Jura, Økonomi og ledelse

Mental Sundhed i landbruget: Den lille chef på skulderen holder aldrig fri

”Den lille chef på min skulder holder aldrig fri” sådan udtaler en stressramt landmand. Dette citat rammesætter tydeligt, den følelse som stressramte eller tidligere stressramte landmænd står med.

Det er et stort arbejdspres og arbejdsmængde, som en ejerleder af en landbrugsvirksomhed lever under. Der er mange bolde i luften og opgaver fra dokumentation, administrativt arbejde, medarbejderledelse, kontroller, praktiske arbejdsopgaver til de diverse brandslukninger. Flere af de interviewede landmænd beskriver sig selv som den type, der har kunnet klare alt, og det er også den forventning, andre mennesker har til dem. Dette er et narrativ, som er svært for dem at give slip på, men er samtidig et narrativ, som presser dem uforholdsmæssigt meget og kan gøre det svært at sige nej til nye opgaver og udfordringer. 

Samtidig italesættes det, at det man ikke kan gøre noget ved, er til at have med at gøre – men det er derimod det, man bør have kontrol over, der er en væsentlig stressfaktor. Dette gør det svært at holde helt fri uden at være præget af dårlig samvittighed.  

Der er en oplevelse af, at der gennem årene er kommet øgede krav til registrering, dokumentation og kontrol, som føles indgribende og truende. Derfor er de øgede krav til administration blevet uoverskuelige og tidskrævende, og ikke den præmis de gik ind i erhvervet til. En oplevelse af mistet autonomi er derfor en stressfaktor. 

Afdækkede stressfaktorer blandt danske landmænd

Økonomiske forhold såsom gæld og udfordrende banksamarbejde er ligeledes skitseret som stressfaktorer, hvor vækst syntes at være den eneste udvej. Vækst har ført til behov for flere medarbejdere, som udfordrer og skaber ekstraarbejde, fremfor praktisk arbejdsreduktion og hjælp til driftsledelse for ejerleder selv. 

Dertil skal nævnes, at flere af de interviewede landmænd oplever store udfordringer med deres medarbejderstab, som de ikke oplever som kvalificerede, og der er ydermere mangel på arbejdskraft i det hele taget. Dette gør, at landmændene selv bliver uundværlige i den daglige drift.

Stressfaktorer italesat af de interviewede landmænd

  • Stort arbejdspres og -mængde
  • Oplevelse af aldrig at holde helt fri
  • Øgede krav for omverdenen
  • Økonomiske forhold
  • Vækst af virksomhed samt medarbejdere
  • Livskriser

Familien er for nogle landmænd en afgørende del af at drive en landbrugsvirksomhed, derfor oplever nogle en stressperiode i forbindelse med skilsmisse eller andre personlige kriser, fordi de mister fodfæste i det, der har været sikkerhedsnettet. Samtidig er det at være landmand ikke kun et arbejde, det er en identitet, som ikke umiddelbart lader sig udskifte, og dette stiller stadig højere krav til den mentale sundhed. 

”Den lille chef på skulderen holder aldrig fri” er et billede på, at der som ejerleder af en landbrugsvirksomhed er utallige opgaver. Prioritering og uddelegering er alfa omega, fordi den lille chef på skulderen SKAL holde fri, ellers er konsekvenserne for ejerleder, familien, medarbejderne og landbrugsvirksomheden store. Derfor er mental sundhed i landbruget et område, der skal fokus på fra omverdenen, men i særdeleshed landmanden selv.

Om projektet: Mental Sundhed i landbruget

I projektet har Landbrug & Fødevarer været med til at forsøge at kortlægge de faktorer, som kan udløse stress hos danske landmænd samt undersøge konsekvenserne heraf. 
Artiklen her er skrevet ud fra dybdeinterviews med ti tidligere eller nuværende stressramte danske landmænd. 

Denne artikel er udarbejdet i forbindelse med projekt ”Mental Sundhed i landbruget”, og omhandler muligheden for at søge hjælp i forbindelse med stresssymptomer samt generel information om behandling af stress.
Stress er en belastningstilstand, som opstår, når omgivelsernes ydre krav overstiger de ressourcer, som personen har til rådighed – stress forårsages derfor ikke alene af travlhed. Du kan her læse mere om, hvad stress er og hvilke symptomer, man skal være opmærksom på i artiklerne udarbejdet i projektet.

Projekt ”Mental Sundhed i Landbruget” er støttet af Østifterne, Velliv Foreningen og Understøttelsesforeningen for jyske landmænd. 

Vil du vide mere?