Person der taster på et tastatur

Kvæg

Nyt i DMS

Se hvad der er nyt og forbedret i den nyeste opdatering af DMS. DMS udvides og opdateres løbende og her finder du beskrivelser af nye og tidligere opdateringer.

Seneste opdatering til DMS 

Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de nye funktioner:

Dagligt overblik, Drægt-/forundersøg Køer

På listen Drægt-/forundersøg Køer vises nu dyr der er konstateret positiv drægtig, men efterfølgende har en mælketest med et ikke entydig resultat. 

Tilpasning af decimaler på Bedrifts- og NorFor-fodermidler 

Antallet er decimaler på parametre på fodermidler i Bedrifts- og NorFor fodermilder er tilpasset. Fremover er antallet af decimaler fagligt vurderet pr. parameter. Det betyder fx, at der er 2 decimaler på NEL20 men ingen decimaler på NDF. Tidligere viste DMS fast 1 decimal på alle parametre i fodermiddeltabellerne.

Foderanalyser

For at skabe et bedre overblik i modulet Foderanalyser, vises nu  kun foderanalyser for indeværende plus foderanalyser for de 3 foregående år. Det betyder at analyser der er fra 2020 og ældre, ikke længere er synlige i DMS.

Markere interval på listeudskrift 

Det er blevet nemt at markere et interval på listeudskrifterne ved at markere en række og holde "shift" nede, når den sidste række markeres. 

Nyt i DMS

20 tips og tricks i DMS - webinar

Få en lyn-gennemgang af 20 nyttige tips og tricks i DMS, der kan gøre din hverdag mere effektiv. I dette webinar vises features på tværs af DMS-modulerne – bl.a. med udgangspunkt i de mest hyppige henvendelser i SEGES kundecenter.

Opdateringer til DMS for 2024

 • Ko-kortet, fanen "Reproduktion", mælketest der giver et ikke entydigt resultat

  På ko-kortet på fanen "Reproduktion" fremgår det nu tydeligt, hvis en mælketest har givet anledning til et ikke entydigt resultat. Hændelsen hedder nu "Ikke entydig resultat på mælketest" i modsætning til tidligere, hvor hændelsen var benævnt "Forundersøgelse".

  Dagligt overblik, Repro-fokus køer

  Listen Repro-fokus køer er udvidet med en ny kriteriegruppe "Drægtige dyr, ikke entydig resultat på mælketest", så dyr der er konstateret positiv drægtig, men efterfølgende har en mælketest med et ikke entydigt resultat vises. Gruppen er valgt til på listen som standard, men vises kun hvis den indeholder dyr. På listen fremgår det tydeligt, hvis en mælketest har givet anledning til et ikke entydigt resultat. I kolonnen "Sen. repro hændelse" vises nu "Ikke entydig resultat på mælketest" i stedet for "Forundersøgelse".

  Dagligt overblik, Drægt-/forundersøg Køer

  På listen fremgår det nu tydeligt, hvis en mælketest har givet anledning til et ikke entydigt resultat. I kolonnen "Sen. repro hændelse" vises nu "Ikke entydig resultat på mælketest" i stedet for "Forundersøgelse".

  Flere SenseHub rapporter tilgængelige i DMS

  De 2 rapporter Dyr uden brunst og Unormale brunster er blevet tilgængelig i DMS. De findes under Observations- og Akutdyr i Dagligt overblik, der hvor du allerede finder Højaktive dyr, samt Sundhed og Akutdyr fra SenseHub. 

  Flere detaljer tilgængelige på mælkeanalyse, ydelseskontrol

  Analysen "Mælkeanalyse, ydelseskontrol" er opdateret med endnu flere nøgletal. Det er nu muligt at følge udviklingen for

  • Kg mælk (kg EKM findes allerede)
  • De novo fedtsyrer, mixed og preformed har alle mulighed for at blive vist med enheden "g/100 g mælk" (g/100 g fedtsyrer findes allerede)
  • Sammenligningsgrupperne på sidste fane er ændret, så udviklingen tydeligere kan aflæses og brugeren kan selv vælge hvilke af 13 nøgletal, der skal vises
  Fra DMS: Mælkeanalyse, ydelseskontrol

  Når man ser på gram fedtsyrer/100 g mælk får man et mere overordnet billede af sammenhængen mellem fedtsyreindholdet i mælken, og det giver nyttig information især ved et lavt fedtindhold i mælken. Når man ser på g fedtsyrer/ 100 g totale fedtsyrer vil de 3 grupper af fedtsyrer udligne hinanden for at sikre at værdien går i 100. Derimod når vi ser på gram fedtsyrer / 100 g mælk kan vi nemmere, i de 3 forskellige fedtsyregrupper, se hvilken af den der er årsagen til fx et fald i fedtprocent.  

  Ny sygdomskode til traumatisk blødning

  Der er oprettet en ny LK-kode (61) Traumatisk blødning. Det er vigtigt at skelne den fra LK-kode 6 Blødning, da denne er relateret til reproduktion. Den nye LK-kode kan anvendes eksempelvis i forbindelse med behandling med lægemidler, hvor indikationen er at standse en blødning. Der kan følges op på registreringer på analyserne "Sundhedsanalyse, køer" og sundhedsanalyse, ungdyr".

  Opbevaring af vævsprøve efter genomisk test

  Under bestilling af test i Genetiske Analyser er det nu muligt at vælge om man ønsker at prøven bliver gemt efter at analysen er foretaget. Indtil nu har Eurofins som foretager de genomiske test, gemt alle indsendte prøver. Det er forbundet med en omkostning, som ikke er rentabel for alle prøver. Derfor indføres der nu et gebyr for opbevaring af en vævsprøve, hvilket har gjort det muligt at sænke prisen på den genomiske test. 
  Der er også indført et håndteringsgebyr som dækker over porto mm til VikingDanmark ved udsendelse af TSU og tænger til udtagning af vævsprøver. 

  Nye genetiske defekter

  Der udledes nu yderligere 4 genetiske defekter på baggrund af den genomiske test. Det drejer sig om BLIRD (Holstein), JNS (Jersey), Protoporphyria (Limousine) og Thrombopathia (Simmental).

  Læs mere om monogene egenskaber, inkl. link til beskrivelse af de forskellige egenskaber, i artiklen Monogene egenskaber hos kvæg.

  Tilføjelse til alarm for forhøjet mælkefeber

  Der var været et ønske om at kunne se de nyeste registreringer af mælkefeber for indeværende måned på den analyse, der ligger bag OBS punktet i Aktuel-boksen. Behandlinger i indeværende måned vises med en stjernemarkering i tabellen, men indgår ikke i beregningen af "mælkefeberbehandlinger pr kælvning(%)".

  Fra DMS: Alarm for forhøjet mælkefeber
 • Se naboers Salmonella Dublin niveau 

  Se dit eget og dine naboers Salmonella Dublin niveau indenfor 10 km på et grafisk Danmarkskort med mulighed for at zoome ind og se yderligere oplysninger.

