dispensation til spinat og purløg i 2022” som, udskrives og vedlægges sprøjtejournalen.

  Download skema til dokumentation af afdriftsreducerende sprøjteteknik.

  Tro og love-erklæring

  Der skal udfyldes en tro og love-erklæring ved køb af Reglone (1-290) til nedvisning af spinat og purløg til frø. Denne erklæring anvendes som bestillingsseddel til den grovvarevirksomhed som udleverer Reglone (1-290). Det er herefter udleveringsstedet som har forpligtelsen på at videresende tro og love-erklæringen til SEGES Innovation til mailadressen knjh@seges.dk.

  Download tro og love-erklæring

  Læs mere om Reglone (1-290) i Middeldatabasen.

  21. juni 2022

 • Ændring af Revus Top til Revus Top SC

  Revus Top har fået nyt navn til Revus Top SC, som har fået et nyt reg. Nr. 1-289, hvilket betyder, at afviklingsfristen for salg i detailleddet af dunke med gammel etikette (nr. 1-218) vil være 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge Revus Top med gammel etikette, så der skal ikke indkøbes mere, end der kan opbruges i sæson 2022.

  Eneste ændring i registreringen er, at Revus Top SC nu må anvendes i vækststadie 49-91 (begyndende knolddannelse til begyndende nedvisning) mod tidligere stadium 40-91. Det har dog i praksis ingen betydning, da der ikke skal behandles mod kartoffelbladplet før kartoflernes vækststadie 49.

  Der må fortsat kun anvendes max. 0,6 l/ha pr behandling og max. 2 behandlinger med minimum 14 dages interval. Samme mark må kun behandles hvert 3. år. Der er fortsat 3 dages sprøjtefrist, og der skal holdes minimum 10 meters afstand til vandmiljø.

  Ændrede triazolregler

  I kartoflerne betyder det ikke noget i praksis, da der fortsat kan anvendes difenoconazol i Revus Top og Narita med i alt 300 g. aktivt stof pr. hektar. Der må således anvendes enten tre behandlinger med Narita eller to behandlinger med Revus Top. Hvis der anvendes både Revus Top og Narita må der kun anvendes én behandling af hver. Der er ikke ændret på hverken navn eller reg. nr. for Narita. Etiketten vil blot udvides med en tekst omkring nye triazolregler.

  Læs mere om de nye triazolregler på LandbrugsInfo for de andre afgrøder, hvor de har større betydning.

  14. februar 2022

 • Midler omfattet af triazolregler godkendt med nye navne og etiketter

  Som bekendt er der kommet nye triazolregler. Se nærmere i Der er kommet nye triazolregler. Heraf fremgår også hvilke midler, der som følge af de nye regler, skal godkendes på ny og have nye navne og registreringsnumre.

  Miljøstyrelsen har i de seneste uger godkendt etiketterne for de aktuelle triazolholdige midler, der skal have nye navne og etiketter, og ”de nye midler” er derfor godkendt. Nedenfor ses en oversigt over de hidtidige og nye navne for midlerne samt hidtidige og nye registreringsnumre. De nye regler for midlernes anvendelse fremgår af middeldatabasen.

  De nye regler træder først fuldt ud i kraft i 2023, fordi der er en stor mængde af dunke med gamle etiketter i handelen i 2022, men såfremt der bruges dunke med nye navne og etiketter i 2022, så træder reglerne i kraft allerede nu.

  For dunke med gamle etiketter er afviklingsfristen for salg i detailleddet 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge dunke med gamle navne og reg.numre.

  Som følge af de nye regler er der i mange tilfælde kommet store ændringer i de tilladte doser for især tebuconazolholdige midler. De tilladte doser er nu afhængige af, på hvilket vækststadie midlerne anvendes. I korn er den tilladte dosis også afhængig af, om der er bejdset med midler indeholdende tebuconazol/difenoconazol. 

  Samtidig med ændringerne som følge af triazolreglerne kan der være sket andre ændringer. Nu må både Orius Gold, Folicur Xpert EC 240, Prosaro og Proline Xpert EC 240 således kun anvendes 2 gange pr. sæson i alle afgrøder, hvor midlerne er godkendt, og der skal være mindst 14 dage mellem to behandlinger. For Orius Gold er dog ikke angivet et krav til minimumsafstand mellem to behandlinger. 

