Husk værnemidler ved højtryksrensning

Husk, at både øjne, ører og åndedræt skal beskyttes ved højtryksrensning. Flere landmænd har på det seneste fået påbud fra Arbejdstilsynet, fordi deres medarbejdere ikke var korrekt beskyttede, når de højtryksrensede.

Arbejdstilsynet har i den seneste tid haft fokus på brug af værnemidler ved højtryksrensning. Det har resulteret i rådgivningspåbud hos flere landmænd, blandt andet fordi der ikke har været de nødvendige værnemidler til beskyttelse af de medarbejdere, der arbejder med højtryksrensning. Derfor er der brug for en opstramning på området. Når der bruges højtryksrenser, skal der anvendes værnemidler til beskyttelse af både åndedræt, ører og øjne. Det gælder også, hvis der højtryksrenses udendørs.

Åndedrætsværn
Støv og aerosoler (små luftbårne partikler eller dråber) hænger i luften – helt op til halvanden time efter, at højtryksrenseren er slukket. Aerosoler går lige i luftvejene, og med et indhold af proteiner og bakterier fra gødning, foder, dyr og jord kan de forårsage en række mere eller mindre invaliderende lungesygdomme som fx astma. Hertil kommer forskellige, kroniske luftvejslidelser. Det gælder også, selvom man højtryksrenser udenfor. Man mærker ikke skaden med det samme, men lungernes funktion mindskes hurtigt. For ikke at indånde aerosoler er der brug for et filtrerende åndedrætsværn. De fås i tre udgaver: Turboåndedrætsværn, hel- og halvmasker med udskiftelige filtre og filtrerende ansigtsmasker med faste filtre (engangsmasker). For de sidste to typer gælder, at man selv skal suge luften ind i masken. Det er anstrengende, så hvis arbejdet varer mere end tre timer, skal man bruge turboåndedrætsværn. Her suger en batteridrevet ventilator luften ind og blæser den gennem filtrene til masken.

Høreværn
En højtryksrenser larmer, og høreskader kommer snigende. Grænseværdien for støjbelastning er på 85 dB(A). Ved udsættelse for 97 dB(A) i mere end 10 minutter dagligt er der risiko for høreskade. Derfor skal der bruges høreværn fra arbejdets begyndelse. Vælg et høreværn, der effektivt dæmper støj med høje frekvenser. Høreværnet skal slutte tæt til øret. Bruges der hørekopper, skal man være opmærksom på, at briller, hår og hue/kasket kan hindre dem i at slutte tæt. Det forringer effekten. Høreværn skal vedligeholdes, og det dæmpende materiale i hørekopper skal udskiftes jævnligt for at sikre virkningen.

Briller eller helmaske
Spuling med højtryksrenser hvirvler snavs op i luften, giver tilbagesprøjt og danner aerosoler, som irriterer øjnene og i værste fald skader dem. Derfor er det vigtigt altid at bruge enten briller eller helmaske. Den bedste løsning er et turboåndedrætsværn med aftagelig dækrude. Dækruden bliver snavset under arbejdet, men kan skylles af med et par pump fra en sprayflaske. Dækruden kan udskiftes i pauserne. 

Få mere at vide
Vejledningen til højtryksrensning i landbruget kan findes på www.barjordtilbord.dk under Jordbruget > branchevejledninger – i både en dansk engelsk, rumænsk og ukrainsk udgave.

 

Læs mere om arbejdssikkerhed

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 19 - 2013