Oprettet: 29-09-2009
Revideret: 17-01-2020

Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift

Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion.

   

Formål

Udvalget skal således virke idéskabende og analyserende på spørgsmål vedrørende foderproduktion til støtte for Planteproduktion og Kvægs arbejdsfelt. Udvalget har endvidere til formål at indsamle viden om produktion, håndtering og udnyttelse af foder, at fremme en sammenhængende rådgivning om foderproduktion og udnyttelse i mark og stald samt at fremme videnproduktion gennem forskning og forsøg.

Udvalgets opgaver:

  1. At arrangere årsmøde og ekskursion. Kom og vær med - som idéflytter i en landsdækkende ERFA-gruppe og vær med til at præge udviklingen - her tænkes der positivt og fremadrettet
  2. At tilbyde kvægbrugere samt andre, der dyrker foder, medlemskab af besøgsordningen. I medlemskredsen optages jordbrugere, interesserede uden jordbrug, institutioner og organisationer med interesse for græsmarksdrift og anden foderproduktion.
  3. At tage initiativ til udvikling af en faglig og økonomisk motiverende helhedsorienteret rådgivning omkring foderkæden, der kan virke som inspiration for lokale rådgivere, innovative kvægbrugere o.l. Hvordan øges samspillet mellem SEGES og lokale konsulenter om rådgivning vedr. grovfoder?

Medlemmerne af udvalget kan kontaktes, hvis der er emner, som udvalget skal arbejde for eller sætte fokus på.

Sammensætning

Specialudvalget har pt. følgende sammensætning:   
Navn Adresse Telefon/Mobil
Formand
Steen Nørgaard Madsen
Sorringvej 77
8600 Silkeborg

T: 8695 7451
M: 4027 0265

Martin Jensen
          
Faldvejen 33
9670 Løgstør

M: 22489549

Michael Jensen
Sall Skovvej 11
8450 Hammel
T: 8696 2788
M: 2072 7799
Per Warming  
Lyngholmvej 16
9600 Års

T: 9866 6563
M: 5174 3685

Esben Møller Xu  Rudholmsvej 20
6818 Årre

M: 2049 3681
Gerth Petersen Holm Porschevej 3
7100 Vejle

T: 7641 3675
 

Hans Thysen Gyvelvej 52, Åved
6780 Skærbæk

T: 7475 7135
M: 2170 7243

Kristian Gade 
Fårevej 24
7650 Bøvlingbjerg


M: 6176 8400

Anders Nørgaard

Abildholtvej 8
7500 Holstebro


M: 2980 2544
 Palle Bjerggard Hansen Krogyden 2
5540 Ullerslev
T: 6553 3564
M: 2087 3568
 Rudolf Thøgersen Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
T: 8740 5317
 Peter Hvid Laursen Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
T: 8740 5195
 Martin Mikkelsen Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
T: 8740 5435
M: 2028 2694
 Torben S. Frandsen (Sekretær) Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
T: 8740 6660
M: 2333 9789

 
Valg til Specialudvalget

Udvalget består af ni medlemmer, der vælges for to år ad gangen.  
  • Et medlem vælges af Sektorbestyrelsen for Planteproduktion.
  • Et medlem vælges af Sektorbestyrelsen for Kvæg.
  • To medlemmer vælges på Plantekongressen.
  • To medlemmer vælges på Kvægkongressen.
  • To medlemmer vælges på specialudvalgets årsmøde.
  • Et medlem udpeges af Landsforeningen af danske Maskinstationer & Entreprenører.
  • En observatør udpeges af økologisektionen ved L&F 

Valgene på kongresserne foretages i sessionerne vedrørende foderproduktion, således at der hvert år vælges et medlem for en to års periode.
Valgene på specialudvalgets årsmøde foretages blandt medlemmer, et medlem fra området nord for hovedvej A15 og et fra området syd for hovedvej A15 (herunder Fyn og Sjælland), således at der hvert år vælges et medlem for en toårig periode.

Sekretariatsfunktion

SEGES, PlanteInnovation varetager sekretariatsfunktionen for Specialudvalget. Kontaktperson er specialkonsulent Torben Spanggaard Frandsen.

 

Sidst bekræftet: 17-01-2020 Oprettet: 29-09-2009 Revideret: 17-01-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20