  Triazolet difenoconazol er også omfattet af de nye regler, og i oversigten nedenfor ses også de nye navne for Revus Top og Difcor 250 EC.

  I oversigten ses, at det i de fleste tilfælde er sket meget små navneændringer.

  Triazolerne Amistar Gold/Greteg StarBalayaNarita og Ortiva Top er også omfattet af reglerne, men her er ændringerne så små, at midlerne beholder deres hidtidige navne og registreringsnumre. De nye etiketter for disse midler er dog også godkendt, og efterhånden vil dunke med disse etiketter også være i handelen. I middeldatabasen er for disse midler under ”etikette oplysninger” nederst linket til den nye etikette, som kun er ændret meget lidt.

  Tebuconazolholdige midler:

  Difenoconazolholdige midler:

  Læs mere om alle ovenstående midler i Middeldatabasen.

  11. april 2022

 • Svampemidlet Revyona godkendt i vinterraps og visse frugt- og bærarter

  Ifølge firmaet ligger effekten mod knoldbægersvamp i raps lidt under effekten af Propulse og Pictor Active.

  Svampemidlet Revyona er netop blevet godkendt til svampebekæmpelse i vinterraps, æbler, pærer, kirsebær og blommer. Midlet indeholder aktivstoffet mefentrifluconazol (75 g/l), som også indgår i svampemidlet Balaya, som er godkendt i korn. Normaldoseringen er 2,0 l/ha. Midlet er omfattet af triazolreglerne og må ikke anvendes senere end 31. maj.

  BASF oplyser, at de i vinterraps satser på en anden formulering af svampemidlet nemlig en blanding af mefentrifluconazol og boscalid. Midlet Revydas indeholder disse to aktivstoffer og har indgået i landsforsøg i vinterraps i 2022. Forventet tidspunkt for godkendelse af Revydas kan pt. ikke oplyses, men midlet forventes ikke til sæson 2023.  

  Revyona er i raps godkendt til bekæmpelse af knoldbægersvamp, skulpesvamp, rodhalsråd og lys bladplet, hvor effekten mod skulpesvamp og lys bladplet er svagest. Ifølge firmaet ligger effekten mod knoldbæger-svamp lidt under effekten af Propulse og Pictor Active, men over effekten af de øvrige godkendte midler i raps. Da Revyona senest må anvendes 31. maj, må midlet ikke anvendes om efteråret, og derfor er effekten mod rodhalsråd ikke særlig god.

  Firmaet kan pt. ikke oplyse, hvornår midlet kommer i handelen, men Revyona vil ikke blive markedsført særlig hårdt i raps, da Pictor Active og Propulse har bedre effekt på knoldbægersvamp. I frugt og bær vil midlet derimod blive meget markedsført.

  Firmaet vil i løbet af efteråret offentliggøre forsøgsresultater med Revyona i raps. 

  I æbler og pærer er Revyona godkendt mod skurv og meldug og i kirsebær og blommer mod grå og gul monilia.

  Læs mere om Revyona i Middeldatabasen.

 • Afmeldelse af ukrudtsmidlet Ronstar Expert

  Godkendelsen af Ronstar Expert (reg. nr. 18-567) er afmeldt ved Miljøstyrelsen fra 1. juli 2022, i forbindelse med overførsel til en ny registreringshaver. Produktet må anvendes og opbevares frem til og med 31. december 2023.

  Læs mere om Ronstar Expert i Middeldatabasen

  10. august 2022
 • Godkendelse af ukrudtsmidlet Roundup Flex XL 

  Miljøstyrelsen har d. 14. oktober 2022  godkendt Roundup Flex XL, reg.nr. 18-670.

  Roundup Flex XL indeholder 480 g/l glyphosat.

  Midlet må anvendes til: 

  • Ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen
  • Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske
  • Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker
  • Omlægning af brak- og græsmarker
  • Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer samt juletræsplantager
  • Stødbehandling af fældede træer og buske
  • Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable
  • Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr
  • Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korsblomstrede afgrøder, lupin, hør, ærter, bønner, hestebønner og græs
  • Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn

  Læs mere om Roundup Flex XL i Middeldatabasen.

