Landbrugets Byggeblade 

Oprettet: 07-10-2004
Revideret: 06-01-2016

Oversigt over Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri, udenomsfaciliteter mv. 

 

Gældende Landbrugets Byggeblade (inddelt i kategorier) 

Love og regler m.v.


95.02-01
Brandkrav i avls- og driftsbygninger 

95.03-01
Stald uden fast bund til ammekøer 

95.03-02 
Indretning og drift af udendørs sohold 

95.03-03
Opbevaringskapacitet af husdyrgødning 

95.03-04
Stald uden fast bund til får/geder
 

95.03-07
Indretning og flytning af mobile huse til økologiske kyllinger
95.03-09
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken

 

Konstruktioner


102.02-02
Nedsivningsanlæg 

102.02-03
Biologisk sandfilteranlæg 

102.04-28
Fundering, punktfundamenter til 2-charnierrammer 
102.05-30
Dimensionering af løsholte - Lette vægge – ikke bærende  
102.09-18
Dimensionering af træåse 

102.09-21
Produktkrav, spaltegulvselementer 

102.09-22
Vejledning, anvendelse af beton
 

102.09-23 
Vejledning,
Korrosionskategorier

102.16-19
Gødningskanaler i beton 

102.16-20
Gødningskanaler i beton 

102.16-21
Gødningskanaler i beton 

102.16-22
Gødningskanaler i beton, max. 0,60 m 

102.16-23
Gødningskanaler i beton, max. 0,60 m 

102.17-12
Gyllekanal, banket ved krybbe 

102.17-14
Gyllekanaler, tværkanal og langsgående 

102.17-15
Gyllekanal i beton 

102.17-16
Gyllekanal i beton, max. dybde 1,20 m 

102.17-17
Gyllekanal, beton. Plan og snit 

102.17-18
Gyllekanal, beton, max. dybde 0,60 m  

102.17-19
Betonkvalitet ved forsuring af gylle 
102.17-20 
Gyllekanal, helstøbte, max. dybde 0,60 m  
102.17-21 
Gyllekanal, udstøbningsblokke, max. dybde 0,60 m   
102.17-22 
Gyllekanal, elementer, max. dybde 0,60 m   
102.17-23 
Gyllekanal, beton, max. dybde 1,20 m  
102.17-24 
Omrørerbrønd, udstøbningsblokke, max. dybde 3,00 m   

 

 

Udenomsfaciliteter

103.04-26
Drift / vedligehold, gødningsbeholder 
103.04-28
Gødningsbeholder, lagune 
103.04-29
Teltoverdækning, beholdere 
103.04-30
Lagunedimensionering 
103.04-31
Afblænding af forb. mellem gyllebeholder og fortank 
103.05-03
Pumpebrønd af betonbrøndringe 
103.05-04
Rør og pumpeledning, stald til lager 
103.05-05
Ringkanalanlæg i kvægstalde 
103.06-05
Møddingsplads, afgrænsningsmur 
103.06-06
Møddingsplads, 2 m randzone 
103.06-07 
Separationsmødding 
103.06-08
Container, opsamling af fast gødning 
103.09-01
Ensilagesilo, afgrænsningsmur 
103.09-02
Opførelse af ensilageplads 
103.09-03
Bundkonstruktioner med asfalt 
103.09-05 
Udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og –plads 
103.09-06 
Ensilagesilo med afgrænsningsmur 
103.10-01
Isoleret løslager til kartofler 
103.10-02
Kasselager, læggekartofler 100-5000 tons 
103.10-03
Kasselager, læggekartofler, op til 100 tons 
103.10-04
Uisoleret løslager i eksisterende bygning 
103.10-05
Etablering af kartoffelkule 
103.11-01
Rampe i beton, lukkede sider 
103.11-02
Læsseplads for gyllevogne 
103.11-03
Vaskeplads til landbrugsmaskiner 

 

 

Installationer

104.03-01
Potentialeudligning i stalde 

 

Kvægstalde

107.04-22
Fast pladsstøbt gulv med fald mod drænrende i midten 

 

 

Pelsdyrstalde

110.05-01
Gødningsopsamling, fast gødning og ajle 
110.05-02
Gødningsopsamling, fast gødning og ajle. Evt. gylle 
110.05-03
Gødningsopsamling, gylle 

 

 

Sidst bekræftet: 06-01-2016 Oprettet: 07-10-2004 Revideret: 06-01-2016

Kontakt

Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer


Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13
FarmTest Bygninger
Oversigt over undersøgelser vedr. bygninger
05.10.12