  Analysen, der ligger under Analyseudskrifter, viser desuden et Danmarkskort over alle kvæg-ejendommes salmonella niveau. Følg desuden din egen udvikling for både tankmælksprøver og enkeltdyrsprøver.

  Salmonella Dublin niveau

  Nye grovfoderpriser

  De standard priser for grovfoder, der anvendes i Foderkontrol, er opdateret til 2024 niveau. Priserne følger dermed priserne fra Farmtal Online. I Foderkontrol indgår priserne i nøgletallene:

  • Grovfoderpris, std. priser
  • Foderomkost., EMK, std. grovfoderpris
  • Grovfoderomkost,. EKM. std. priser

  Se Sensehub grafer på kokortet

  Hvis du har Sensehub tilknyttet DMS, kan du nu se graferne Drøvtygning, Ædetid og Aktivitet på kokortet i DMS for de seneste 70 dage. Det kræver at dyret har et transponder-nummer tilknyttet.   

 • Ny konsekvensanalyse af klovlidelser

  Under Analyseudskrifter, Klovsundhed er der kommet en ny fane, der hedder Konsekvenser af klovlidelser. På fanen kan du se hvad konsekvenserne er på mælkeydelse og udsætning for de køer i besætningen, der har klovlidelser i forhold til de køer, der ikke har klovlidelser. Dermed kan du få indblik i hvad de forskellige klovlidelser har af betydning i din besætning.

  Se kort videovejledning:

  Klovlidelserne er opdelt i hornrelaterede (fx sålesår, byld i den hvide linje og dobbeltsål), hudrelaterede (fx digital dermatitis eller klovbrandbyld) og abnorm klovform (fx poptrækkerklove).

  Påvirkningen på ydelsen er for de hornrelaterede lidelser og for abnorm klovform beregnet som den gennemsnitlige forskel mellem opnået ydelse og målydelsen ved to ydelseskontroller før lidelsen registreres og to kontroller efter. For de hudrelaterede er det tilsvarende for en ydelseskontrol før og en kontrol efter lidelsen. Fanen viser forskellen i ydelse mellem de køer, der har fået registreret en klovlidelse og de køer, der ikke har. For udsætning angives andel køer, der er blevet udsat indenfor perioden 60 dage efter registrering af klovlidelsen. Her sammenholdes også køer med klovlidelser og køer uden klovlidelser.    

  For både ydelse og for udsætning opdeles køerne i 0-90 dage efter kælvning og over 90 dage efter kælvning. Fanen viser de rå tal men tager ikke højde for at højtydende køer ofte er i højere risiko for at udvikle en klovlidelse.

  Skærmklip fra DMS

  På første fane, kan man som tidligere få et overblik over hvilke klovlidelser, der er registreret på bedriften og når man holder musen over grafen vises anbefalinger til at forebygge. 

  Skærmklip fra DMS

  Tid til status

  Som hjælp til årsopgørelse på din bedrift kan du nu hoppe direkte til udskriften "Status omsætning - Kvæg" fra Dagligt overblik. Det direkte link bliver liggende frem til 1. marts.

  Skærmklip fra DMS
  Skærmklip fra DMS

Opdateringer til DMS for 2023

 • Aktuelt i Dagligt overblik

  Landbrug og Fødevarer, Sektor Kvæg vil gerne øge fokus på at medicinregnskabet bliver afstemt jævnligt. Derfor vil du få en påmindelse med genvej til Medicinregnskabet under Aktuelt, hvis du ikke har afstemt en beholdning indenfor de sidste 30 dage. 

  Udklip fra DMS

  For sen indberetning af behandlinger

  For at øge opmærksomheden på at registreringer bliver udført rettidigt, vil du få en påmindelse om, at behandlinger skal registreres inden de udføres. Du får kun påmindelsen, hvis du udfører registreringen på en anden dato, end behandlingen er udført på.

  Udklip fra DMS

  Mælkefeber behandling

  Hvis du registrerer mælkefeberbehandlinger på dyr, der ikke overholder kriterierne for egenbehandling af mælkefeber, får du efterfølgende en dialogboks, der fortæller, at mælkefeberbehandling kun er lovlig under konkrete omstændigheder. Dette er indført efter aftale med Landbrug og Fødevarer, Sektor Kvæg, da den samlede branche vil øge fokus på at egen-behandlinger af mælkefeber udføres efter de givne retningslinjer. 

  Udklip fra DMS

  Kritiske målepunkter 

  Nu gemmes din Indstilling på PC'en for:

  • Visning af prognose / Fast værdi 
  • Sygdomstilfælde pr. årsko / Fast maks. værdi
  • Visning af mælk for seneste døgn / Gns. 8 døgn
  Udklip fra DMS
 • Bughindebetændelse og nødslagtning

  Følg udviklingen i nøgletalstjek for andel slagtefund med bughindebetændelse og andel nødslagtninger. Nøgletallene er ligeledes tilføjet til analysen "Holdbarhed"

  Ændring i Genetiske Analyser

  På grund af IT-omlægning hos Eurofins er det ikke længere muligt at se om der findes en prøve på et dyr som ikke er genomisk testet. Hvis man ønsker at vide om der er en prøve inde på et dyr kontakt SEGES kundecenter på 70155015 eller send en mail til stambogkvaeg@seges.dk

  Ny analyse med fokus på konsekvenser af klovlidelser

  I analysen "klovsundhed" kan du se en ny fane med fokus på konsekvenserne af klovlidelser. Fanen er i Beta-version - vi er ikke helt færdige. Beta-version betyder, at det er helt nyt. Hvis du mod forventning oplever noget, der ikke virker efter hensigten, vil vi gerne høre fra dig. Brug "Skriv til os" knappen i bunden af DMS.

  Den nye analyse er baseret på konklusioner fra en undersøgelse, som SEGES Innovation har foretaget læs mere her.

 • Følg op på fedtsyrer og kritiske køer på mælkeproduktionsopgørelsen

  De novo fedtsyrer i mælken bliver nu vist med en grøn/rød markering af om målingerne ligger over eller under grænseværdien.

  Alarmgrænse for De novo fedtsyrer (gram fedtsyrer pr. 100 gram totale fedtsyrer) har følgende standardværdier.

  • For 1. kalvs køer er standardværdi 23 gram fedtsyrer pr. 100 gram totale fedtsyrer for Stor race og 27 for Jersey*
  • For øvrig kalvs køer er standardværdi 24 gram fedtsyrer pr. 100 gram totale fedtsyrer for Stor race og 28 for Jersey*

  *Det er muligt selv at justere alarmgrænser i Grundopl. og mål i DMS.


  Følg op på fedtsyrer og kritiske køer på mælkeproduktionsopgørelsen

  Kritiske køer, der har en De novo fedtsyremåling under 20 gram pr. 100 gram fedtsyrer kan også ses for de seneste 3 kontroller.

