Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi

Økonomi

 Mest læste om økonomi den seneste måned

 

 Artikler

 Får du logget ind?

Nye artikler

Mediecheck til pensionister
I forbindelse med afskaffelse af licensen indføres en mediecheck på 900 kr. til pensionister.
11.12.18

Sammenligning af dyrevelfærd og miljøregler i Spanien og Danmark
Overordnet er reglerne om beskyttelse af svin, staldindretning og nitratudnyttelse i Spanien (Catalonien) lige så restrikti...
11.12.18

Få bedre overblik med registrering af arbejdstidsforbrug
Du opnår det bedste overblik over den tid, der går til dyrkning af afgrøderne ved tidsregistrering. Du har flere muligheder...
10.12.18

Velfærdsomkostninger ved Dansk Kalv
Omkostningerne ved at producere i henhold til Dansk Kalv konceptet belyses og beregnes.
10.12.18

Lean giver stor effekt
Perspektivering af mulighederne for udbredelse af LEAN i landbruget.
10.12.18

SKATM-2018-30-26. Ændring af momsloven – ændrede momsregler for gavekort fra 1. januar 2019
Den 1. januar 2019 vil nye momsregler om gavekort træde i kraft. De nye regler skærper kravet til, hvornår momsen skal indb...
07.12.18

SKATM-2018-21-03. Værdiansættelse af skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for 2019
Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, va...
07.12.18

SKATM-2018-13-55. Aktionærlån. Lån til far via mellemregningskonto. Mellemregning. Afdrag på gammelt ”lovligt” aktionærlån
Et selskab havde via en mellemregning ydet lån til hovedaktionærens far. Lånet ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E ...
07.12.18

SKATM-2018-30-25. Forhøjelse momstilsvar – interessefællesskab – hestepension
En enkeltmandsvirksomhed, der drev hestepension, og hvis indehaver var formand for en forening, der var kunde i virksomhede...
07.12.18

SKATM-2018-24-03. Skattemæssig behandling af tilbagebetaling af produktionsafgift på sukkerroer ved udbetaling i 2019 eller senere
Skattestyrelsen udsender nu orientering om de skattemæssige konsekvenser ved udbetaling af produktionsafgifter i 2019 eller...
07.12.18

Ansvarlig

Erhvervsøkonomi
Afdelingschef

Torsten Gruhn

Erhvervsøkonomi, Ledelse