Oprettet: 14-08-2002

Datagrundlag ved beregning af kødkvægsindekser

Før 1. januar 1998 blev der kun registreret oplysninger om afstamning, vækst, slagtning, frugtbarhed og kælvning i besætninger, som deltog i kødkvægsregistreringen. Efter denne dato blev alle dyr registreret på Kvægdatabasen, og dermed er oplysninger om ovenstående egenskaber også registreres i besætninger som ikke er vejebesætninger.

Der bliver beregnet og publiceret avlsværdital for et kødkvægsdyr hvis:

  • Dyret er renracet
  • Sikkerheden på S-indekset er større end 10%

I avlsværditallene indgår information fra dyrets forældre samt registreringer af dyrets egen præstation. Desuden indgår afkommets præstationer.

De data, der indgik i avlsværdiberegningen indtil 1. maj 2003, var udelukkende opsamlet i besætninger, der indgik i kødkvægsregistreringen. Fra 1. maj 2003 indgår data fra alle besætninger i beregningerne af avlsværdital.

Sidst bekræftet: 31-07-2014 Oprettet: 14-08-2002 Revideret: 14-08-2002

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20