  Desuden kan du følge udviklingen over tid på mælkeproduktionsopgørelsen. Dog kun for køer med kontrol i perioden 120-250 dage efter kælvning.  


  Fedtsyremålinger

  For yderligere analyse af De novo fedtsyrer og andre fedtsyrer i mælken henviser vi til analysen Mælkeanalyse, Ydelseskontrol, som findes under Analyse og lister, Analyseudskrifter. Se evt. 3 korte videovejledninger for Mælkeanalyse, Ydelseskontrol

  Grundlag for beregning af mælkepris i Foderkontrol og benchmark restbeløb

  For driftsenheden, der ikke manuelt har indtastet bærerdygtighedspoint under Grundopl. og mål, regnes mælkeprisen i foderkontrol fremover med 48 point. Det betyder at sammenligningsgrundlaget i analyseudskriften "benchmark restbeløb" vil få et mere realistisk restbeløb.

  Bærerdygtighedspoint i Produktionsbudget

  Princippet for indtastning af bærerdygtighedspoint i produktionsbudget er justeret. Det betyder at nye produktionsbudgetter, som standard har 48 bærerdygtighedspoint for Arla leverandører. Antallet af point kan justeres pr. måned i budgetperioden.

  Hvem har udført medicinbehandlinger og hvornår er de udført?

  På ko-kortet er det nu muligt at se hvem der har udført medicinbehandling og hvornår den er blevet udført. Oplysningen vises på fanen "Sundhed" ud for hver behandling til en sygdom. Ved brug af automatisk medicinregistrering vil udfører og opretter være den samme på behandlinger, der ligger før eller på dagsdato. På efterfølgende behandlinger vil der under "behandlet af" stå H6601. • Nyt analyseværktøj bag det kritiske målepunkt "Døde dyr"

  Over 400 DMS brugere har allerede prøvet den nye rapport bag det kritiske målepunkt "Døde dyr". Tak for de input vi har modtaget gennem "Skriv til os". Rapporten er nu tilgængelig og der er lavet en videovejledning hvor fagdyrlæge Henrik Læssøe Martin gennemgår anvendelsen af rapporten - Videovejledning (5 min)

  I rapporten kan du følge op på dødfødte og døde dyr og analysere:

  • Fordeling på alder, laktation og køn
  • Afgangsårsager
  • Sygdomshistorik
  • Udvikling over tid

  Hop direkte til grafisk visning af forventede kælvninger

  Fra listen "Forventede kælvninger" er der nu direkte og nem adgang til analysen "Besætningsflow" hvor fane 3 giver en grafisk og interaktiv visning af forventede kælvninger.

  Hop direkte til grafisk visning af reproduktionsstatus, køer

  Fra listen "Repro-fokus køer" er der nu direkte og nem adgang til analysen "Reproduktionsstatus" som giver en grafisk og interaktiv visning alle køernes repro-status. Analysen gør det muligt at identificere problemkøer og arbejde i dybden med behandlingseffekt og inseminørbemærkninger.

  Sygdomsregistreringer på kalve dag 0

  Der har været flere ønsker om at kunne analysere samlet på alle sygdomsregistreringer på kalve og ungdyr. Derfor er dag 0 nu inkluderet i den aldersgruppe, der hedder 0-14 dg på begge analyser:

  • Sundhedsanalyse, ungdyr
  • Sygdomsopgørelse, ungdyr

  Desuden er det nu lettere at se sygdomshistorik på det enkelte dyr, ved at holde musen over dyret i tabellen. Oplysninger om hold er ligeledes tilføjet på listen af dyr.

  Behandler tilføjet på Sundhedsanalyse, køer

  Der har været et stort ønske om at kunne se om det er landmand eller dyrlæge, der har behandlet dyret. Den information er nu tilgængelig i tabellen på sundhedsanalyse, køer. På samme måde har der været et stort ønske om at se hvilket hold dyrene står i, når der registreres sygdomme.

  Filtrering i EasyCow

  I EasyCow er der kommet "Filtre" under "Find dyr" Her kan du se antal dyr i bestemte grupperinger fx antal malkende og golde. Du kan også aktivere filtrene og på den måde kan fremsøge f.eks. kvier i en bestemt aldersgruppe eller alle goldkøer og herefter bladre de udvalgte dyrs ko-kort igennem.

 • Afregning, kalve

  Kalve i kategorien KØD*KRY vil nu også få beregnet Jersey fradrag og MON/FLE tillæg.

  Drægtighedsaftaler nu synlig i DMS

  Kvier eller køer som har modtaget en drægtighedsaftale fra VikingGenetics har nu en markering i DMS. Der er en markering på kokortet på oversigtsfanen. Information om drægtighedsaftale kan også findes på listerne Forventet Kælvning, Ko Oversigt Avl, Kvie Oversigt Avl og Min Liste ved at tilvælge kolonnen VG drg. aftale. 

  Beregning af mælkepris klar til Arlas tillægsmodel for bæredygtighed

  Mælkeprisen i foderkontrol vil fra 1. juli være inklusiv Arlas tillægsmodel for bæredygtighed. For at DMS kan beregne mælkeprisen korrekt, skal antal point angives under grund oplysninger.


  Beregning af mælkepris klar til Arlas tillægsmodel for bæredygtighed

  Produktionsbudget udvidet med Arlas tillægsmodel for bæredygtighed

  Det er muligt at inkluderer tillæg for bæredygtighed i produktionsbudget. Tillægget vil dog først indgå i mælkeprisen når at Arla har meldt mælkeprisen ud pr. 1. juli.

  Ny rapport bag det kritiske målepunkt "Døde dyr"

  Rapporten bagved nøgletallet "Døde dyr" er i Beta-version - vi er ikke helt færdige.
  Beta-version betyder, at det er helt nyt.
  Hvis du mod forventning oplever noget, der ikke virker efter hensigten, vil vi gerne høre fra dig.
  Brug "Skriv til os" knappen i bunden af DMS.

  I rapporten kan du følge op på dødfødte og døde dyr og analysere:

  • Fordeling på alder, laktation og køn
  • Afgangsårsager
  • Sygdomshistorik
  • Udvikling over tid

  Ny rapport bag det kritiske målepunkt "Døde dyr"

  Se ”Seneste kælvninger” i EasyCow

  På listen ”Kælvninger” kan du nu se både kommende og forrige kælvninger.
  Du skifter mellem de to visninger i toppen af billedet.


  Se ”Seneste kælvninger” i EasyCow

  Grafisk visning af kommende kælvninger i EasyCow

  Desuden kan du nu også se en graf over de kommende kælvninger på Oversigten.

  Se ”Seneste kælvninger” i EasyCow
 • Prognose til slagtekalveproducenter

  I "Kalveprognose, leverandører" kan slagtekalveproducenter se en 8 ugers fremskrivning af kalve fra de leverandører, der har givet adgang i DMS. Prognosen har flere dynamiske muligheder for at filtrere ind på slagtekalvene:

  • Slagtekvier
  • Tyre af kødkvægsrace
  • Tyre af malkekvægsrace
  • Far race
  • Leverandør
  • Uge nr.

