Feedback Form

  

Oprettet: 20-06-2017

Et toptunet malkeanlæg giver bedre yversundhed

Højt celletal eller mange nyinfektioner i din besætning kan skyldes, at malkeanlægget ikke er rigtigt indstillet. Læs her hvordan du sikrer, at dit malkeanlæg er toptunet.

  
Nogle af de typiske fejl på malkeanlæg er bl.a. pulsatorfejl og ikke optimale indstillinger af aftagere, pulsatorer og vakuumniveau i forhold til køernes ydelse. 

Et malkeanlæg skal være rigtigt indstillet for at sikre både mælkens kvalitet og en skånsom og hurtig malkning af køerne. Derfor er løbende tjek og vedligehold afgørende. En teknisk afprøvning af anlægget anbefales især, hvis man har mange nyinfektioner, forhøjet tankcelletal – eller urolig malkning med mange afspark. Det gælder både malkestalds- og robotbesætninger. På baggrund af testen får man en status over anlæggets tilstand og anvisninger på mulige forbedringer. Afprøvningen foretages af en kvalitetsrådgiver fra SEGES. Han tjekker anlægget uden køer og malker, men med fokus er på teknikken, indstillinger og funktionalitet. Med måleresultaterne i hånden, er man godt rustet til en snak med sin anlægsleverandør.

De typiske fejl på anlægget

De fejl, som kvalitetsrådgiverne typisk finder, er pulsatorfejl, delvist tilstoppede vakuumrør, vakuumregulatorfejl og ikke optimale indstillinger af aftagere, pulsatorer og vakuumniveau i forhold til køernes ydelse. Forkert vakuumniveau kan have meget dårlig indflydelse på yversundheden – det samme kan forkert valg af pattegummi og pulseringsindstillinger. Tommalkning i slutningen af malkningen af køerne forekommer alt for hyppigt, og årsagen er tit for lavt omkoblingsniveau. Ved optimale malkningsrutiner bør niveauet være på 5-700 ml/minuttet ved 2 gange malkning og på 7-900 ml/minuttet ved 3 gange malkning ved optimale malkningsrutiner.

Det du selv kan tjekke

Teknisk afprøvning og regelmæssige serviceeftersyn sikrer, at systemet fungerer optimalt. Men en stor del af det løbende vedligehold kan mælkeproducenten selv udføre. Se på vakuumregulatorens funktion, om vakuumniveauet er rigtigt og at pulsatorerne virker efter hensigten. Der skal også følges op på, om slanger og pattegummi er i orden, og at mælkemålere, mælkecentraler, mælkeudskillere og væskefælder er uden synlige belægninger. Desuden skal man tjekke, om luftindtagene i malkesættene/pattegummi er åbne og rene. En vigtig ting er også spandmaskinen, som skal være i samme gode hygiejniske og tekniske stand som malkeanlægget og med samme pulsation som anlægget.

Rengøring afslører fejl

Udvendig vask og rengøring af udstyr er også en vigtig del af et toptunet malkeanlæg - uanset om det er konventionelt eller AMS. Rengøring minimerer risikoen for at sprede bakterier fra ko til ko. Samtidig er det ofte i forbindelse med rengøringen, at man opdager fejl eller manglende justeringer på anlægget, som f.eks. slidte/defekte slanger eller gummidele, som ellers ikke ville blive opdaget i tide.

Find tjekliste med daglige, månedlige og halvårlige tjekpunkter her.

Sidst bekræftet: 06-06-2018 Oprettet: 20-06-2017 Revideret: 20-06-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19