Feedback Form

  

Oprettet: 29-09-2009
Revideret: 05-03-2018

Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift

Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion.

   

Formål

Udvalget skal således virke idéskabende og analyserende på spørgsmål vedrørende foderproduktion til støtte for Planteproduktion og Kvægs arbejdsfelt. Udvalget har endvidere til formål at indsamle viden om produktion, håndtering og udnyttelse af foder, at fremme en sammenhængende rådgivning om foderproduktion og udnyttelse i mark og stald samt at fremme videnproduktion gennem forskning og forsøg.

Udvalgets opgaver:

  1. At arrangere årsmøde og ekskursion. Kom og vær med - som idéflytter i en landsdækkende ERFA-gruppe og vær med til at præge udviklingen - her tænkes der positivt og fremadrettet
  2. At tilbyde kvægbrugere samt andre, der dyrker foder, medlemskab af besøgsordningen. I medlemskredsen optages jordbrugere, interesserede uden jordbrug, institutioner og organisationer med interesse for græsmarksdrift og anden foderproduktion.
  3. At tage initiativ til udvikling af en faglig og økonomisk motiverende helhedsorienteret rådgivning omkring foderkæden, der kan virke som inspiration for lokale rådgivere, innovative kvægbrugere o.l. Hvordan øges samspillet mellem SEGES og lokale konsulenter om rådgivning vedr. grovfoder?

Medlemmerne af udvalget kan kontaktes, hvis der er emner, som udvalget skal arbejde for eller sætte fokus på.

Sammensætning

Specialudvalget har pt. følgende sammensætning:   
Navn Adresse Telefon/Mobil
Formand
Steen Nørgaard Madsen
Sorringvej 77
8600 Silkeborg

T: 8695 7451
M: 4027 0265


Peter Clausen

Kongeåvej 49 B
6600  Vejen

T: 7536 0820
M: 5174 0452

Michael Jensen
Sall Skovvej 11
8450 Hammel
T: 8696 2788
M: 2072 7799
Per Warming  
Lyngholmvej 16
9600 Års

T: 9866 6563
M: 5174 3685

Esben Møller Xu  Rudholmsvej 20
6818 Årre

M: 2049 3681
Henning Sjørslev Lyngvig Porschevej 3
7100 Vejle

T: 7641 3665
M: 2224 8474 

Hans Thysen Gyvelvej 52, Åved
6780 Skærbæk

T: 7475 7135
M: 2170 7243

Kristian Gade 
Fårevej 24
7650 Bøvlingbjerg


M: 6176 8400

Anders Nørgaard

Abildholtvej 8
7500 Holstebro


M: 2980 2544
 Palle Bjerggard Hansen Krogyden 2
5540 Ullerslev
T: 6553 3564
M: 2087 3568
 Rudolf Thøgersen Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
T: 8740 5317
 Peter Hvid Laursen Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
T: 8740 5195
 Martin Mikkelsen Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
T: 8740 5435
M: 2028 2694
 Torben S. Frandsen (Sekretær) Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
T: 8740 6660
M: 2333 9789

 
Valg til Specialudvalget

Udvalget består af ni medlemmer, der vælges for to år ad gangen.  
  • Et medlem vælges af Sektorbestyrelsen for Planteproduktion.
  • Et medlem vælges af Sektorbestyrelsen for Kvæg.
  • To medlemmer vælges på Plantekongressen.
  • To medlemmer vælges på Kvægkongressen.
  • To medlemmer vælges på specialudvalgets årsmøde.
  • Et medlem udpeges af Landsforeningen af danske Maskinstationer & Entreprenører.
  • En observatør udpeges af økologisektionen ved L&F 

Valgene på kongresserne foretages i sessionerne vedrørende foderproduktion, således at der hvert år vælges et medlem for en to års periode.
Valgene på specialudvalgets årsmøde foretages blandt medlemmer, et medlem fra området nord for hovedvej A15 og et fra området syd for hovedvej A15 (herunder Fyn og Sjælland), således at der hvert år vælges et medlem for en toårig periode.

Sekretariatsfunktion

SEGES, PlanteInnovation varetager sekretariatsfunktionen for Specialudvalget. Kontaktperson er specialkonsulent Torben Spanggaard Frandsen.

 

Sidst bekræftet: 17-01-2019 Oprettet: 29-09-2009 Revideret: 05-03-2018

 Grovfoderekskursion 2019


Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrødeteam


Af samme forfatter

De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19
Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
Græs og kløvergræs
Dyrkningsvejledning
14.11.19
09.06.2020: Grovfoderekskursion 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets højdepunkt indenfor grovfoderproduktion. Kom, se og mærk det nyeste indenfor g...
04.11.19
Vinterklargøring af græsmarker
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemm...
16.09.19