Billede fra tv-studie

Kvæg

Case: Klima & Ko. - Koen vil gerne ligge med hovedet i metanhus

Klimabelastningen fra mælke- og kødproduktion kan mindskes ved forskellige tiltag i kvægstalden. Én af fremtidens løsningener kan være et metanhus til koens sengebås.

Kan vi opsamle metanen direkte fra koen, når hun ligger i sin sengebås? Det er spørgsmålet i andet afsnit af Klima & Ko., der fokuserer på metanreducerende tiltag i stalden.

Projektleder Anja Juul Freudendal fortæller, hvordan SEGES Innovation sammen med Aarhus Universitet er ved at udvikle et metanhus til koens hoved, når hun er i sengebåsen. Erfaringerne fra de første tests er positive.

”Vi har testet flere forskellige løsninger, og fælles for dem er, at koen gerne vil ligge med sit hoved i metanhuset, så det er vi glade for. Hun har haft frit valg og alligevel valgte hun båsen med metanhus. Udfordringen er at opsamle så meget metan som muligt fra kasserne, og her arbejder vi på forskellige løsninger med lameller og andre former for afdækning,” siger Anja Juul Freudendal fra SEGES Innovation.

De øvrige gæster i studiet er Allan Mikkelsen fra AU Foulum, Henriette Guldager fra Arla og mælkeproducent Claus Fenger. Sidstnævnte er ikke afvisende over for i fremtiden at opsamle metan direkte fra koens mund i hans stald.

”Jeg kan godt se mig selv i, at der er noget mekanik, der suger hen over køerne. Jeg kan også forestille mig, at der kan være noget tryghedsskabende for en ko ved at søge ind i et mindre rum noget af tiden,” siger Claus Fenger.

Du kan se de forskellige udgaver af metanhusene og høre panelets debat om forbrugernes syn på metanhuse – det er alt sammen i andet afsnit af Klima & Ko.:

De tre øvrige afsnit af det nye tv-magasin Klima & Ko handler om foderadditiver, arbejdet i marken og mulighederne ved dyrkning af alger og tang. 

Klima & Ko. er udviklet af SEGES Innovation, og målet er at give dig som landmand faglig viden om klimatiltag i dansk kvægproduktion. Har du inputs eller forslag til emner i kommende udgaver af Klima & Ko., kan du skrive til mhca@seges.dk.

Vil du vide mere?

Støttet af