Feedback Form

  

Oprettet: 02-04-2019

Sæt mål for 2019-kvaliteten af det økologiske grovfoder

Fraktilanalyser, som viser fordelingen af analyserne på de forskellige grovfoder-afgrøder er et oplagt værktøj til at vurdere, om kvaliteten af bedriftens grovfoder ligger, hvor den skal.

Grovfoder med høj foderværdi er afgørende for selvforsyningsgraden på de økologiske kvægbedrifter. Før en ny sæson er det derfor altid relevant at vurdere de seneste års resultater og overveje, om niveauet er, hvor det skal være. Eller om der skal ske justeringer.

Fraktilanalyser – oplagte til benchmark

For at vurdere kvaliteten af bedriftens grovfoder er det interessant at sammenligne til landsniveauet og her er det en god ide, at bruge de figurer til benchmarking, som ligger på Landbrugsinfo, fx her:

For den valgte parameter (fx FK-organisk stof) viser figuren, hvordan årets analyser fordeler sig mellem andelen af bedrifter.

Ved at markere egne kvaliteter ind i figuren er det let at vurdere, om kvaliteten ligger på det niveau, hvor bedriften ønsker at være, eller om der skal gennemføres justeringer.

Stor spredning på fordøjelighed og energi-indhold

Figur 1 viser fraktilanalyse for energi-indholdet (NEL20 per kilo tørstof) i økologisk kløvergræsensilage, 1. slæt for årene 2016, 2017 og 2018.

Det er interessant, at foderværdien i årene 2017 og 2018 viste et niveau-spring i forhold til 2016. I 2016 havde cirka 50 procent af prøverne en energiværdi på 6,0 MJ per kilo tørstof eller lavere. Det var kun tilfældet for under 20 procent af prøverne i 2017/18.

Figur 2 viser på samme måde FK-organisk stof i økologisk kløvergræsensilage, 1. slæt. På samme måde som energi-værdien i figur 1 viser FK-organisk stof også et niveauspring mellem 2016 og årene 2017 og 2018.

Figur 3 viser fraktilerne for energiværdien i majsensilage. Her skiller det varme 2018 sig markant ud og ligger på et højere niveau end årene 2016 og 2017.

Figur 1. Fraktiler for indhold af energi i økologisk kløvergræsensilage, 1. slæt 2016-2018

 

Figur 2. Fraktiler for fordøjelighed af økologisk kløvergræsensilage, 1. slæt 2016-2018

Figur 3. Fraktiler for foderværdi af økologisk majsensilage 2016-2018

Grovfoder 2018: Lavere udbytter, men kvaliteten var god

2018 var et atypisk vækstår, og udbytterne var for de fleste afgrøder lavere på grund af tørken.

Kvaliteten var dog ikke påvirket negativt på samme måde og lå for de fleste parametre rigtig fint.

Du kan se de endelige data for kvaliteten af det økologiske grovfoder i 2018 sammenstillet med de forrige tre år i infoen her

Gode hjælpeværktøjer på LandbrugsInfo

Du finder en række hjælpeværktøjer og artikler om kvalitet af grovfoder på LandbrugsInfo, her

Sidst bekræftet: 02-04-2019 Oprettet: 02-04-2019 Revideret: 02-04-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Martin Øvli Kristensen

Økologi Innovation


Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Høj mælkefodring forsinker vomudviklingen hos kalve
Højt mælkefodringsniveau forsinker vomudviklingen hos kalve, så de fordøjer kraftfoderet dårligere ved fravænning og tilvæk...
03.12.19
Hø får spædkalve til at æde mere kraftfoder
Vommen udvikler sig hurtigere hos spædkalve med fri adgang til hø, og de æder mere kraftfoder. Det viser et studie fra 2019...
03.12.19
Pas på meldrøjer i økologisk rug til kvæg
Toksiner fra meldrøjer er giftige, og kvæg bør ikke fodres med rug, som indeholder mere end 500 ppm meldrøjer. Det svarer t...
16.10.19
Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19