  For hver leverandør er ugens forventede antal fødte reduceret med procent dødfødte for henholdsvis kvier og tyrekalve. For Konventionel sæd antages det at halvdelen af kalvene bliver kvier hhv. tyrekalve. Det er muligt både at se det totale antal og antal for hver enkelt leverandør.


  DMS kalveprognose

  Yverbetændelse behandling med NSAID optælles ikke som sygdomstilfælde

  Behandling med NSAID (LK kode 10) tæller ikke længere med som sygdom, når der opgøres nøgletal for sygdomsregistreringer af yverbetændelse. I 2022 og 2023 er der tilsammen registreret knap 23.000 behandlinger med NSAID. Rettelsen har følgende konsekvenser:

  • I Kritiske målepunkter vil nøgletallet "Sygdomstilfælde, køer" reduceres
  • I Nøgletalstjek vil nøgletallet "Yverlidelser pr. årsko" reduceres. 25 og 75% fraktilerne falder ca. med 0,01
  • På analysen "Sygdomsopgørelse, køer" reduceres optælling af "Yverbetændelse total"

  Ændringen har ikke nogen indflydelse på lister i DMS og heller ikke på de dynamiske analyser "Diagnostik og yverlidelser" og Sundhedsanalyse, køer", hvor det stadig er muligt at lave opfølgning på de smertestillende behandlinger.

  DMS yverlidelser kvæg
  DMS sundhedsanalyse køer
 • Forbedret produktionsstyring og stabilt flow i kælvninger og malkende

  Tak for de positive tilbagemeldinger vi har fået, mens analysen "Besætningsflow" har været tilgængelig i Beta-test. Nu er den endelige version klar, og der er lavet små forbedringer, bl.a. bedre vejledning og en mulighed for at nulstille alle filtrene på fanen "forventede kælvninger".

  I "Besætningsflow" kan landmand og driftsleder:

  • Få overblik over det fremtidige antal malkekøer på stald og tilpasse kapaciteten
  • Få overblik over det fremtidige antal goldkøer på stald
  • Se fremskrivning af forventede kælvninger baseret på drægtige køer og kvier

  Se en kort videovejledning her (5 min) og læs mere om hvorfor det at skabe et stabilt flow i besætningen er noget de fleste besætninger bør stræbe efter..


  Forbedret produktionsstyring og stabilt flow i kælvninger og malkende

  Bemærk at beregningerne er baseret på den goldperiode-længde, der er angivet under "Grundoplysninger" i DMS, så juster den til bedriftens praksis. Brug evt. analysen "Goldperiodens længde" til at se den faktiske goldperiode de seneste 12 måneder.

  ADD nøgletal tilgængelig som velfærdsnøgletal

  Fødevarestyrelsens beregnede ADD nøgletal er nu også tilgængelige på opsætningen "Velfærdsnøgletal" i DMS - Læs mere her.

  ADD nøgletal tilgængelig som velfærdsnøgletal

  Se NTM og Y-indeks på ko-kort i EasyCow

  I EasyCow kan du nu se både NTM og Y-indeks på ko-kortet på mobilen i stalden.


  Se NTM og Y-indeks på ko-kort i EasyCow

  Ny Kalveprognose til slagtekalveproducenter

  En ny dynamisk analyse er tilgængelig for slagtekalveproducenter. I "Kalveprognose, leverandører" kan slagtekalveproducenter se en 8 ugers fremskrivning af kalve fra de leverandører, der har givet adgang i DMS.
  Beta-version betyder, at det er helt nyt. Hvis du mod forventning skulle opleve noget, der ikke virker efter hensigten, så vil vi meget gerne høre fra dig. Brug gerne "Skriv til os" knappen, som ligger i bunden af DMS.

  Ny Kalveprognose til slagtekalveproducenter

  Gratis webinar: Følg op på foderforsyningen med SEGES Lager

  Har du allerede et fodringssystem, som er integreret med DMS, og mangler blot det sidste for at få den fulde værdi af din foder- og produktionsstyring? Eller er du lidt mere grøn inden for lager- og foderforsyning? Så tilmeld dig webinaret d. 3. maj kl. 10 og få de vigtige tips til SEGES Lager! Tilmeld dig her.

 • Nyt login billede i DMS - gør som plejer

  Der er kommet et nyt login billede, når du åbner DMS. Du skal bruge samme brugernavn og adgangskode som du plejer, når du logger ind i DMS.

  DMS Loginbillede

  Besætningsflow i Beta-version

  En ny dynamisk analyse er tilgængelig under analyseudskrifter. Beta-version betyder, at det er helt nyt. Hvis du mod forventning skulle opleve noget, der ikke virker efter hensigten, så vil vi meget gerne høre fra dig. Brug gerne "Skriv til os" knappen, som ligger i bunden af DMS.

  I "Besætningsflow" kan du:

  • Få overblik over det fremtidige antal malkekøer på stald og tilpasse din kapacitet via en grænseværdi
  • Få overblik over det fremtidige antal goldkøer på stald
  • Se fremskrivning af forventede kælvninger baseret på drægtige køer og kvier

  Figur besætningsflow

  Immunisering kalve - opdatering

  Efter flere henvendelser er Analysen "Immunisering, kalve" opdateret, så den altid viser nyeste værdier. Før viste den resultater fra seneste afsluttede 12 måneder, men nu er analysen udvidet med indeværende måned, så blodprøveresultater der blev registreret i går, vises i dag.

  Alle skal skifte adgangskode på deres AgroID

  Din nuværende adgangskode til dit AgroID og DMS udløber inden for den kommende tid, så hvorfor ikke få den skiftet med det samme? På den måde kan du tilpasse skiftet til din arbejdsrytme, og du er sikker på, dine medarbejdere også kan logge ind på DMS. Vi anbefaler at alle medarbejdere har deres eget AgroID.

  Klik her for at se en kort vejledning til, hvordan du skifter din adgangskode


 • Reprobehandlinger og inseminørbemærkninger

  Analysér reproduktionsbehandlinger og inseminørens tilhørende bemærkninger på den nye fane på analysen "Reproduktionsstatus, køer". Kom evt. forbi kvægkongressen og hør Karina Elkjærs indlæg "Repro-bemærkninger kan øge drægtighedschancen".
  Antal inseminørbemærkninger

  Se repro lister i EasyCow

  I EasyCow kan du se listerne ”Repro-Åbne” og ”Repro-Insemineret”, som indeholder åbne og inseminerede køer og kvier. Du finder listerne i oversigten.

