Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi

Produktionsøkonomi

Produktionsøkonomi dækker over økonomien i den enkelte produktionsgren. Med udgangspunkt i regnskabsdatabasen følges udviklingen i indtjening og kapitalforhold løbende. Der udarbejdes løbende prognoser for de forskellige produktionsgrene, ligesom der løbende udarbejdes forskellige produktions- og driftsøkonomiske analyser.

Produktionsøkonomi er en tværfaglig disciplin, der både kræver god indsigt i økonomi og de produktionstekniske forhold, der kendetegner den enkelte produktionsgren. På SEGES foregår det produktionsøkonomiske arbejde primært i de faglige afdelinger, mens Økonomi & Virksomhedsledelse varetager en samlende og koordinerende funktion, dvs. at produktionsspecifikke opgørelser og analyser primært skal findes under produktionsgrenen, mens mere generelle opgørelser og analyser findes på siden Økonomiske analyser.

Du er altid velkommen til at kontakte os direkte.
 

 Artikler

 Produktionsøkonomi

Vi sætter fokus på produktionsøkonomien inden for kvægbrug, maskinøkonomi, planteavl og svineproduktion.

Nye artikler

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Chefkonsulent
Torsten Gruhn
Erhvervsøkonomi, Ledelse

 Relaterede sider