Feedback Form

  

Oprettet: 02-07-2018

Sådan reducerer du dit tankcelletal - 15 gode råd

Læs de 15 gode råd nedenfor.

 1. Hold altid køerne rene og tørre. Det sikrer, at patterne har en ren overflade og forhindrer bakterier i at trænge op gennem pattekanalen.
   
 2. Få foretaget en måling af ko-celletal hver måned via RYKs ydelseskontrol. Det hjælper med at identificere besætningsudviklingen og udpege de køer, der er inficerede.
   
 3. Foretag en månedlig undersøgelse af tankmælk for at udpege de bakterier, der forårsager yverinfektioner. I Danmark screenes tankmælken med PCR-metoden to gange årligt. Hvis man ønsker yderligere prøver, skal landmanden selv bestille dem. Tolk resultaterne og diskuter tiltag med dine rådgivere.
   
 4. Hvis tankmælksundersøgelsen viser højt niveau af smitsomme bakterier (Staf. aureus, Strep. agalactiae (B) eller Mycoplasma) – så find de inficerede køer ved undersøgelser af enkeltkøer. Reducer ko til ko smitte ved god malkehygiejne, handsker og pattedyp efter malkning. Undlad at malke kirtler med højt celletal i tanken.
   
 5. Hvis tankmælksundersøgelsen viser højt niveau af miljø-bakterier (Strep. uberis, coliforme bakterier eller andre stafylokokker end Staf. aureus), skal der fokuseres på bedre strøelse og bedre forberedelse af koen inden malkning. Tilfør ny strøelse i hele sengens længde hver dag. Anvend ligeledes et desinfektionsmiddel til sengene i korrekt mængde og frekvens. Hvis der benyttes sand, så tilfør sand hver uge og fjern gødning dagligt. Sørg for at sengene er i niveau og dagligt harves for bedre komfort og øget fordampning af fugt.
   
 6. Sørg for at malkeprocedurerne er ensartede. Brug pattedyp før og efter malkning. Patteaftørring i 10-20 sekunder, pattedyp inden malkning skal have lov til at virke i mindst 30 sekunder og grundig aftørring af pattespidser inden påsætning. Den samlede forberedelsestid fra første kontakt til påsætning af pattekopper skal være 90–120 sekunder.
   
  Se film om korrekt brug af fordyp
  Se film om korrekt brug af pattedyp efter malkning
  Se film om gode malkerutiner
   
 7. Malk ud fra kirtlerne i forbindelse med forberedelsen, så kirtler med høje celletal findes og ikke malkes i tanken.
   
 8. Slagt køer med kronisk høje celletal, der ikke har reageret på behandling.
   
 9. Brug goldbehandling med antibiotika. Læg en behandlingsstrategi i samarbejde med besætningsdyrlægen
   
 10. Overvej brug af patteforsegler i forbindelse med goldning

  Se film om korrekt brug af patteforsegling
   
 11. Sørg for at goldkøerne har tilstrækkeligt plads, ventilation og rent strøelse.
   
 12. Hold køerne så afkølede som muligt i varme perioder.
   
 13. Bekæmp fluer.
   
 14. Sørg for at malkeanlægget er godt vedligeholdt. Før et skema for kontrol og vedligehold. Skift pattegummi og andre gummidele på de anbefalede tidspunkter. Kontroller, at rengøring fungerer optimalt.Bestil evt. en afprøvning af malkeanlægget hos din kvalitetsrådgiver (tjek og måling af korrekt indstilling m.m.). Det anbefales at få afprøvet anlægget én gang årligt.
   
  Se film om vedligehold og tjek af konventionelt malkesystem
   
 15. Søg vejledning hos professionelle rådgivere (kvalitetsrådgivere, dyrlæger, kvægkonsulenter og malkefirmaernes service-teknikere).
Sidst bekræftet: 18-06-2019 Oprettet: 02-07-2018 Revideret: 02-07-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19