  Gif - se reprolister i EasyCow

  3 hurtige Tip:

  • Skift mellem køer og kvier i toppen af repro-listerne
  • Hvis du åbner listen på en mindre skærm f.eks. din smartphone, kan du klikke på de enkelte linjer og se flere informationer om dyret. På en større skærm vil informationerne automatisk fremgå
  • Det er nu også muligt at vælge startside i EasyCow. Find det under tandhjulet

   Nye Monogene egenskaber udledt fra genomisk test

  Der udvikles løbende, så den genomiske test giver mere værdi. Følgende egenskaber er tilføjet de egenskaber, som kommer på ko-kortet ved en genomisk test indenfor den angivne race:

  • AMC (RDM)
  • CVM (Holstein)
  • MSUD (Hereford)

  Mere information om de nævnte monogene egenskaber kan findes under "læs om analyserne" i Genetiske Analyser.

 • Opdatering af mælkepris

  Beregningen af mælkepris er tilpasset Arlas nye satser for logistiktillæg.

Opdateringer til DMS for 2022

 • Lagerføring af handelsgødning og udsæd

  I SEGES Lager kan du nu:

  • Oprette beholdninger af handelsgødning og udsæd, hvor du bruger standardnavne for afgrøder, sort og gødning fra Dansk Markdatabase.
  • Starte direkte på beholdningsoversigten og få det store overblik
  • Kun blive præsenteret for de informationer du skal bruge på den aktuelle beholdningstype

  SEGES Lager er en del af dit DMS abonnement og du finder SEGES Lager i DMS, EasyCow, SmartKoen og på landmand.dk.

  Samarbejde ml. slagtekalveproducenter og leverandører

  Slagtekalveproducenter kan nu se nøgletal fra de leverandører, der har givet adgang*. Se kort videovejledning her.
  Nøgletallene der vises er:

  • Immunisering af kalve - vises hvis mælkeproducenten har registreret blodprøvemålinger i DMS og givet nyeste tilladelse via DMS*
  • Dødelighed - nøgletal fra nøgletalstjek
  • ADD - 9 mdr. rullende gns. fra fødevarestyrelse
  Nøgletal levering
  *Mælkeproducenten kan give adgang til slagtekalveproducenter i DMS under "Bedrift" - "Bedriftsoverblik"

  Er du opdateret på Dynamiske DMS analyser?

  På under én time kan du blive opdateret på mange af de dynamiske og interaktive analyser, der er tilgængelige i DMS. 18 små korte videovejledninger giver et hurtigt indblik i analyser indenfor alle områder på bedriften. På nedenstående figur får du et hurtigt overblik over de analyser, hvor der er lavet små videovejledninger.
  Oversigt analyseudskrifter
 • Skift hold i forbindelse med kælvning

  Det er nu muligt at skifte hold på det dyr der kælver, samt at sætte kalven i et hold, i forbindelse med kælvningsregistrering. 

  Følg op på immuniserings af kalve

  De besætninger, der får registreret Brix værdier i DMS har nu mulighed for at analysere resultaterne. Brix værdien måles i blodet på kalvene. Analysen viser seneste 12 måneders registreringer og fordelingen af immunisering kan følges.

  Følg antibiotikaforbrug (ADD) i Nøgletalstjek

  Fødevarestyrelsens beregnede ADD værdi er overført til DMS og vises som 4 nøgletal for den tværfaglige driftsenhed. Fødevarestyrelsen opgør hvert nøgletal som 9 og 12 måneders rullende gennemsnit.

  • ADD køer, tyre, kvier og stude
  • ADD kalve og ungdyr u. 24 mdr.

  ADD Nøgletallene er tilføjet til standard opsætningerne "Produktionstal" og "Slagtekalvetjek" i nøgletalstjek.

    aXel er din hjælper

  Flere steder i DMS kan du opleve et nyt ikon "aXel" - aXel er din hjælper. Brug aXel til at få konkrete råd og viden om hvad der er godt at gøre på netop din bedrift. Kom forbi SEGES på Agromek og hør mere.

 • Flyt i hold ved goldning

  Det er nu muligt at flytte dyret i et hold i forbindelse med registrering af goldning.

  DMS grafik: Skift hold samtidig med goldning

  Klinisk registrering - nu med mulighed for registrering af Brix-værdier

  Det er nu muligt under kliniske registreringer, at registrere Brixværdier. Der kan registreres Serum Brix% og Serum total protein g/L.

  Alder v. indgang

  På listeudskriften "Slagtekalve på stald" kan man nu vælge oplysningen "Alder v. indgang". Her vises alderen i dage ved indgang i din bedrift.

  Leverandør

  På listeudskriften "Slagtekalve på stald" kan man nu vælge oplysningen Leverandør. Her vises besætningen som dyret stod i inden indgang i din bedrift.

  Begrænsning ved automatisk holdflyt

  Det er nu muligt at du kan "låse" dine hold, så der ikke automatisk flyttes dyr ud eller ind i holdet.

 • OBS hvis mælkefeberbehandlinger ligger højt

  Under ”Aktuelt” på ”Dagligt overblik” optræder der en "OBS" for de driftsenheder, hvor nøgletallet "Mælkefeberbehandlinger pr kælvning (%)" ligger højt for de sidste 3 måneder.

  OBS hvis mælkefeberbehandlinger ligger højt

  Klik på linjen for at se en analyse der viser:

  • Udviklingen måned for måned.
  • Vejledning til at forebygge mælkefeber.
  OBS hvis mælkefeberbehandlinger ligger højt - graf månedsbasis

  I Nøgletalstjek kan du desuden se nøgletallets udvikling for en 12 måneders periode og benchmarke med lignende bedrifter. Mælkefeberbehandlinger pr. kælvning (%) findes på standardopsætningen Velfærdsnøgletal og du kan selv tilføje det på andre opsætninger.

  Nøgletallets udvikling for en 12 måneders periode

  Læs mere om forebyggelse af mælkefeber og korrekt brug af kalk her Mælkefeber hos køer: Brug kalk med omtanke.

  Produktionsbudget

  I nye produktionsbudgetter opdeles omkostninger til dyrlæge på 2 linjer, så der nu er specificeret for både dyrlæge og medicin. Opdelingen overføres til Ø90, så der i budgetopfølgningen kan følges op på dyrlæge og medicin.

  Benchmark restbeløb

  Valideringsgrænsen for, om en foderkontrol indgår i sammenligningsgruppen for ”Benchmark restbeløb”, er hævet til et restbeløb på 140 kr. pr årsko.

  Del data med slagtekalveproducent

  I Bedriftsoverblik er det nu muligt at give samtykke til, at din aftager af slagtekalve, må få adgang til følgende oplysninger:

  • Salmonella Dublin tankmælksprøver, seneste 12 mdr.
  • Salmonella Dublin enkeltdyrsprøver, seneste 12 mdr.
  • Dødelighed kalve, herunder dødfødte, seneste 12 mdr.
  • Sundhedsnøgletal, kalve seneste 12 mdr.
  • Forventede antal levendefødte dyr i besætninger, prognose 12 mdr. frem
  • Oplysninger fra Kvægdatabasen, der beskriver salmonellarisikoen
  • Oplysninger fra DMS der beskriver immuniseringsstatus, kalve

  Kalve til salg

  Kolonnen "Muligt kødkvægstillæg" er blevet opdateret, så den matcher noteringen i ”Afregning,kalve”.

