Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi

Økonomi

 Artikler

 Får du logget ind?

Nye artikler

SKATM-2020-13-14. Succession i aktier. Passiv kapitalanbringelse i vindmøller, men solcelleanlæg var aktiv virksomhed, da der var arbejdsindsats forbundet med driften heraf
Aktierne i Holding A/S ønskedes successionsoverdraget. Solcelleanlæg i datterselskab var ”aktiv virksomhed”, idet hovedakti...
11.02.20

Sygedagpenge og barsel - to nye lovbekendtgørelser
To nye lovbekendtgørelser samler de nye regler om sygedagpenge og barsel.
10.02.20

SKATM-2020-13-13. Nyt om gældseftergivelse og rentefradrag for selskaber
I SKATM-2020-13-01 gennemgik vi konsekvenserne af lovforslag L4 i relation til hovedaktionærers delsalg af aktier med flere...
07.02.20

SKATM-2020-13-12. Søns salg af underskudsselskab til faders holdingselskab medførte ikke underskudsbegrænsning
Hvis mere end 50 % af kapitalen i et selskab ved udløbet af et indkomstår ejes af en anden end ved begyndelsen af året, und...
07.02.20

SKATM-2020-13-11. Hvad er ”markedsrenten” ved transaktioner mellem nærtstående?
SKAT har i nedenstående styresignal fastsat standardrenten for 2020 til 2,5 % i relation til rentebegrænsningsreglen i SEL....
07.02.20

SKATM-2020-13-10. Transaktion for at undgå beskatning efter mellemholdingreglen var ikke omgåelse efter ligningslovens § 3
5 familiemedlemmer ønskede at komme ud af mellemholdingreglen ved at fusionere deres selskaber parvist. Skatterådet fandt i...
07.02.20

SKATM-2020-13-09. Loftet på aktiesparekontoen hæves fra 50.000 til 100.000 kr.
SEGES har tidligere i SKATM beskrevet fordele og ulemper ved den såkaldte ”aktiesparekonto”. Indskudsbeløbet var i 2919 på ...
07.02.20

SKATM-2020-13-08. P/S. K/S. Beskatning af negativ fradragskonto opstået pga. ændring i selvskyldnerkaution
Hæftelsen i et K/S blev reduceret pga. K/S’ets nedbringelse af lån. Nedbringelsen af hæftelsen medførte, at fradragskontoen...
07.02.20

WEBINAR for landmænd og finansielle rådgivere: SEGES tager temperaturen på priser og markeder
Få trends og tendenser for råvaremarkedet, priser og landbrugets økonomi præsenteret på et webinar torsdag den 27. februar....
06.02.20

Selvbetjeningsløsningen for folke- og førtidspension lukker midlertidigt
I perioden mellem 12. februar og starten af marts 2020 udskifter Udbetaling Danmark IT-systemet, der udbetaler folke- og fø...
05.02.20

Ansvarlig

Erhvervsøkonomi
Afdelingschef

Torsten Gruhn

Erhvervsøkonomi