Kvæg

Sådan vasker og desinficerer du kalvestald og kalvehytter korrekt

Brug af sæbe er altafgørende til vask af kalvehytte og rengøring af udstyr og inventar i kalvestalde. Hvis man kæmper med coccidiose, kan gasbrænderen være med til at sænke kalvedødeligheden.

Mange kvægbrugere bruger lang tid på at vaske og rengøre kalvehytter, mælketaxier, sonder og andet udstyr. 

Men hvis man vasker uden at bruge sæbe, har det ingen effekt rent smittebeskyttelsesmæssigt, fordi bakterier, sporer og vira stadig formerer sig lystigt på de øjensynligt rene overflader. 

Det kan være svært at forstå, at sæbe har en så afgørende betydning, når det, man har vasket, ser rent ud. Men målinger med en såkaldt ATP-måler, der viser antallet af bakterier, sporer og vira på den overflade, man undersøger, viser skræmmende høje værdier på overflader, som ser rene ud, hvis de ikke er vasket med sæbe.

Brug basisk sæbe og desinficer kalvestald og kalvehytter

Derfor er det utroligt vigtigt at bruge en stærk alkalisk (basisk) sæbe, når man alligevel bruger tid på at vaske udstyr og inventar i kalve- og kvægstalden. 

Vær dog opmærksom på, at den sæbe, man bruger til rengøring af malkestalden, ikke kan bruges til kalveudstyr, da den har en lav pH og ikke er skummende, fordi den skal virke i røranlæg med cirkulation. 

Efter rengøring med sæbe bør man desinficere udstyr og inventar til kalve med et desinfektionsmiddel for at få den maksimale smittebeskyttende effekt.

Hvis man har problemer hos kalvene og forhøjet kalvedødelighed, er tiden virkelig godt givet ud ved at gøre rent med sæbe og bagefter desinficere udstyret til kalvene. Men husk, at det, man desinficerer, skal være helt tørt. Ellers fortynder vandet desinfektionsopløsningen, og man risikerer, at desinfektionsmidlet ikke virker.

Brænd coccidierne og kom af med coccidiose diarré

Hvis man kæmper med coccidiose blandt kalvene, bør man, efter grundig vask med en stærk alkalisk sæbe og desinfektion med et middel, der har effekt over for coccidiose, ’brænde’ kalvehytterne og boksene med en ukrudtsbrænder med bred flamme. 

Det er tilstrækkeligt, at flammen slikker hen over overfladen i kort tid, og da varme stort set er det eneste, coccidier med sikkerhed bukker under for, er tiden, du bruger på det, virkelig godt givet ud.

Hurtigere rengøring af kalvestald og kalvehytter med sæbe

I en travl hverdag kan det være fristende at nedprioritere smittebeskyttelsen eller springe over, hvor gærdet er lavest. Derfor er budskabet om den store effekt af at bruge sæbe, vigtigt.

Erfaringerne viser nemlig, at den samlede vasketid bliver kortere, hvis man følger denne procedure:

 • Spul kalvehytterne over med højtryksrenseren. Du skal ikke bruge lang tid med højtryksrenseren til grovspulingen, før sæben udlægges
 • Sæt dem i blød i sæbe i 10-15 minutter
 • Spul igen – og vær grundig med at fjerne det skidt, som sæben har hjulpet med at løsne.
 • Lad tørre
 • Desinficer

Hvis man ikke har problemer med coccidiose i kalvestalden, kan man nøjes med at vaske inventar og udstyr med sæbe og desinficere, når det er helt tørt. Det er overkommeligt og vil holde smittepresset i kalvestalden i bund. 

Får man derimod sygdomsproblemer blandt kalvene, bør man justere niveauet op i en periode i samråd med sin rådgiver og se, om det har effekt på kalvesundheden. Måske skal man flammedesinficere kalvestalden, indtil der er kørt to hold igennem og derefter holde en pause, og se, om det har effekt i forhold til problemer med coccidiose.

https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=52834242&autoPlay=0

Se filmen: Sådan undgår du coccidiose i slagtekalvebesætningen

Husk arbejdssikkerheden når du desinficerer kalvestalden

Desinfektionsmidler er kradse sager, man ikke skal spøge med.

Så husk værnemidler, og undgå at komme i direkte kontakt med desinfektionsmidlerne.

I desinfektionsmidlets sikkerhedsdatablad under pkt. 8 ses, hvilke værnemidler, der skal bruges, når det enkelte middel håndteres.

Udstyr til kalve kan være bakteriebomber

Vær opmærksom på, at alle steder, hvor der er revner og samlinger, kan bakterierne samle sig, fx i revner i kalveboksen, i betongulvet, hvis det er ujævnt, eller samlinger i råmælksudstyret.

Derfor er grundig rengøring og desinfektion i alle revner og samlinger uhyre vigtigt, hvis kalvene skal holdes sunde og kalvedødeligheden nede.

Tips om rengøring i kvægbesætninger

 • Desinfektion kræver sæbevask 
  Ingen desinfektion uden forudgående brug af sæbe. Desinfektionsmiddel ødelægges af organisk materiale (skidt). 
  Så desinfektion virker kun på rene overflader.

 • Varmt eller koldt vand? 
  Når der anvendes sæbe er vaskevandets temperatur underordnet. 
  Vær dog opmærksom på, at vaskevandet ikke bliver for varmt 
  – læs mere på midlet.

 • Narresutter skal gøres rene 
  Narresutter er oplagte smittekilder. Derfor skal narresutter til kalve være lette at tage ned og kunne skilles ad for rengøring og desinfektion.

 • Gør mælketaxien ren udvendigt 
  Når du er i gang med at gøre mælketaxien ren, anbefales det, at 
  den også rengøres udvendigt. Man rører ved den igen og igen og sender derved bakterier videre i systemet. 

 • Skold bakterierne i mindst et minut
  Bakterier skal have i hvert fald et minut i 80o varmt vand, før de dør. Brug derfor et kar med varmt vand til sonden og sutterne for at opnå den nødvendige virkningstid.

 • Opbevar udstyr til kalve i fryseren
  Opbevar sonde og andet udstyr i fryseren. Det får bakterierne til at gå i dvale, så de ikke formerer sig, men de dør ikke af det.

 • Skift desinfektionsopløsning ofte
  Det aktive stof i desinfektionsmiddel fordamper. Hvis du har en desinfektionsopløsning til at stå, bør den derfor være helt overdækket af et låg og skiftes mindst hver anden dag.

 • Brug ikke slidte plastikspande
  Hvis spande til fx framalkning af sødmælk er slidte med revner, gemmer de på mange bakterier. Bakterier lever i øvrigt langt bedre på plastik end på metal.

 • Kalk med kalksprøjte
  Brug en kalksprøjte i stedet for at kalke kalvehytterne med kost. En kalksprøjte får kalken langt bedre ind i revner og sprækker, hvor bakterierne for alvor gemmer sig.
  Hydratkalk hæver pH til 11-12, hvor de fleste salmonellabakterier står af. De mest sejlivede overlever måske, men formerer sig ikke, hvis de bliver forseglet i et ordentligt lag kalk. 

 • Afskærm ved højtryksrensning
  Hvis det er nødvendigt at højtryksrense i nærheden af køer og kalve, bør der afskærmes med presenning, så smitstoffer spredes mindst muligt.

Vil du vide mere?