  Registrering af bortkomne dyr

  Det er nu muligt at registrere bortkomne dyr i ”Dagligt overblik” i DMS.

 • Celletalslisten er udvidet med en ny infektionsgruppe

  Celletalslisten er blevet udvidet med en ny infektionsgruppe (kategori) som hedder ”IkkeKur”. "IkkeKur" er defineret som Kronisk inficerede og ikke kurerbare køer, hvor de 3 seneste ydelseskontroller alle ligger over 700.000 celler. Dyr i denne infektionsgruppe vises øverst på listen.
  Alle øvrige infektionsgrupper (kategorier) er stadig defineret på samme måde. Kategorien optræder på celletalslisten. Der er ingen ændringer i yversundhedsnøgletal andre steder i DMS.

  Grafik til DMS opdateringer

  ParaTB resultater

  Vælg og se de seneste 4 ParaTB resultater på Udsætterlisten, Forventede kælvninger og Min liste.

  ½ Beh. dag i Besætningsdiagnoser

  Det er nu muligt for dyrlæger at oprette en besætningsdiagnose med halve eller hele dage i antal Beh.dage. Dette kan bruges til at håndtere præparater, der f.eks. skal gives 5 behandlinger i alt a´ 2 beh. om dagen. 

  Genetiske Analyser

  Nu er det muligt at vælge "Krydsning" som en race under "Automatisk bestilling på kvier". Det skyldes, at det er muligt at beregne genomiske avlsværdier på krydsningsdyr af malkerace.

  Grafik til DMS opdateringer

  Afstamningsrettelser

  Der er en lavet en tilføjelse til afstamningsrettelser, således at 2 forbyttede kalve, hvis prøver er udtaget med DNA-øremærker, automatisk bliver rettet. Dermed bliver flere afstamninger rettet uden at der skal rettes henvendelse til SEGES kundecenter.

 • Forbedret overblik over hele opdrætsperioden i analyseudskriften "Kvier produktion"

  Mere end 1 ud af 10 levendefødte kvier, når aldrig frem til kælvning og flere bliver udsat før de når dag 60 som ko. Der sættes fokus på dette med et nyt overlevelsestal som dækker perioden fra 1. levedøgn til 60 dage inde i første laktation.

  Desuden vises antal døde og afgangsårsager på kviekalve som dør i alderen dag 1-60

  DMS_dode1til60dg

  Dyr ikke placeret i hold

  Det er nu muligt at se på Holdoversigten hvor mange dyr der ikke er placeret i hold.

  Opdel hold efter dage fra inseminering

  Det er nu muligt at få holdforslag eller automatisk hold-flyt for dyr som er insemineret, ved at vælge kriteriet Antal dage efter inseminering.

  Ny forbedret beregning af levende vægt

  Der er indført en ny forbedret beregning af levende vægt, med udgangspunkt i slagteresultater, for kvier og tyre. Der tages bl.a. højde for Fars race.

  Analyseresultater i Lager

  Lager i DMS er udvidet, så man nu kan se og redigere analyser fra snitteren. Det er også muligt at oprette analyseresultaterne manuelt

  Analyse_lager

  Foderopgørelsen er udvidet med nøgletal til brug ved klimaberegninger i ESGreen Tool

  Foderopgørelsen er udvidet med nøgletallene:

  •     Fedtsyre pr. kg tørstof,
  •     NDF pr. kg tørstof og
  •     Kraftfoderandel

  Nøgletallene kan indtastes i ESGreen Tool så der kan beregnes klimabelastningen på en foderration.

  EasyCow

  Siden sidst er EasyCow blevet opdateret med:

  • Beh. øvrige til registrering af de sygdomsbehandlinger der ikke hører under besætningsdiagnoser.
  • Dyr med tilbageholdelse, som lister de dyr der har aktive tilbageholdelsestider. Der vælges mellem visning for tilbageholdelse for hhv. Mælk og Kød
  oversigtEasycow

  Desuden er Ko-kortet udvidet med visning af laktationsnummer.

  Beklagelse

  Ved sidste opdatering af DMS d.  17. maj opgraderede vi en teknisk komponent til at åbne vinduer til f.eks. analyserapporter. I den forbindelse har brugere med 32bit PC'ere oplevet at DMS ikke virker optimalt. Vi beklager meget at vi ikke fik varslet det i tide!
  Pc-programmer i SEGES Software kræver et af følgende styresystemer for at kunne køre:

  •     Windows 10 64bit
  •     Windows 8 64bit
  •     Windows 7 64bi
 • Følg op på goldperiodens længde

  En ny analyse "Goldperiodens længde" sætter fokus på seneste 12 måneders kælvninger og giver mulighed for at analysere de registrerede goldninger samt drægtighedens længde.  Se videovejledning her.

  Billede 1

  Salmonella Dublin antal kalve og kvier

  For Salmonella Dublin er Sundhedsstatus udvidet med oplysninger om antal kalve og antal kvier på en ejendom på dagsdato. Eks.:

  • Kalve i alderen 3- 6 mdr. : 111
  • Kvier over 6 mdr. og indtil første kælvning: 2

  Når en ejendom er i Salmonella Dublin niveau 2 og ønsker at teste fri for Salmonella Dublin, er der lovgivningsmæssige krav til antallet af blodprøver, der skal udtages for hhv. kalve og kvier.
  Krav til antal kalveblodprøver, der skal udtages, er afhængig af antallet af kalve på ejendom på udtagningsdatoen. Tilsvarende er gældende for kvieblodprøver. Derfor er det en hjælp at antallet nu er tilgængelige i DMS.
  Ligeledes er det vigtigt for ejendomme, der indgår i samdrift, at der udtages prøver fra kalve hhv. kvier på alle de ejendomme, hvor kalvene/kvierne fysisk befinder sig. Derfor er der for ejendomme i samdrift indsat hjælpeteksten  : ”OBS SAMDRIFT – husk test på alle ejendomme”.

  Billede 2

  OBS hvis celletallet er højt

  Under Aktuelt på forsiden optræder der en "OBS" for de driftsenheder, hvor det geometriske celletal, i leveret mælk, ligger højt for den indeværende måned. Klik på linjen for at

  • Følge udviklingen
  • Se forecast for de næste 4 måneder
  • Få vejledning til at reducere celletallet.
  Billede 3
  Billede 4

  Rød farveangivelse og rød som genetisk egenskab

  Nu er det muligt at se alle informationer vedr. indberettet farve samt genetiske egenskaber Rød faktor og VR-Dominant Red. Tag fat i din avlsrådgiver hvis insemineringsplanen skal prioritere tyreforslag med røde tyre.

