Oprettet: 24-06-2013

Celler

På denne side findes materiale omhandlende celler/celletal i forbindelse med mælkekvalitet.

 

Sidst bekræftet: 24-06-2013 Oprettet: 24-06-2013 Revideret: 24-06-2013

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Varmestress hos goldkøer har betydning både for ydelsen efter kælvning og kalven
Det er velkendt, at varmestress reducerer foderoptagelsen og mælkeydelsen, øger risikoen for sygdomme samt nedsætter reprod...
23.07.13
Kim og Termokim
På denne side findes materiale omhandlende Kim og Thermokim i mælk.
25.06.13
Hæmstofuheld
På denne side findes pjecer, vejledninger, rapporter og artikler om hvordan man forebygger hæmstofuheld.
24.06.13
Fodring og yversundhed
Ofte diskuteres det hvilken betydning og påvirkning fodringen har på yversundheden i besætningerne. En litteraturgennemgang...
08.03.13
Celletallet tordner nedad
Artikel bragt i Kvæg Nyt nr. 7 - 2011
08.04.11