  27. oktober 2022

   
 • Ændring i godkendelsen til mindre anvendelse af Serenade ASO

  Miljøstyrelsen har den 5. december 2022 givet godkendelse til ændring i mindre anvendelse af Serenade ASO (reg. nr. 18-581) mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i åbne og lukkede væksthuse.

  Læs mere om Serenade ASO i Middeldatabasen.

  7. december 2022

 • Godkendelse af Serenade ASO til mindre anvendelse mod svampesygdomme i hestebønner, ærter, quinoa, lupiner og spinat til frø på friland

  Miljøstyrelsen har d. 16. juni 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Serenade ASO (reg. nr. 18-581) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i hestebønner, ærter, quinoa, lupiner og spinat til frø på friland.

  Der må anvendes 4-8 liter pr. hektar pr. behandling og der må behandles maksimalt 6 gange pr. vækstsæson med minimum 5 dages interval mellem behandlingerne. Serenade ASO må anvendes på afgrødens stadie BBCH 20-75.

  Læs brugsanvisningen til mindre anvendelse af Serenade ASO mod svampesygdomme i hestebønner, ærter, quinoa, lupiner og spinat til frø på friland.

  Svampemiddel:

  • Må kun anvendes mod svampesygdomme i hestebønner, ærter, quinoa, lupiner og spinat til frø på friland
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
  • 4-8 liter pr. hektar pr. behandling
  • Maximalt 6 behandlinger pr. vækstsæson
  • Minimum 5 dages interval mellem behandlingerne
  • Må anvendes i afgrødens stadie BBCH 20-75
  • Afstand til vandløb: Ingen afstandskrav.
  • Afstand til §3-områder: Ingen afstandskrav.
  • Afstand til veje, beboelse mv.: Ingen afstandskrav.

  Læs mere om Serenade ASO i Middeldatabasen.

  17. juni 2022

 • Ændret klassificering af Sonis

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 17. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af vækstreguleringsmidlet Sonis (reg.nr. 1-251), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Sonis i Middeldatabasen.

  30. december 2022

 • Svampemidlet Switch 62,5 godkendt til mindre anvendelse

  Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme i agurk, courgette, tomat, peberfrugt, aubergine, salat (hovedsalat og andre salatplanter inkl. Brassicacea), og krydderurter i åbne væksthuse. 

  Må anvendes mod gråskimmel, agurkesyge og knoldbægersvamp. Maksimal dosering er 1,0 kg/ha i agurk, courgette, tomat, peberfrugt og aubergine, svarende til maksimalt 100 l 0,1 % opløsning per 1.000 m2. I salat og krydderurter er den maksimale dosering 0,6 kg/ha, svarende til maksimalt 60 l 0,1 % opløsning per 1.000 m2. Behandlingsfristen er 3 dage i agurk, courgette, tomat, peberfrugt, aubergine, og 7 dage i salat og krydderurter.

  Anvendelsen skal foregår på tætte borde med recirkulation eller på tæt underlag med recirkulation. Max. 1 behandling pr. areal pr. år for at beskytte grundvand ifm. kondensvand. Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder fludioxonil eller cyprodinil på samme areal.

  Læs mere om Switch 62,5 WG i Middeldatabasen.

  4. januar 2022

 • Svampemidlet Talius EC er godkendt 

  Miljøstyrelsen har d. 9. december 2022 godkendt svampemidlet Talius EC (reg. nr. 64-135). Talius EC erstatter midlet Talius som udgår. De to midler er identiske.

  Læs mere om Talius EC i Middeldatabasen.

  12. december 2022

 • Godkendelse af Talius til mindre anvendelse mod meldug i prydplanter og planteskolekulturer i lukkede væksthuse, samt på friland

  Miljøstyrelsen har den 27. juni 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Talius (reg. nr. 3-201) mod meldug i prydplanter og planteskolekulturer i lukkede væksthuse, samt på friland.

  Læs mere om Talius i Middeldatabasen.

  27. juni 2022

 • Ændret klassificering af Tridus 250

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 17. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af vækstreguleringsmidlet Tridus 250 (reg.nr. 613-19), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Tridus 250 i Middeldatabasen.

  20. december 2022

 • Ændret klassificering af Trimaxx M

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 17. december 2022 gennemført en ændring i klassificeringen af vækstreguleringsmidlet Trimaxx M (reg.nr. 347-41), hvilket resulterer i en afgiftsstigning.