  Billede 5

  Kolonnerne kan tilføjes på følgende lister:

  • Ko-oversigt avl
  • Kvie-oversigt avl
  • Forventede kælvninger
  • Min liste

  Kappa kasein i insemineringsplanen

  Der kan nu avles efter Kappa Kasein i insemineringsplanen. Kappa kasein har betydning for mælkens egenskaber i forhold til osteproduktion, hvor den ønskede variant er BB og insemineringsplanen kan nu sikre at der kun anvendes BB testede tyre. Tag fat i din avlsrådgiver for at høre nærmere.

  Billede 6

  Alarm i Kritiske målepunkter hvis dagsydelse er under målsætning

   Der er lavet en lille rettelse, så det nu er muligt at angive den acceptable afvigelse til 0% under Grundopl. og mål. Standard er grænsen for den nedre alarm = 2,5 % dvs. der først kommer alarm, når leverancen er mere end 2,5 % under målsætningen. Det har været et stort ønske at kunne angive 0% og det er nu muligt.

  Billede 7

   Let FarmTime adgang fra EasyCow

  Nu kan du let og hurtigt lave tidsregistrering fra EasyCow. Det sker via stempeluret i FarmTime, som du nu finder link til i EasyCow.
  FarmTime er et tidsregistreringsværktøj, som SEGES Innovation i forvejen udbyder. Hvis du har et DMS abonnement, kan du prøve FarmTime gratis resten af 2022.  
  Kontakt Kundecenter på 7015 5015 for at få adgang til FarmTime.
  Husk at EasyCow er en del af dit DMS abonnement, og du åbner EasyCow på din mobil eller tablet på www.easycow.dk.

  Billede 8
 • Visning af Salmonella Dublin prøve-type

  Det er nu muligt at se, hvilke prøver, der er udtaget i forhold til overvågning af Salmonella Dublin. Det kan f.eks. ses, hvilke overvågningsprøver (O-prøver) og hvilke saneringsprøver (S-prøver), der er udtaget og registreret.
  På kolonnen "Prøve" er det muligt at sortere i prøverne. Ved ét klik vises "blanke", "O" og dernæst "S". Ved endnu et klik vises "S"-prøver øverst. Filtrér på en enkelt udtagningsdato ved at angive samme dato i felterne "Fra dato" og "Til dato".

  Billede 9

  Følg op på effekten af reproduktionsbehandlinger

  Analyseudskriften "Reproduktionsstatus, køer" er udvidet med en ny side, som viser behandlingseffekten indenfor nedenstående reproduktionsbehandlinger:

  • Brunstinduktion
  • Brunstmangel
  • Cyster
  • Inaktive æggestokke
  • Prog.spiral ind

  Behandlingen vurderes som en succes, hvis koen bliver insemineret 0-29 dage efter behandlingen, afhængig af præparat.

  Klik og filtrér på figuren, for at se hvilke dyr, der ligger til baggrund for analysen. Brug analysen sammen med din rådgiver eller dyrlæge for at følge op på reproduktionsbehandlingerne.

  Se en kort vejledningsvideo her (1 minut)

  Billede 10

  Filtrér klovsundhedsanalysen på hold

  Efter flere ønsker, er det nu muligt at filtrere klovsundhedsanalysen på "Hold". Brug filteret til at vurdere klovsundheden i de forskellige hold

  Billede 11
 • Holdbarhedsudskriften udvidet

  For de fleste bedrifter, er der god økonomi i høj holdbarhed. Analyseudskriften "Holdbarhed" er udvidet med information om malkeår hos levende køer, antallet af køer slagtet eller døde, samt salg af køer til levebrug. Desuden er udskriften udvidet med slagtefund hos afgåede køer de seneste 12 måneder fordelt på laktationsnumre. Så kan man vurdere om slagtefund også er en medvirkende årsag til udsætning

  Holdbarhedsudskrift Slagtefund

  Filtrering på levende/afgåede dyr på sundhedsanalyser

  Der er tilføjet et nyt filter, som gør det muligt at se sygdomsregistreringer på levende dyr. Filtreret er tilføjet på "Sundhedsanalyse, køer "og "Sundhedsanalyse, ungdyr".

  sundhedsanalyser, nyt filter

  Effekt af reproduktionsbehandlinger tilføjet på "Reproduktionsstatus, køer"

  Analyseudskriften "Reproduktionsstatus, køer" er udvidet med en ny side, som viser behandlingseffekten indenfor nedenstående reproduktionsbehandlinger:

  • Brunstinduktion
  • Brunstmangel
  • Cyster
  • Inaktive æggestokke
  • Prog.spiral ind

  Beta-version betyder, at det er helt nyt og at vi stadig er i gang med at teste. Hvis du skulle opleve noget, der ikke virker efter hensigten, så vil vi meget gerne høre fra dig. Brug gerne "Skriv til os" knappen, som ligger i bunden af DMS.

  Effekt af reproduktionsbehandlinger tilføjet på udskriften "Reproduktionsstatus, køer"
 • Landstotaler, Ydelseskontrol - nøgletal pr. race

  RYK har udviklet en ny Månedsstatistik for ydelseskontrollen. Den er tilføjet under Analyseudskrifter og findes som ”Landstotaler, Ydelseskontrol”. Her vises en række nøgletal beregnet ud fra alle køer i Danmark, der står i en ydelseskontrolleret besætning. Nøgletallene er beregnet pr. korace hhv. besætningsrace og findes også for alle konventionelle eller alle økologiske besætninger. Alle oversigter findes efterfølgende på RYK’s hjemmeside, https://www.ryk-fonden.dk/statistik.

  •  Korace (side 1): Opgørelse af antal køer og en række produktionsnøgletal vedr. mælkeproduktion, sundhed mv. pr. korace, herunder krydsningskøer.
  • Besætningsrace (side 2): Opgørelse af antal besætninger, besætningsstørrelse og en række nøgletal vedr. produktionen og registreringsarbejdet pr. besætningsrace (RDM, HOL, JER, KRY, BLA).

  Udskriften opdateres en gang pr. måned, - første weekend efter d. 15. i måneden.

  DMS grafik

  Forebyg sygdomme - læs anbefalinger

  Læs anbefalinger til forebyggelse af mere end 60 forskellige sygdomme. Anbefalingerne til forebyggelse er ikke nødvendigvis fuldt ud dækkende, men kan bruges som udgangspunkt for en dialog om, hvordan der bedst forebygges sygdom i besætningen. Tag dialogen med din besætningsdyrlæge eller kvægrådgiver. Find anbefalinger på nedenstående analyser:

  • Sundhedsanalyse, køer
  • Sundhedsanalyse, ungdyr
  • Yverlidelser og diagnostik
  • Klovsundhed

  Hold musen over de blå søjler for at læse anbefalingen.

  DMS grafik

  Se ejendommens risiko for at komme i Salmonella niveau 2

  På Bedriftoverblikket under Bedrift, er det nu muligt for mælkeleverende ejendomme at se en Salmonellarisikoscore, som er ejendommens risiko for at komme i Salmonella niveau 2. Risikoscoren spænder fra A - lav risiko, til E - meget høj risiko. Er ejendommen allerede i Salmonella niveau 2, beregnes risikoen for smitte ikke.

  DMS grafik

  Benchmark restbeløb pr. ko, - bedre sammenligningsgrupper

  På analyseudskriften ”Benchmark restbeløb pr. ko” er det muligt at sammenligne opnåede resultater ved Foderkontrol med resultater fra andre bedrifter. For at gøre denne sammenligning bedre er der lavet følgende ændringer:

  Foderkontrol:
  Kravene for at en foderkontrol kan indgå ved beregning af resultater i en sammenligningsgruppe er blevet skærpet:

  • Øvre grænse for energiudnyttelse er ændret fra 115 til 108 pct.
  • Nedre grænse for kraftfoderomkostninger pr. kg EKM er ændret fra 20 til 50 øre
   Med disse ændringer er der større sikkerhed for, at al foderet er medtaget i foderkontrollen.

  Analyseudskriften ”Benchmark restbeløb pr. ko”:
  Det er ændret, så også foderkontroller lavet for ikke ”tværfaglige driftsenheder” medtages ved beregning af resultater pr. sammenligningsgruppe, hvis disse foderkontroller i øvrigt opfylder kravene til medtag ved benchmark.
  Denne ændring betyder, at sammenligningsgrupperne generelt er blevet lidt større, hvilket især giver værdi for de mindre hyppige kombinationer af race, malkesystem, driftsform og mejeri.

  Rød faktor udledes automatisk fra genomisk test - Spar 795 kr. pr. dyr

  Når dyr bliver genomisk testet, kan SEGES nu automatisk udlede egenskaben "Rød faktor" fra den genomiske test. Dermed kan man spare 795,- pr. dyr, da det er unødvendigt med en ekstra test. Resultaterne kan ses på ko-kortet og diverse stamtavler f.eks. ID-kortet og vises kun for racen Holstein. Rød faktor er et recessivt gen, der koder for rødt pelslag. Et dyr skal derfor nedarve genet fra både mor og far, for at kalve kan få rødt pelslag. Der kan avles efter Holstein med den røde farve i insemineringsplanen, tag fat i din avlsrådgiver og hør nærmere.

  Afregning, kalve opdatering af priser

  Tillæggene for kødkrydsningskalve er opdateret med det nyeste priser. Tillæg/fradrag for Montbeliarde/Fleckvieh og Jersey er også opdateret med nyeste priser.

 • Nøgletalsrapport viser nu ANTAL døde kalve i stedet for PROCENT døde kalve

  Efter flere henvendelser erstattes nøgletallet "Døde kalve 1-180 dg (%)" med "Døde kalve 1-180 dg. (antal) i analyseudskriften "Nøgletal". Det gør det muligt at følge nøgletallet mere tæt, da det tidligere var baseret på kalve der var født 6 mdr. forud for de sidste 12 måneder. Nøgletallet "Døde kalve 1-180 dg (%)" findes stadig i DMS f.eks. i Nøgletalstjek hvor det er velegnet til benchmarking

  Nøgletalsrapport viser nu ANTAL døde kalve i stedet for PROCENT døde kalve

  Behandlinger vedr. brunst udgår fra nøgletal vedr. "sygdomstilfælde"

  Behandlinger vedr. brunst, som f.eks. brunstmangel og cyster bliver ikke længere optalt under ”reproduktionslidelser” og indgår derfor fremover ikke i beregningen af nøgletal vedr. antal sygdomstilfælde, f. eks. i Kritiske målepunkter og Nøgletalstjek.  På analysen "Sygdomsopgørelse, køer" bliver "Behandlinger vedr. brunst" vist på en ny linje ligesom "Fødselshjælp" også er en ny linje. På landbrugsinfo kan det ses hvilke LK sygdomskoder der indgår i de nye grupper.

  Ændringen sker i forbindelse med forberedelser til en ny analyse, der fokuserer på effekten af behandlinger vedr. brunst. Den nye analyse bliver tilgængelig i DMS i løbet af foråret.
  Behandlinger vedr. brunst udgår fra nøgletal vedr. "sygdomstilfælde"

  Hypotrichosis og Developmental Duplication udledes automatisk fra genomisk test

  SEGES udleder nu de to genetiske defekter Hypotrichosis og Developmental Duplication (DD) fra den genomiske test. Hypotrichosis er en arvelig hudlidelse identificeret i Hereford populationen. Kalve som har genet fra både far og mor har meget kort fin pels, hvor hårene kan falde af i nogle områder eller steder, hvor pelsen udsættes for slid.
  DD er defekt som findes i Aberdeen Angus populationen. En kalv med DD fra far og mor kan medføre at kalven får et ekstra ben eller del af det. DD er meget sjælden i Danmark og findes i nogle Angus afstamninger fra USA.

  ”Type 2 korrektion af husdyrgødning”, - håndtering af sæsonkælvning

  Indtil nu har det været et krav ved beregning af type 2 korrektion for køer, at der for både malkende og goldkøer er registreret foder i alle måneder i perioden. Det er nu ændret, så der kan beregnes, selvom der mangler foder til goldkøerne i noget af perioden. Hvis denne situation findes, så kvitteres der på udskriften følgende tekst ”Der er ikke registreret foder til goldkøer i hele perioden (sæsonkælvning?)”.

  ”Type 2 korrektion af husdyrgødning”, - håndtering af sæsonkælvning
 • Drægtighedsprocent kan nu analyseres pr. inseminering

  Analyseudskriften "Drægtighedsprocent" er blevet opdateret, så det nu er muligt at vurdere udviklingen i drægtighedsprocent pr. insemineringsnummer.

  Billede 12

  Opdatering af besætningsdiagnoser

  Fremmedlegeme er ikke længere en besætningsdiagnose og eksisterende diagnoser har derfor fået påsat ophørsdato. De berørte dyrlæger har modtaget særskilt mail.

  Klovbeskæringsprofilen - manglende opdatering

  Klovbeskæringsprofilen på analyseudskriften "Klovsundhed" har desværre ikke været opdateret over en længere periode. Fejlen blev fundet midt i december og siden da er den opdateret. Vi beklager fejlen.

  Nyt til slagtekalveproducenter

  Nedenstående nyheder er primært til slagtekalveproducenter

  • Ved registrering af afgange og tilhørende afgangsårsag (primært ved død og aflivning), for tyrekalve og slagtekvier, vises nu kun afgangsårsager, som er relevante for slagtekalveproduktionen.
  • Udvidelse af Leveringserklæring, så der nu er plads til 40 dyr på listen.

  Se videovejledning til Lager

  Se hvordan du kan indtaste status opmålinger og får mere værdi ud af de data som din foderblander overfører til Lager. Du finder ”Lager” i både DMS og på Smartkoen.

Emneord

Vil du vide mere?