  Læs mere om Trimaxx M i Middeldatabasen.

  30. december 2022

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Vacciplant i jordbær

  Miljøstyrelsen har den 25. november 2022 givet godkendelse af Vacciplant (reg. nr. 740-1) til mindre anvendelse mod gråskimmel i jordbær i åbne væksthuse

  Læs mere om Vacciplant i Middeldatabasen.

  7. december 2022

 • Svampemidlet Zenby godkendt i raps

  Zenby består af et rent SDHI-middel, og skal derfor blandes med et godkendt triazol eller med Amistar.

  Svampemidlet Zenby (352-18) er netop blevet godkendt til bekæmpelse af knoldbægersvamp i vækststadie 60-65 i vinter- og vårraps samt vinter- og vårrybs. Normaldosis er 0,8 l/ha, og der må maks. udføres 1 behandling pr. vækstsæson. 

  Midlet indeholder aktivstoffet isofetamid, som er et såkaldt SDHI-middel. Nordisk Alkali oplyser, at midlet for at forsinke resistensudvikling skal anvendes i blanding med andre godkendte triazoler eller med Amistar i forholdet 1:1. Firmaet kan pt. ikke oplyse nogen forventet pris på midlet.

  Zenby har ikke indgået i Landsforsøgene. I et enkelt forsøg ved Aarhus Universitet med 11 procent planter angrebet af knoldbægersvamp i ubehandlet blev der opnået effekt på samme niveau med 0,8 l /ha Zenby og 1,0 l/ha Propulse. Nordisk Alkali oplyser, at 0,8 l/ha Zenby også i andre forsøg har klaret sig på niveau med 1,0 l/ha Propulse.

  Læs mere om Zenby i Middeldatabasen.

  14. september 2022
 • Svampemidlet Zorvec Enicade er nu godkendt til brug i Kartofler

  Miljøstyrelsen har d. 28. februar 2022 godkendt svampemidlet Zorvec Enicade reg.nr. 64-128. Zorvec Enicade indeholder aktivstoffet Oxathiapiprolin (100 g/l), og er godkendt i kartofler. Zorvec Enicade er et nyt middel mod kartoffelskimmel, som ikke tidligere er brugt i Danmark. Midlet har været godkendt og anvendt i udlandet i nogle få år.

  • Der må anvendes 0,15 l/ha per behandling i afgrødens vækststadium 59-79. 
  • Der må maksimalt udføres 2 behandlinger per sæson med 7-10 dages interval mellem behandlinger. 
  • Midlet må kun anvendes hvert 3. år.
  • Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst. 
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Midlet kan anvendes i tankblanding med et andet godkendt svampemiddel med en anden virkningsmekanisme.

  Zorvec Enicade virker translaminært og systemisk i planten. Det vil sige, at midler trænger ind i blandet og beskytter både bladets underside og nytilvækst samt blade som endnu ikke er fuldt udviklet. Midlet er meget effektivt og kan anvendes i 7-10 dages intervaller, hvor det korteste interval på 7 dage kun anvendes forud for et højt smittetryk. I praksis under normale smitteforhold vil to behandlinger Zorvec Enicade kunne beskytte planten i tre uger. Midlet er regnfast efter 20 minutter. 

  På grund af medium til høj risiko for resistensdannelse bør Zorvec Enicade altid anvendes i blanding med et produkt fx med en anden virkningsmekanisme med god effekt mod kartoffelskimmel. Zorvec Enicade markedsføres derfor i en sampak med Azuleo (cyazofamid) med en anbefalet dosering på 0,15 l/ha Zorvec Enicade og 0,3 l/ha Azuleo svarende til 0,3 l/ha Ranman Top. 

  Læs mere om Zorvec Enicade i Middeldatabasen.

  1. marts 2022
 • Godkendelse til mindre anvendelse af Zorvec Enicade mod løgskimmel i løg på friland

  Miljøstyrelsen har d. 28. juli 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Zorvec Enicade (reg. nr. 64-128) mod løgskimmel i løg, inklusiv skalotteløg og hvidløg, på friland.

  Læs mere om Zorvec Enicade i Middeldatabasen

  9. august 2022

Vil du vide mere?

Støttet af